Teljesítmény mércék és indikátorok

A menedzsment szempontjai. Account Options

A modul áttekintést ad a GIS szervezetbe való bevezetésének stratégiájáról, a térinformatikai projektek gazdaságossági és megvalósíthatósági vizsgálatáról, a GIS hatásáról az egyénekre és a szervezetekre, a GIS tervezésének illetve működtető rendszer kiválasztásának módjáról.

MENEDZSMENT ALAPJAI A menedzsmentirányzatok fejlődése II.

A modul elején két, egymást kiegészítő stra-tégiát ismertetünk 4. A GIS bevezetésére javasolt első stratégia a felhasználók igényeinek azonosításával indul. Meg kell vizsgálni, hogy milyen információra van szükségük a döntéseik meghozásához, hogyan lehet ezt az információt a lehető legjobban megjeleníteni, hogy döntéseiket gyorsan és a lehető legkisebb kockázattal hozhassák meg.

csökkent látású vitaminok

Ezt követően megtervezhetjük a térinformatikai rendszert, az adatbázis logikai és fizikai felépítését, és a feladatok elvégzéséhez szükséges hardver- és szoft-verrendszert is. A rendszer bemeneti és kimeneti oldala A GIS "térbeli információs termékeket illetve szolgáltatásokat" állít elő. A termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos hagyományos gazdasági elméletek segítenek a projektek gazdaságossági vizsgálatánál, a nyereségek becslésénél is.

  • MENEDZSMENT ALAPJAI A menedzsmentirányzatok fejlődése II. - PDF Ingyenes letöltés
  • Daruka Eszter egyetemi tanársegéd BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék ősz 2 A menedzsment területei 3 Az irányzatok fejlődése 4 Szervezetek menedzsmentje A klasszikus szervezéselmélet Administrative Management kidolgozói szerint a menedzserek a szervezeteket hasonló elven kezelhetik, mint a munkát.
  • Látási betegségek kezelése étrenddel
  • Teljesítmény mércék és indikátorok A menedzsment szempontjai Hagyományos pénzügyi mutatók A pénzügyi mutatók használatának egyik fő problémája az, hogy ezek utólagos mutatók, a gazdasági eseményeket utólag nem egyszer jelentős késéssel regisztrálják.

Ezekből kell a térinformatikai szakembernek a műszaki és szer-vezeti részleteket levezetnie. A felhasználói igényekre alapozott stratégia mellett, kiegészítő stratégiaként a felhasználó-központú tervezést is-mer--tetjük. Míg az első esetben az információs igények kielégítése áll a központban, addig az utóbbi esetben felhasználók problémáit a GIS felállításának szem--pontjából vizsgáljuk.

A menedzsment szempontjai

A modul ezek után a szükségletek elemzésének és a megvalósíthatósági tanulmánynak a leírásával folytatódik, vagyis a GIS bevezetésével kapcsolatos döntési fázissal 4.

A szükségletek elemzése meghatározza a szervezet információszükségleteit. A megvalósíthatósági tanulmány pedig megfogalmazza a projekt működési céljait a realitások szem előtt tartásával, vagyis mi érhető el a projektben, az adott műszaki, pénzügyi és szervezeti korlátok mellett.

látásélesség megjelölés

Ezután rávilágítunk arra, hogy milyen hatása lehet a térinformatikai rendszernek az adott szer-ve-zetben és az egyénekre a szervezetben. Pozitív és negatív hatások egyaránt jelentkeznek 4.

A térinformatikai projekt megvalósításának látványos része a menedzsment szempontjai működtető hardver- és szoftverrendszer kiválasztása.

5 látomás mit jelent

Ezután rendszert bevezetni kívánó szervezet elemzése műszaki szempontból, és annak leírása, hogyan áll-íthatók össze a műszaki követelmények, illetve a rendszer teljesítményelemző benchmark tesztjei. A GIS szolgáltatók ajánlatainak kiértékelése bonyolult, és sokféle kritériumot kell figyelembe venni, ezeket súlyozni. A fejezet GIS alkalmazás kifejlesztésének lépéseivel zárul. A modul befejező része a GIS gazdasági szempontjait világítja meg.

a látás patológiája az

A gazdasági vizsgálatok rendkívül fontosak a GIS bevezetésével kapcsolatos döntéshez. A projekt költségeinek alacso-nyabbaknak kell lenni, mint annak a haszonnak, amelyet hoz.

látáskezelő fórumok

A legnagyobb nehézséget a költség-haszon elemzés okoz-za, az összetevők becslése és összevetése. Bemutatjuk, hogyan demonstrálható a pénzügyi hatékonyság, és szempontokat adunk a GIS projekt kommunikációjához olyan terminológiával, amit az üzleti élet szereplői megértenek. Longley, M. Goodchild, et al. A menedzsment szempontjai York,