Szemsebészet myopia rehabilitáció, Általános információk | Szemészeti Klinika

Látták: Átírás 1 A myopia kontrolljának lehetőségei In vivo konfokális cornea mikroszkópia a diabéteszes neuropathia diagnosztikájában Femtoszekundum lézer asszisztált szürkehályog-műtét Fotorefraktív keratectomia után végzett multifokális műlencse-beültetés kihívásai Phacoemulsificatio során tapasztalt fájdalom összehasonlítása Intraocularisan penetrált hernyószőr Az ophthalmia nodosáról A Kenézy Gyula Kórház között végzett gyermekszemészeti szűrővizsgálatok 2 SZEMÉSZET Németh János Főszerkesztő: Dr.

Sziklai Pál Főszerkesztő helyettes: Dr. Dégi Rózsa Rovatvezetők: Cataracta és refractiv sebészet: Dr. Nagy Zoltán Zsolt Cornea: Dr. Módis László Glaukóma: Dr. Holló Gábor Gyermekszemészet: Dr. Récsán Zsuzsanna Kontaktológia és plasztika: Dr.

Végh Mihály Neuro-ophthalmologia: Dr. Janáky Márta Retina: Dr. Milibák Tibor Továbbképzés: Dr. Kerényi Ágnes Szerkesztőbizottsági tagok: Dr. Berta András, Dr. Biró Zsolt, Dr. Facskó Andrea, Dr. Hammer Helga, Dr. Kolozsvári Lajos, Dr. Kovács Bálint, Dr. Rácz Péter, Dr. Salacz György, Dr. Süveges Ildikó Angol nyelvi lektorok: Dr. Petrovski Goran, Dr.

Postacím: Budapest, Pf. Baján Miklós Szemészet Minden jog fenntartva.

A folyóiratban megjelent valamennyi eredeti írásos és képi anyag közlési joga a Magyar Szemorvos társasá got illeti. A megjelent anyagnak, vagy egy részének bármely formában való másolásához, felhasználásához, ismételt megjelentetéséhez a Magyar Szemorvostár saság írásbeli hozzájárulása szükséges. Amennyiben bármilyen kérdése, vagy kérése van a terjesztessél kapcsolatban, kérjük forduljon az ügyfélszolgalathoz. Nagy Zoltán Zsolt egyetemi tanár Az elmúlt pár évtizedben számos tanulmány született annak megértésére, hogy a szem milyen szabályozási mechanizmusok által törekszik az emmetropizációs folyamatokra, illetve mik azok szemsebészet myopia rehabilitáció szabályozásban bekövetkező hibák, amelyek aztán a myopiás refrakciós eltéréshez vezetnek.

Állatkísérletek, sőt napjainkban már randomizált klinikai vizsgálatok bizonyították, hogy a retinában keletkezett kép befolyásolja a szemgolyó növekedését és a következményes rövidlátást.

Meddig tart a látás javítása életkori látás

Többféle myopia-progressziót lassító eljárás létezik. A legtöbb optikai stratégia hatékonysága limitált, csakúgy, mint a szabadtéri tevékenység jótékony hatása. Myopia control intervention strategies In the last few decades, our understanding of the regulatory processes that guide an eye to emmetropia and conversely how the failure of such mechanisms can lead to refractive errors has been much investigated. Animal studies and, more recently, randomized clinical trials have demonstrated that the retinal image can influence the eye's growth.

There are many treatment strategies that can eliminate or reduce the progression of myopia.

Mi a rövidlátás?

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogyha egy nyolcéves gyermeknek szemsebészet myopia rehabilitáció dioptria myopiája van, 16 éves korára 5,0 dioptria lesz a fénytörése.

A myopia-progressziót lassító eljárások a tengelymyopiát célozzák meg. Miután a myopia a világban növekvő tendenciát mutat, évek óta számos vizsgálat történik ebben a témában. A különböző patome cha niz mu sok - nak megfelelően, az optikai lehetőségek szemüveg, különböző kon takt - lencse-típusok mellett a prog resszió lassításában szerepet kapnak a környezeti tényezők olvasás, szabadtéri tevékenység, D-vitaminvagy a legnagyobb hatékonysággal működő antimusz karin szemcseppek.

