Szemészeti vizsgálat

Foglalkozás a látás érdekében

Munkanapokon: 9. Az elemi rehabilitációs szolgáltatás b fogyatékossági támogatást megállapító határozat látássérülés okán vagy c egyéb a fogyatékosságot alátámasztó dokumentum pl.

Esőerdő játék

Vakok személyi járadéka, saját jogú családi pótlék megállapításáról szóló határozat bemutatásával vehető igénybe. A rehabilitációs intervenció ami maximum két alkalmat igénybe vevő azonnali segítségnyújtást jelent kivételével a rehabilitációs szolgáltatás megkezdésének feltétele az egyéni rehabilitációs szerződés megkötése.

A szolgáltatás megtervezése érdekében a Központ szakemberei egyéni beszélgetések, felmérések és tesztek segítségével tárják fel a Kliens igényeit.

foglalkozás a látás érdekében

A Klienssel együttműködve a szakember az első konzultáció alkalmával kitöltésre kerül az adatvédelmi kérdéseket rendező hozzájáruló nyilatkozat, a személyi adatlap. Az egyéni rehabilitációs tervben rögzítésre kerülnek a Kliens által választott szolgáltatások, elérni kívánt cél és a tervezett óraszám.

foglalkozás a látás érdekében

A rehabilitációs folyamat végén a Felek záró értékelésben összegzik az eredményeket és értékelik a kitűzött célok teljesülését. A Kliens vállalja, hogy a rehabilitációs foglalkozásokon az előre megbeszélt időpontban pontosan megjelenik, mindent megtesz a programban való előrehaladás érdekében, valamint partnerként együttműködik a Központ szakembereivel a közösen meghatározott célok megbeszélése és elérése során.

foglalkozás a látás érdekében

A megrendelések lemondásának módja és határideje: A Kliens és a Központ kötelesek akadályoztatásukat rehabilitációs foglalkozás időpontja előtt legalább 24 órával egymásnak jelezni. Amennyiben a Kliens a rehabilitációs foglalkozásokról sorozatosan késik, azokon nem megfelelő állapotban pl. Amennyiben a Központ sorozatosan nem vizuális látásvizsgálatok a rehabilitációs foglalkozások megtartásához, pontos kezdéséhez szükséges feltételeket, amennyiben a szakember nem működik együtt a Klienssel a célok teljesítése érdekében, valamint a foglalkozások a Központ hibájából indokolatlanul elmaradnak, a Kliens egyoldalúan felmondhatja a jelen szerződést és panasszal fordulhat a fenntartóhoz.

foglalkozás a látás érdekében

A szolgáltatással és a szakemberekkel kapcsolatos észrevételek, panaszok befogadásának és kezelésének rendje: A Központ köteles lehetőséget biztosítani a Kliens számára, hogy az általa igénybe vett szolgáltatással kapcsolatos bármilyen észrevételét, megjegyzését vagy problémáját a fenntartó felé jelezhesse. A Kliens ezekkel kapcsolatban egyaránt fordulhat a szolgáltatást nyújtó szakemberhez és a kuratórium elnökéhez.

A Központ köteles a Kliens észrevételeire, megjegyzéseire vagy problémáira érdemben reagálni és a Klienst tájékoztatni.

Ennek a folyamatnak egyik része a térbeli tájékozódást segítő mentális térkép, mely a térben történő elmozdulások testérzékeléssel és látással történő kapcsolásával, és természetesen ennek memorizálásával jönnek létre.

Képviseletére jogosult: dr. Mezősi Tamás kuratóriumi elnök Ingyenes szolgáltatásaink - Segédeszközök megismerése, kipróbálása - Látásvizsgálat, a megromlott látáshoz való alkalmazkodás tanítása - Tájékozódás-közlekedés tanítása amennyiben lehetőség van rá, a meglévő látásra támaszkodva, kísérővel, fehér hosszúbottal vagy vakvezető kutyával - Tanácsadás foglalkozás a látás érdekében hétköznapi tevékenységek önálló végzéséhez főzés, takarítás, stb.

foglalkozás a látás érdekében