Az újjászületés és a látás szeme

Kérdező: Kézrátétellel gyógyítok. Szeretnék erősítést, biztatást, útbaigazítást kapni dioptria ideális látás szolgálataimhoz. HANG: … Igazi, Tőlem megáldott szeretet akkor van benned, ha másokban is vágyat tud ébreszteni a megbocsátás, másokon segítés irányában. Annak nincs semmi értelme, hogy valakit azért gyógyítsak meg, mert testileg beteg.

Értelme annak van, ha általad az Én gyógyító erőm műtét előtt vizsgálat a látás helyreállítása érdekében tesz egészségessé valakit, hogy abban megszülessék, gyarapodjék, és tovább- adódjék szívem szeretete mások felé.

Tehát nem-csak a test gyógyítására kell használnod a Tőlem kapott adományokat, hanem apostolkodásra is. Ennek az apostolkodásnak az újjászületés és a látás szeme, nem a különböző vallási intézményekre kell tenni a hangsúlyt, hanem arra a Velem való közvetlen kapcsolatra, mely minden felekezeten belül lehetséges. Honnan van ez, és miért én kaptam? HANG: … Ezzel az adománnyal nem lettél senkinél különb.

Mondhatnánk úgy is, hogy Odin szeme, mert azt a látást lehet elsajátítani vele, ahogyan Odin látja a világ történéseit a kilenc világban a hollói, Huginn és Muninn szemin keresztül. Egy kezelés közben kaptam ezt a szimbólumot, és utána egy külön utazással elmentem Odinhoz, hogy pontosan megmutassa a használatát. A szimbólum egy négyzetből áll, azon belül egy kör található, a körön belül egy háromszög mindegyik érintkezik belülről a másikkal, és az ábra közepén egy pont található. Ez a szimbólum abban van a segítségünkre, hogy a látásunkat különböző szinteken tudjuk alkalmazni. A négyzet a fizikai, anyagi szinten, a Középső Világban történő dolgok látást segíti.

Minden képesség felelősséggel is jár. Nem a Tőlem kapott adomány által lesz valaki különb, mint más, hanem attól, hogy Nekem ő többet ad, mint más.

Sohasem szabad emberekhez mérned magadat, mivel nem tudhatod, hogy a másik ember mit örökölt, milyen hatások érték, és milyen szerepet kapott Tőlem a földi életére vonatkozóan. Csak Hozzám, Jézushoz szabad mérned magadat. De ezt nemcsak szabad, hanem kell is!

Ne ijedj meg! Voltam annyira ember, hogy meg tudjalak érteni, és neked kell lennie annyi intelligenciádnak, hogy meg tudj Engem érteni. Ne akard! Elégedj meg azzal a gyógyító energiával, amit birtokolsz, s akarj mélyülni hitedben, szeretetedben. Ami ennek következménye, az valóban boldogítani fog. A karizmák nem boldogítanak. A hit, a remény és a szeretet boldogít! HANG: Lelkiismeret furdalásod jogos!

az újjászületés és a látás szeme látásjavulás 100-ig

Minden magadban felismert adományomat csak akkor tudod megfelelő felelősséggel használni, ha világosan látod, hogy mi a CÉL! Ma legtöbb beteg meggyógyulni akar, és nem megtérni! Pedig minden betegség, minden baj Részemről azért engedtetik meg, hogy megtérjenek az emberek, és az újjászületés és a látás szeme azért, látássérülés miatt a testi egészséget tartsák életük céljának!

Te csak akkor fogsz tudni megnyugodni lelkileg, ha az Általam benned megmutatott energiáidat, energiáimat eszköznek használod arra, hogy az, aki ezek által az energiák által gyógyulni akar, közelebb kerüljön Hozzám! A gyógyítás és prófétálás adományát megkaptam Istentől? HANG: 1. Mindenképpen kiválasztottam vagy, mert nem te teremtettél Engem, hanem Én teremtettelek téged! Most is benned élek létbenntartó módon, és benned akarok élni boldogító módon is!

The Eye of Ra - Jelentések és eredeti tetoválásminták | Tetoválás

Ennek természetesen feltétele van. E feltétel az, hogy a Tőlem kapott adományokat Irántam való szeretettel használd fel embertársaid javára. Az első és legfontosabb adomány, amit szeretném, ha vállalnál, a prófétaság ado-mánya. Elsősorban nem a jövőbelátásra és nem a lélekbelátásra gondolok, hanem olyan a tanításra, amely Lelkem erejét hordozza. Szándékom van prófétaiskolát létesíteni hazátokban. Már keresem angyalaim által ehhez azokat, akik egyre jobban meg látásélesség 50-nél ismerni Engem, tehát vállalják azt, hogy komoly szellemi munkát végezzenek ennek érdekében.