Felnőttkorban látássérültté vált személyek rehabilitációja

Egyrészt ők is úgy gondon - dolják, hogy hozzáromlik a szemük a magasabb dioptriához, másrészt több szemorvos is fél megadni a teljes korrekciót, hiszen fiatalabb korban a szemlencse alkalmazkodásával a túlkorrekció lehetősége asz - te nópiás panaszokhoz vezethet. Két tanulmány jelent meg szemsebészet myopia rehabilitáció elmúlt években ebben a témában.

A protokoll érvényességi területe A protokoll szemorvosokra vonatkozik, akik 18 évesnél idősebb, a későbbiekben részletezett szempontok alapján csökkent látásteljesítményű, ill. Általános háttér, célok A gyengénlátó személyek közül néhányan külön rehabilitáció nélkül is képesek minimalizálni a látásveszteségük okozta hátrányokat, legtöbben azonban nem tudnak átlagos betűméretet olvasni, nem tudják biztonságban és önállóan folytatni életvitelüket, és jelentős segítséget igényelnek hozzátartozóiktól vagy ellátó intézményektől 34. Ez a produktivitás és az életminőség csökkenéséhez vezet.

Logikusnak tűnhet, hogy az alul - korrekcióval az emmetropizációs folyamatot kihasználva lassítsuk a progressziót, hiszen a kevesebb mínusz dioptria miatt a retina előtt fókuszálódnak a beérkező fénysugarak myopiás defókuszígy nincs motiváció a féltékenység és gyanú férje iránt megnyúlására, sőt inkább a tengelyhossz csökkenésével érhető el szemsebészet myopia rehabilitáció retinán éles kép.

Azonban az alulkorrekció kisfokban és csak kis retinalis területen okoz myopiás defókuszt amely csökkentené a progressziótés azt is csak távolra nézéskor 1. Cheng és munkatársai szemsebészet myopia rehabilitáció éves rando - mizált klinikai vizsgálat során éves gyermeken hasonlították össze az egyfókuszú és a 1,5 dioptria addícióval rendelkező bifokális szemüveg hatását a myopiára. Azoknál a gyerekeknél, akiknél nem volt teljes az akkomodáció alul-akkommodációa bifokális szemüveget 3D alapjával befelé álló base in prizmával kiegészítve a redukciós hatás még fokozható volt, a dioptria-progresszió: 1,01 D, bulbushossz-változás: 0,54 mm lett 7.

Hogyan befolyásolják a refrakciót a közeli addíciót segítő szemüvegek? Az irodalomban többféle teória létezik.

Időpontfoglalás

Az első azon alapul, hogy a bifokális, progresszív szemüvegek csökkentik az akkomodatív szükségletet közelre nézéskor, így kiküszöbölik az akkomodációs szemsebészet myopia rehabilitáció, vagy alul-akkomodációt, amely a retinán egy átmeneti hy - permetropiás defókuszt jelent, és a bulbus növekedését okozhatja 4.

A második teória szerint akkom - modáció során a szemlencse és a musculus ciliaris színvakság szemvizsgálat online teszt mechanikai húzóerőt gyakorol a bulbusra, amely ekvatoriális irányú.

Ez az ekvatoriális irányú erő gátolni fogja fiatalkorban a szemgolyó ilyen irányú növekedését, így a szemlencse ellapulása és megnyúlása korlátozottá válik.

A szem fénytörése emmetropia, ametropiák Ha a végtelenből érkező párhuzamos sugarak a retinán egy pontban képeződnek le, akkor a szemnek nincsen fénytörési hibája, emmetrop. Ha a szembe párhuzamosan érkező sugarak már a látóhártya előtt egyesülnek, rövidlátóságról myopia beszélünk, és ha csak a látóhártya mögött egyesülnének akkor a szem túllátó hypermetropia vagy hyperopia, 2. A fénysugárnyaláb útja különböző fénytörési hibák esetén A szem fénytörését két tényező aránya határozza meg: a szaruhártya és a szemlencse által képviselt törőerő és a szemgolyó hossza.

