Навигация по записям

Hogyan kell elvégezni a látásteszt szín anomáliáját

Wenzel Klára egyetemi magántanár Készítette: Samu Krisztián okleveles gépészmérnök Budapest, 2 Alulírott Samu Krisztián kijelentem, hogy jelen PhD értekezést magam készítettem és abban csak a megadott forrásokat használtam fel.

hogyan kell elvégezni a látásteszt szín anomáliáját látásgyakorló rendszerek

Minden olyan részt, amelyet szó szerint, vagy azonos tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.

Bevezető 4 1. Bevezető Mind közül a legnehezebb dolog, noha a legkönnyebbnek tűnik: látni, ami a szemünk előtt van. Johann Wolfgang von Goethe 1. Wenzel Klára egyetemi tanár és Dr. Ábrahám György egyetemi docens több mint tíz év óta foglalkoznak a színlátás kutatásával. Felmerülhet a kérdés, hogyan kerül a színlátás vizsgálata pont a Műegyetem Gépészmérnöki Karára, ugyanis a téma inkább a szemész szakorvosok asztalára kívánkozik. A kérdésre nem is olyan bonyolult a válasz. Az emberi látás, a színlátás és annak defektusai ugyanis optikai és spektrofotometriai jellegű fizikai törvényszerűségek alapján vizsgálhatók.

Ezeket a jelenségeket pedig meg szeretnénk érteni, meg szeretnénk mérni. Így rövid úton eljutunk a gépészmérnöki területen dolgozó optikai kutató-mérnök személyéhez. A tanszéken folyó látás- majd színlátás-vizsgálatok folyományaként tanulmányozásra került az emberi színtévesztés jelensége is. A színtévesztés működését és hatásmechanizmusát kutatva, mentoraim kifejlesztették a színtévesztést korrigáló színszűrős szemüveget, amelyet magyar találmányként világszerte szabadalmaztattak [77].

A korrekciós szemüvegek a színtévesztés leggyakoribb típusait képesek korrigálni. A színtévesztés különböző fajai, súlyosságuknak és típusuknak megfelelő szűrőlencsékkel korrigálhatók. Ilyen lencsék alkalmazásakor első lépésként természetesen a színtévesztés tényét szükséges megállapítani.

Ezt követi a minőségi és mennyiségi mérés, vagyis a színtévesztő típusának és azon belül a defektus súlyosságának megállapítása. Végül pedig következik a megfelelő szemüveg kiválasztása. A megfelelő korrekció feltétele ezért mindenekfelett a pontos színtévesztés-diagnózis ben a színtévesztést diagnosztizáló módszerek pillantások a láthatáron félidejében a megvalósítás két lehetséges megoldás: a műszeres PDT-műszer és a CRT monitoros tesztek irányába történt.

A CRT monitoros színlátásvizsgáló tesztek fejlesztéséhez ekkor egy Dr. Wenzel Klára és Ladunga Károly által irányított diplomaterv keretében csatlakoztam. Az újonnan kifejlesztett színlátás diagnosztizáló teszt a neutrális kontraszt átviteli függvény CSF színes változatán alapult [S26]. A teszt sikeresen szétválasztotta a normál és anomál színlátókat, emellett a korrekciós szemüvegek javító hatását is sikeresen igazolta a színes kontrasztérzékenység javulásán keresztül.

A kutató és fejlesztőmunka során szerzett tapasztalat és érdeklődés sarkallt arra, hogy mint ösztöndíjas PhD hallgató továbbra is részt vegyek a kutatócsoport munkájában és kutatásom témájaként a CRT monitoros számítógépes tesztek tökéletesítésével foglalkozzam - immár ötödik éve. Bevezető 5 A számítógépes CRT monitorok színlátásvizsgálati hogyan kell elvégezni a látásteszt szín anomáliáját során, mérőműszerként üzemelnek, tehát kalibrálásuk szükséges. A kalibráció ugyanúgy vonatkozik a CRT monitorra, mint a teljes megjelenítő hardver és szoftver rendszerre.

A CRT monitorok színmegjelenítő képessége a keskeny sávú 2. További hátrány, hogy a nagy megjelenítő felület nem egy klasszikus optikai okuláros műszer felépítését követi. Ennek következménye, hogy a környezeti megvilágítási feltételeket is kézben hogyan kell elvégezni a látásteszt szín anomáliáját tartani. A vizsgáló-szoftverek lényegesen költségkímélőbben fejleszthetők, mint az optikai eszközök. Ezáltal a színlátás-vizsgáló CRT monitoros teszt-szoftverek a műszereknél és akár a nyomtatott teszteknél is olcsóbbak.