A gyógyítás adománya csak kísérő jelensége lehet a tanúságtevő prófétai maga-tartás vállalásának. Enélkül a gyógyítás felelőtlen művelet, mert mindenki köteles minden képességét felelősséggel mozgósítani a szeretet terjedésének érdekében. Az a testi egészség, amely mögött nem áll a Bennem bízó és Általam boldog lélek, csak látszat-egészség!

És messze ezek előtt állnak azok, akik benső békével élik a beteg test nyomorúságát abban a tudatban, hogy az istenszeretőknek minden javukra válik.

az újjászületés és a látás szeme legjobb betűméret a látáshoz

Aki a prófétaság lelkét kapta, az képes a jó szándékú embereket olyan gondol-kodás-átalakításra késztetni, aminek következtében boldogító erőmben részesülnek! És ez a lényeg! Aki úgy gondolja, hogy akkor lesz boldog, ha testileg egészséges, annak feltétlenül komoly gondolkodás-átalakítást kell végeznie, mert enélkül egyik csalódás a másikat fogja érni életében.

Drága Gyermekem! Minden látásteszt berendezés eladó belülről indul el kifelé, és nem kívülről befelé! Aki a testi egészség megszerzése által akarja elérni a boldogságot, tehát a szívbékét, vagyis kívülről indul el befelé, az olyan, mint mikor valaki a padlásnál kezdi építeni házát, és nem az alapoknál. Aki belülről, a Velem való kapcsolat rendezésénél, tehát a gondolkodásának átalakításával kezd hozzá élete boldoggá tevéséhez, az legtöbbször elér a padlásig, tehát olyan testi egészségre jut, amiről nem is álmodott!

De fordítva nem megy! Feladatom a gyógyítás?

Aktuális programok

Ezek közé az eszközök közé tartozhat a gyógyítás adománya is. HANG: Eddigi földi életedben bőségesen megtapasztaltad sorsomat, áldásomat egyaránt. Akik az enyéim, azokat mindkettőben részesítem. Kívánságoddal kapcsolatban három gondolatot, elirányítást adok neked: Az egyik: A gyógyításnak mindhárom formája: orvosi, természetgyógyászati és közvetlen isteni adomány-ként, tehát karizmatikus adományként kapott képesség általi gyógyítás megegyezik abban, hogy a múlandó életet részben meghosszabbítani, részben elviselhetőbbé akarja tenni.

Van azonban különbség is a három között. A karizmatikus adottság által történt gyógyítás lényegéhez tartozik az, hogy Istenre hívja fel a figyelmet. A természet-gyógyászatnak ugyan nem tartozik a lényegéhez, de valamiképpen a természetéhez igen, hogy szintén fontosnak tartja valamiképpen az Istenbe vetett hitet.

Az orvostudomány birtokában gyógyító számára az emberi értelem, a betegségek okainak és felületi megszüntetésének felismerése az, amire az ilyen gyógymód hivatkozik. Ez az egyik gondolat, amelyet fontosnak tartottam közölni veled. A másik: Az ember benső békéjének, tehát boldogságának szempontjából az egészség nem jobb, mint a betegség, és a betegség nem rosszabb, mint az egészség. Ugyanez elmondható a földi élet hosszáról, rövidségéről is.

Sem jobb, sem rosszabb egyik sem a másiknál. Ezek mind-mind eszköz jellegűek, s bármelyik gyógyítási módon is gyógyít valaki, ha nem mondja el, nem világítja meg a CÉLT, akkor se nem árt, se nem használ az újjászületés és a látás szeme sem.

A karizmatikus módon történő gyógyítás sem! Én, Jézus, így gyógyítottam, de nem szívesen! Nem, mert tudtam, hogy bár gyógyításaim a szeretetem külső jelei, de látás mínusz 0 3 dioptriában nem attól lesz boldog, hogy őt szeretem, hanem attól, ha megtanulja, hogyan kell visszaszeretnie Engem, embertársaiban!

Miért engedted meg, ha nem Tőled jött e gyógyító? HANG: 2. Nem, mert ti sem azért születtetek, hogy testileg egyre gyógyultabbak legyetek, hanem azért, hogy karmikus örökségeiteket, az önzést és a felelőtlenséget, tanuljátok leoldani magatokról. Ebben a betegség sem jobb, sem rosszabb eszköz, mint az egészség. Igazán az a boldog, aki a halálára készül, és nem az, akinek leghőbb vágya az, hogy egészséges legyen!

Aki megkapja a gyógyítás karizmáját a Szentlélektől, az sem azért jött a földre, hogy gyógyítson, hanem azért, hogy újjászülessen, és a kapott adományával, másokat is az újjászületés irányában segítse. Meg kaptam-e a prófétaság, a gyógyítás adományát?

Minden olyan adományt megkaphatsz, amelyek a te lelki javadat szolgálják. De tudnod kell, hogy miden karizma, minden lelki adomány, olyan terhet jelent, amely semmiképpen sem növeli hiúságodat!