A korlátozó folyamat az akkom mo dáció késlekedéséhez ve - zet, amely kiváltója a hyper met - ropiás defó kusznak és a következményes szem golyó-megnyúlásnak 52 A harmadik szemsebészet myopia rehabilitáció Earl Smith III elméletéhez kapcsolódik, amely szerint a közeli addíció akkor is befolyásolja a gyerekek látását, amikor nem közelre dolgoznak, így egy állandó myopiás defókusz jelenléte van a perifériás retinán távolra nézéskor is, amely a progressziót lassítja.

Ezt az is bizonyítja, hogy a vizsgáltakra speciálisan kifejlesztett bifokális szemüvegben találták a legjelentősebb myopia-redukciót. Ezek a speciális bifokális szemüvegek abban különböznek mind a hagyományos bifokális, mind a multi - fokális szemüveglencséktől, hogy a látótér nagyobb területét fedi az olvasó rész, így a fenti perifériás retinális hatások jobban érvényesülnek Ezeknél a szemüveglencséknél a kisebb mínuszos nagyobb plusszos dioptriájú rész kerül az optikai centrumtól távolabb, a perifériás retinaterületet befolyásolva.

A kétéves tanulmány eredményeképpen megállapították, szemsebészet myopia rehabilitáció nagyobb volt a progresszió az RGP-csoportban, mint a szemüveget viselő csoportban.

látás mínusz 10 mi látástábla p

A progresszió mértéke a A bulbushossz változása 0,84 mm volt az RGP esetén és 0,79 mm a szemüveges csoportban. Az eredmények azonban szignifikáns különbséget nem mutattak Walline által vezetett amerikai munkacsoport ban publikált 3 éves randomizált vizsgálatában összesen8 11 éves gyerek vett részt. A vizsgálat végén megállapították, hogy átlagosan évente 0,06 dioptriával progrediált jobban a lágy kontaktlencsés csoport a szemüveges csoporthoz képest, amely érték nem bizonyult szignifikánsnak, a lágy kontaktlencse nem fokozza a myo pia progresszióját.

Klinikailag releváns növekedés sem a bulbus - hossz ban, sem a meredekebb kera - to met riás dioptria értékben nem volt A 8 11 éves gyerekeken a keménylencse viselése során a myopia progressziója 1,56 dioptria, amíg a lágy esetén 2,19 dioptria volt a harmadik év végére. A dioptriakülönbség a két csoport között szignifikánsnak bizonyult. A bul bushosszban a két csoport között nem volt szignifikáns különbség, és az eltérés csak az első évre korlátozódott. A lágy lencsék szem nélküli látástechnika a cornea törőerő meredekebb volt.

Bár a gázáteresztő kemény kontaktlencse mellett lassult a myopiaprogresszió, a fent felsoroltak miatt a szerzők nem preferálják az RGP-lencsét a lágylencsével szemben gyerekek esetén a rövidlátás lassítása céljából Ha a retina előtt fókuszálódnak a beeső fénysugarak egy myo - piás, ha mögötte, egy hypermet - ropiás defókusz jön létre 1. Az emmetropizációnak köszönhetően, a sclera extracellularis matrix átalakítása révén befolyásolható a szem hossza és így a refrakciója.

A periférián hypermetropiás szabványos látásvizsgálati táblázat defó - kusz, ha a beeső fénysugarak a retina mögött fókuszálódnak, amely az éleslátásra törekvés miatt a szem megnyúlását idézi elő és rövidlátáshoz vezet 35, 32, 33, 31, Minden olyan módszer, amelynél a centrumban éles képet kapunk, de a perifériás retinán egy myopiás defókuszt okoz, lassítja szemsebészet myopia rehabilitáció rövidlátás romlását.

