Szűrőszivacs (megrendelés előtt tájékozódjon a részletekről): RS Rowenta

Tájékozódjon táblázat szerint

Tartalom

  tájékozódjon táblázat szerint

  Gépjármű, pótkocsi ajándékozása A visszterhes vagyonátruházási illeték ld. Magánszemély lakástulajdon cseréje és vásárlása esetén, ha a másik lakástulajdont a vásárlást megelőző 3 éven belül vagy azt követő 1 éven belül eladja, és a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb, akkor illetéket nem kell fizetni.

  Magánszemély több lakástulajdon cseréje, illetve a vásárlást megelőző 3 éven belül vagy a vásárlást követő 1 éven belül több lakástulajdon vásárlása, értékesítése esetén, az illeték alapját képező értékkülönbözet megállapításánál minden egyes lakáscserével, lakásvásárlással szemben — a szerzést közvetlenül megelőző vagy követő, tájékozódjon táblázat szerint jogcímű — a fizetésre kötelezett számára kedvezőbb illetékalapot eredményező egyetlen cserét, értékesítést lehet figyelembe venni.

  tájékozódjon táblázat szerint

  Ha a magánszemély a további lakáscseréivel, lakásvásárlásaival szemben az előbbi feltételeknek megfelelő, további lakáscserét, lakásértékesítést nem tud igazolni, e lakáscserék, lakásszerzések illetékkötelezettsége az általános szabályok szerint alakul. Abban az esetben, ha a magánszemély legkésőbb a lakásvásárlás illetékkiszabásra történő bejelentéséignyilatkozik, hogy a lakásvásárlását követő egy éven belül a másik lakástulajdonát értékesíti éskéri, hogy az állami adóhatóság a vagyonszerzés után járó illetéket a cserét pótló vétel szabályainak alkalmazásával állapítsa meg, akkor az állami adóhatóság a vásárolt lakás forgalmi tájékozódjon táblázat szerint megállapítja, és döntés közlése nélkül felfüggeszti a kiszabási eljárást.

  Amennyiben a magánszemély igazolja, hogy a lakásvásárlást követő egy éven belül a másik lakástulajdonát eladta, az állami adóhatóság a felfüggesztett eljárást folytatja, és a vásárolt és az eladott lakás forgalmi értékének különbözete alapján állapítja meg a fizetendő illeték összegét. Ha a magánszemély az előzőek szerint nyilatkozik a lakáseladási szándékáról és kéri, hogy a cserét pótló vétel szabályai szerint kerüljön megállapításra a fizetendő illeték összege, de nem igazolja a vásárlást követő A pótilletéket a magánszemély nyilatkozata benyújtásának napjától, az illeték összegének alapulvételével, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével számítja ki az állami adóhatóság.

  tájékozódjon táblázat szerint

  Ingatlanforgalmazási célú ingatlanszerzés.