A színlátás-vizsgáló tesztek kiértékelése általában hosszadalmas és bonyolult. A számítógépes mérés a diagnózist és a statisztikákat pillanatok alatt szolgáltatja.

Binokuláris látás – Wikipédia

A CRT monitoros tesztek fő előnye azonban a megjelenítés rugalmasságából eredő személyre szabhatóság. Számítógépes megjelenítéssel minden színtévesztő személyre szabott tesztet kaphat.

Például olyan nyomtatott pszeudoizokromatikus pöttyös tesztnek megfelelő monitoros vizsgálatot, amely, ellentétben a nyomtatott teszttel, a színtévesztő jellemző világosság-észlelet viszonyaihoz illesztett ábrákat tartalmaz.

hogyan kell elvégezni a látásteszt szín anomáliáját milyen korú látás formálódik

A fejlesztések megkezdését az is indokolta, hogy az informatika robbanásszerű fejlődésének következtében már időszerűvé vált a színlátás-vizsgálatok számítógépre vitele. Akkor is, ha a ma legelterjedtebbnek számító CRT megjelenítő eszközök nem a legmegfelelőbbek erre a célra, ugyanis ezen a téren is folyamatos a fejlődés. A megjelenítéstechnika fejlődésének köszönhetően már léteznek jobb és közel optimális spektrális jellemzőkkel bíró monitorok, amelyek elterjedésével a számítógépes színlátásvizsgálat mind nagyobb teret fog hódítani magának.

Az CRT monitoros színlátásvizsgáló módszerek indokoltságának és irányvonalainak ismertetése után megfogalmazhatók kutatásom fő célkitűzései: I.

Kalibráló műszer és eljárás kifejlesztése CRT monitoron történő színlátás-vizsgálati mérésekhez. Hatékony CRT monitoros protan-deutan színtévesztést vizsgáló pszeudoizokromatikus tesztek fejlesztése, amelyek kiküszöbölik a nyomtatott hogyan kell elvégezni a látásteszt szín anomáliáját normál színlátókhoz beállított világosság-észleletének torzító hatását. Világosság-észlelet egyeztető módszerek tanulmányozása és létrehozása a CRT monitoros színlátás-vizsgáló tesztek világosság-észleletének egyedi beállításához.

A tesztek automatikus és gyors kiértékelésének számítógépes megvalósítása. Az újonnan kifejlesztett CRT monitoros színlátásvizsgáló tesztek hatékonyságának vizsgálata humán mérések és korszerű statisztikai módszerek segítségével és mindez a különböző mérési körülmények figyelembevételével eltérő színlátással rendelkező mintacsoportok, adaptációs környezet, humán vizsgálatok időtartama, stb.

Elméleti alapok és tudományos előzmények 6 2.

Szem látás teszt, A látásélesség-vizsgálat

Elméleti alapok és tudományos előzmények 2. A szabvány egyértelműen meghatározza a színinger fogalom értelmezését. A pontos műszaki meghatározás ellenére azonban a színek észlelete nagyon érdekes keveréke az egzakt optikai, biofizikai és a szubjektív pszichikai folyamatoknak. Mindenkinek szinte genetikai ujjlenyomatként különbözik a színlátása.

hogyan kell elvégezni a látásteszt szín anomáliáját kvóta alapján történő látáskezelés

Ez az eltérés a legtöbb esetben érzékelhetetlen, azonban kóros esetekben a színek érzékelésének nagymértékű eltérését színtévesztésnek nevezzük. A színes látás receptorai pedig a szemben található csapok 2. A tetszőleges spektrális eloszlású fényt színingert a retina és a hozzá kapcsolódó neurális hálózat az agyba vezető elektromos ingerületté alakítja színérzetami az agyban végül színészleletté alakul.

A receptorok 2. Fény hatására ezek a vegyületek lebomlanak és a sejtet elektromosan polarizálva létrehozzák a továbbterjedő elektromos ingerületet látás távollátása. A nappali látás receptorai a színlátás trikromatikus elméletének megfelelően a kék, vörös és zöld alapszínre érzékeny fotopigmenttel rendelkeznek. Szokásos jelölésük l, m és s: l long wave, protos, P - A látható fény hosszú hullámhosszakra érzékeny receptorainak megnevezése.

video-szégyen shosho nagymamával

A legnagyobb érzékenység hullámhossza: nm. Elméleti alapok és tudományos előzmények 7 Az egyes érzékenységi görbék maximumainak helye és az érzékenység mértéke az egyes kutatók szerint kisebb eltérést mutat [70]. A horizontális és amakrin sejtek retinán belüli ingerületi kapcsolatokat tesznek lehetővé. Mielőtt az agy látóközpontjába ér a jel, a ganglion sejtekben előzetes feldolgozásra kerül.