A myopia-progressziót lassító, retina perifériájára koncentráló tervezés nehezen kivitelezhető szemüvegben és a pácienseknek szemsebészet myopia rehabilitáció megszokási időt igényel. Ugyanez a struktúra ugyanakkor kontaktlencsében könnyebben viselhető, mivel a szemhez közelebb van, és így jelentősebb dioptria ugrások is elfogadhatóvá válnak használatuk során. Anstice 20 hónapos tanulmánya alapján e lencsék használata 0,25 dioptriacsökkenést, míg Sankaridurg és munkatársai esetében 1 éves követési idővel, 0,29 dioptria-redukciót is jelenthet a kontrollcsoporthoz képest.

Fogalomtár

Ebben az esetben kulcsfontosságú a szimultán bifokális dizájn, vagyis a gyerekek ne az addíciós részt használják közelre, hanem ol- 1. Az utolsó ábrán a retina perifériáján myopiás a defókusz, amelynél nincs vizuális inger a bulbus további növekedésére 35, Image Shell 59 6 Myopia control intervention strategies 2.

látásra orbáncfű látásélesség 0 2 dioptria

C : korrekciós zónák; T : terápiás zónák. B: Távolra nézés C: Közelre nézés 2. Ophthalmology June vasáskor is akkommodáljanak. Így nemcsak távolra tekintéskor, ha - nem közelre nézéskor is myopiás defókusz keletkezik a retina perifériáján 2. A viselés során a szaruhártya felszíni alakja és törőereje megváltozik, myopiás kezelés esetén a lencse és a cornea közti hidrosztatikus erőnek köszönhetően lelapul, és időszakosan megszüntethető a rövidlátás A kontaktlencse a nyomóhatása révén csökkenti a centrális hámsejtek vastagságát, amíg a középperiférián növeli a sejtek méretét, így lesz egy körkörös zóna, ahol a lencse geometriájának köszönhetően vastagabbá válik a cornea.

Minél több dioptriát lapítunk le a centrumban, annál több dioptriát emelünk ki a középperiférián de még a pupilla területén belülígy egy relatív plusz dioptriás terület keletkezik a centrális mínuszhoz képest, amely myopiás defókuszt jelent a perifériás retinán 3.

A páciens jól lát mind a kontaktlencsében, mind reggel a szemről levéve a kontaktlencse nélkül.

I. Alapvető megfontolások

Régi megfigyelés, hogy az ortho - keratológia mellett lassul a myopia progressziója. Több cikk is megjelent e témában, amelyek általában RGP, lágy kontaktlencse és szemüveges kontrollcsoportokat vettek összehasonlítási alapul.

A szem felépítése Érhártya: A sugártest folytatásaként elhelyezkedő hártya. Ereket tartalmaz, melyek részben az ideghártya vérellátásáért felelősek. Ideghártya: Bonyolult szerkezetű hártya. Kétféle érzékelő sejtet tartalmaz, csapokat és pálcikákat.

A vizsgálatok összefoglalását az 1. Az első 2 éves rando - mizált, maszkolt vizsgálati eredményt októberében tették közzé. Az 5 éves prospektív vizsgálat 22 orthokeratológiás gyereket hasonlított össze 21 szemüveges társával.

A rövidlátás típusai

A hosszú távú nyomon - követés érdekessége az volt, hogy csak az első 3 évben volt szignifikáns differencia az ortho-k és a kontrollcsoport bulbushossz változásában Smith későbbi felülvizsgálati cikkében azzal magyarázta a kapott eredményt, hogy az ötödik évre elérték a 17 éves korhatárt a páciensek, amikor már normálesetben sem nő a szem hossza Munkacsoportunk ben publikálta első 7 éves tapasztalatát az orthokeratológia terén.

Kontroll cso - portként azonos korosztályú lágy kontaktlencsét viselők körében összehasonlítást végeztünk azonos követési idővel. Szabad-e adnunk gyerekekre kontaktlencsét? Szabad-e aludniuk a lencsében?

Kazincbarcikai Kórház - Egynapos szemészet és mozgásszervi rehabilitációs osztály

A kérdés azt hiszem, sokunkat foglalkoztat és nem csak Magyarországon. Tudjuk, hogy az éjszakai lencseviselés a mikrobiális keratitiszek kockázatát ötszörösére emeli