Tehát inkább terhet jelentenek, mint könnyítést! Kérdező: 1.

az újjászületés és a látás szeme Bates látásképzés

Gyógyíthatok-e pénzért? Azok, akik közvetlenül a Szentlélek által az Én nevemben gyógyítanak, tehát azok, akikben a gyógyítóerő karizmaként működik, nem gyógyíthatnak pénzért!

A közösség javára Istentől ingyen kapott adományt pénzen sem megvenni nem lehet, sem pénzért használni nem szabad! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok Máté 10;8!

  • ГЛАВНАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ, ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА ХИРОСИМУ И НАГАСАКИ Соши размышляла вслух: - Элементы, ответственные за Хиросиму и Нагасаки… Пёрл-Харбор.
  • Számítógép a látás javítására
  •  - Я - агент Колиандер.
  • Вы на чуть-чуть опоздали.

Gyógyításért, jóslásért elfogadható-e pénz? Aki szellemekre hivatkozva gyógyít, vagy azt állítja, hogy a szellemvilágból gyógyító, vagy bármiféle képességet, erőt kapott, és ezt pénzért gyakorolja, annak nincs Velem élő kapcsolata! Tőlem és a Hozzám tartozó szellemektől csak olyan adomány jön, amire ezt mondottam: "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok! Mivel minden ember hord magában gyógyító képességet, ezért - amint már többször kifejtettem előttetek - vannak olyan gyógyítók, akik ingyen, karizmaként kapták meg Istentől ezt az adományt, és vannak olyanok, akik különböző eszközök, módszerek, tanulmányok által szerezték meg, fejlesztették ezt ki magunkban.

Account Options

Akik ezt ingyen kapták, azok ezt nyugodt lelkiismerettel csak ingyen használhatják. Az ilyen Istentől kapott adományt, Isten soha nem veszi vissza. Azok, akik nem karizmaként használják gyógyító képességüket, azon elv alapján, hogy 'méltó a munkás a maga bérére', honoráriumot is elfogadhatnak munkájukért.

  • Népszerű torna tibeti szerzetesek "Eye ébredés" áll több elérhető gyakorlatok minden korosztály számára.
  • Látás mínusz 0 2 ami azt jelenti
  •  - Это грязный трюк.
  • Беккер рассеянно кивнул, стараясь осмыслить этот жестокий поворот судьбы.
  • miracles.hu: Odin szeme
  • Torna a tibeti szem számára

Az ilyenek gyógyító képessége idővel erősödhet, növekedhet, gyengülhet, csökkenhet, sőt meg is szűnhet. Ami isteni, az olyan, ami emberi, az ilyen!

Ezért fogjuk megmondani, mit is jelent ez a szem valójában.

A harmadik szem látása kitől van? HANG: … Az természetes, hogy ezt nemcsak fejleszteni lehet, hanem Általam is fölerősíthető, és ott és akkor erősíti föl ezt Lelkem, ahol és amikor jónak látja. Ilyenkor lehet adománynak, karizmának nevezni. Az ne zavarjon, hogy ez nincs benne a Bibliában. Sok olyan tény van, ami nincs benne a Bibliában. Ti nem azért jöttetek a földre, hogy ne a földön éljetek!

az újjászületés és a látás szeme súlyzók és rövidlátás

Aki arra törekszik, hogy kinyíljék a harmadik szeme, hogy lássa, vagy hallja e szellemvilág életvitelét, az kiteszi magát annak, hogy a szemtelen szellemek megpróbálják őt idegileg tönkretenni. Ugrálni fog a vérnyomása, nyugtalan lesz az álma, és ehhez hasonló dolgok fognak vele történni.

Más dolog az, ha az Én engedélyemmel bizonyos látást, hallást kap valaki. Az ilyen általában nem örül ennek, mert olyan tehernek éli meg, amely, mint áldozatot, elégeti őt a szeretet oltárán. Ez fizikálisan nem jó! Ez fájdalmas és keserves! Pontosan úgy, mint az Én kereszthalálom vállalása! Ilyen előzmények után most válaszolok kérdéseidre.

az újjászületés és a látás szeme Javítottam a látásfórumomon

HANG: Fogalmi tisztázást kérsz. Jól teszed. Csak akkor tudjuk megérteni egymást, ha ugyanazon szó alatt ugyanazt értjük. Kérdezed: " Atya, Krisztus, Szűzanya, külön lel­kek-e? Ezt Én sohasem szándékolom lerombolni az emberben. Sőt éppen erre akarok építeni. Mivel mindenkiben ott vagyok létbenntartó módon, - ez még akkor is igaz, ha nem közvetlenül Tőlem történik a teremtés, - ezért minden embernek lehetősége van arra, hogy szándékolja Lelkem irányítása alá helyezni értelmi képességét.