A három fajta receptortól érkező jelek vörös-zöld, kék-sárga ellentétpárokká és egy világosság információt adó csatornajellé kódolódnak a 2. A csatornajeleket ezek után az agy, mint neurális hálózat dolgozza fel, létrehozva a végleges szín- színezetdússág- telítettség- és világosság-észleletet bővebben lásd 2.

Ez a meghatározás nem helytálló, ugyanis a színtévesztők is észlelnek színingereket csak a normál színlátóktól eltérő módon, ezért a defektus helyes meghatározására a színtévesztő terminológia használatos. A színtévesztés viszont még a megnevezés pontosítása után is sokkal összetettebb és változatosabb jelenség, minthogy az egyetlen szóval jellemezhető legyen. Elméleti alapok és tudományos előzmények 8 Két módon válhat valaki színtévesztővé: örökletes vagy szerzett úton.

A szerzett színtévesztés oka általában az egyén élete folyamán bekövetkezett valamilyen betegség.

Látásteszt i színérzékelés

A szerzett színtévesztést kiváltó leggyakoribb okok a glaucoma szemhályogcukorbetegség, alkoholizmus, mérgezés, gyógyszerhatás, stb. Az öröklött színtévesztés genetikai rendellenesség és egész életre szól. Az X nemi kromoszóma örökíti. Emiatt főleg férfiaknál fordul elő.

Náluk az eltérő XY nemi kromoszómák miatt az esetleges hibás X kromoszóma nem korrigálódik. A nők esetében, ha hibás is az egyik X kromoszóma, a másik X nemi kromoszómájuk még korrigálhatja a rendellenességet [38].

A színtévesztők népességen belüli eloszlása is tükrözi a fentieket. Korábbi elméletek alapján a kutatók úgy gondolták, hogy a színtévesztés okozója az egyes receptorok l, m vagy s hiányára vezethető hogyan kell elvégezni a látásteszt szín anomáliáját. A mai korszerű megközelítés szerint a színtévesztés a receptorok megváltozott spektrális tulajdonságainak köszönhető.

A receptoroknak hullámhosszban eltolódhat a spektrális érzékenysége, sőt maga a fényérzékenységük is csökkenhet. A receptorok érzékenységi diagramját figyelve ez nem más, mint a görbék hullámhossz menti jobbra illetve balra tolódása, vagy a görbék lapulása. Egy új elmélet szerint azonban minden színtévesztő egyedi defektussal rendelkezik, amelyet a PDT lms érzékenységi diagramja ír le [Wenzel, 75]. A fenti felosztásokon kívül szokás még az egyes receptorokra nézve az anomál trikromát és dikromát színtévesztőket protan, deutan és tritan gyűjtőnéven nevezni.

Az akromátok nem látnak színeket és a színtévesztők között igen ritka az előfordulásuk. A dikromátoknak az egyik receptoruk érzékenysége fedésbe kerül egy másikéval, ennek következtében csak két szín közti tartományban érzékelnek színeket. A leggyakoribb formája a protanóp és a deuteranóp eset.

hogyan kell elvégezni a látásteszt szín anomáliáját a látásélesség példái

Az anomál trikromátok már érzékelik mindhárom alapszínt, azonban kismértékben elmozdult valamelyik érzékenységi görbéjük, és ezért kimutathatóan tévesztik a színeket.

Leggyakoribb formája a deuter- és a protanomália. A két alkalmazott nagy teszt csoport a színingermegkülönböztetés diszkrimináció és a színinger-megnevezés identifikáció elvén alapul. Ezeken belül jelenleg a legelterjedtebb módszerek és műszerek a következők: Anomaloszkópok Ez a színinger-diszkriminációs elven működő műszer tekinthető ma a leghatékonyabbnak és legelfogadottabbnak.

hogyan kell elvégezni a látásteszt szín anomáliáját torna a szem elől

Hatékonyságát annak köszönheti, hogy kvalitatív és kvantitatív minősítésre egyaránt alkalmas. Több típusa ismert, amelyek optikai rendszerben, diagnosztizáló módszerben és gyártóban térnek el egymástól. A Nagel az első anomaloszkóp létrehozójáról elnevezveRayleight a protan-deutan mérési alapelv kidolgozójáról elnevezvePickford-Nicholson, Trendelenburg, Heidelberg, HMC és Schmidt-Haensch műszerek a protan-deutan, a Moreland és Whittenburg anomaloszkópok pedig a tritan színtévesztők diagnosztizálására alkalmazhatóak.

A Heidelberg anomaloszkópon osztott látómezőben kell a vizsgált személynek zöldből és vörösből a referencia sárgával azonos sárgát kikevernie.

Vizsgálataim során ezt a műszert használtam viszonyítási alapként a színtévesztés meghatározására Pszeudoizokromatikus tesztek Ezeket a színinger-diszkriminációs teszteket általában nyomtatott pöttyös ábra néven ismerik. Pöttyös háttéren számok, betűk vagy geometriai alakzatok láthatók szintén pöttyökből kirakva, azonban a háttértől eltérő színben 3. Egyes színinger-párokat a színtévesztők már nem tudnak megkülönböztetni, így az írásjeleket sem tudják a háttértől elválasztani és elolvasni.

A teszt a színtévesztésnek csak felületes megállapítására, esetleg a 13 2.

hogyan kell elvégezni a látásteszt szín anomáliáját hogyan romolhatja a látást mínusz 6-ig

Elméleti alapok és tudományos előzmények 10 színtévesztők alapvető csoportosítására használható. Előzménye lehet egy esetleges második vizsgálatnak. Típusai: Ishihara [65], Velhagen [39], American Optical, Hardy-Rand-Rittler, Dvorine, F2, Ohkuma, Waggoner [], Neitz gyermekek számáraRabkin Színinger sorbarendező tesztek A színinger sorbarendező diszkriminációs típusú teszt színes korongokat tartalmaz, és ezeket kell színsorba rendezni.

Típusai: Farnsworth D15, Desaturated D15 [52], Farnsworth- Munsell hue színezet [19, 20], Holmgreen Thompson pamacs teszt [93] Lámpás tesztek Ezen színinger identifikációs tesztek közé tartoznak pl. A fenti tesztek közel mindegyikének számítógépes változata is létezik. Ide sorolható majd a jelen kutatás során kifejlesztett világosság-észlelet egyeztetés segítségével diagnosztizáló CRT monitoros teszt is.

További ismert módszerek még: a színes kontrasztátviteli vizsgálat CCSFa fundus refraktometria, mikro-spektrofotometria, és ide sorolható a DNS vizsgálattal végzett fenotipus-genotipus összehasonlító vizsgálat is. Eközben a fizikai értelemben vett optikai sugárzás több lépcsőben alakul az ember számára mentálisan felfogott észleletté. A feldolgozás lépcsői alapvetően a következők: 1.

A szembe érkező látható optikai sugárázást ingernek nevezzük. A szem leképező rendszere által a retinára juttatott fényinger a csapokon és pálcikákon keresztül jut idegi pályára és érzet formájában halad tovább az idegpályákon. Az előzetes látás-feldolgozó idegi pályák után az agyban jön létre az inger által kiváltott észlelet. Az inger a szembe jutva és a receptorokon érzetté alakulva a retina és az optikai idegpályán kerül előfeldolgozásra, a lateral geniculate nucleus-ban LGN további feldolgozás jön létre, végül a látó cortex-ben pedig a végső feldolgozásra kerül sor 2.

Az emberi színészlelet három tulajdonsága világosság- színezet- és színezetdússágészlelet közül a világosság-észlelet esetében érvényes, hogy a különböző hullámhosszúságú, de azonos sugársűrűségű monokromatikus fényingereket különböző világosságúnak észleli.

A világosság-észleletet közvetlenül mérni nem tudjuk. Látószervünk a különböző formában szemünkbe juttatott ingerekről kisebb-nagyobb bizonytalansággal tudja megállapítani, hogy azonos mértékű világosság-észleletet váltanak-e ki.

A spektrális fényhatásfok függvény meghatározása villogásos fotometriával MF történt. Mivel az MF világosság-észlelet egyeztető módszer additív és multiplikatív Abney törvény érvényesezért a V görbe segítségével lehetséges fotometriai rendszer felépítése.

A nappali fotopos látás spektrális fényhatásfok görbéje mellett alkalmazott az éjszakai- szkotopos, V és még jelenleg is kutatás tárgyát képezi a szürkületi mezopos látás V görbéje is. A fotometriai mennyiségekre érvényes az additivitás és a linearitás Abney törvénye.

Látásteszt az asztal szerint

Ha világosság-észleletről van szó, tudni kell, hogy a fotometriai mennyiségek nem követik azt feltétlenül, csak korrelálnak vele. A V görbét ugyanis a villogásos fotometria módszerével mérték meg és így csak a villogásos fényingerek esetében érvényes. Más típusú világosság-észleletek esetében csak fehér színingerek összehasonlításánál van korreláció a fotometriai rendszerrel.