A jövőkép a gazdagságunk,

Amelyek meghatározzák a mindennapjainkat

Facebook Twitter Pinterest Mail Miért ne építhetnénk a magyar jövőkép elérését egy olyan forrásra, amit minden magyar gyermekkorától birtokol, használ, fejleszt, amiben bővelkedünk, és amiről tudjuk, hogy a legnagyobb kincsünk? Miért ne építhetnénk a magyar nyelvre?

Világossá vált, hogy a magyar jövőkép nyugati irányból keletre fordul. Azt is felismertük, hogy minden keleti siker mélyén valójában az értékrendek, kultúrák, nyelvek ősi és bőséges forrása húzódik meg. Közel járunk annak újrafelismeréséhez, hogy a valóság valójában a kultúrából, döntően a nyelvből lép elő.

A szellemi szemüveg a látás javításához erednek a valóság jelenségei. Az jöhet létre a közösségi életben és a gazdaságban, amelynek mintái a nyelvben élnek. A nyelv értékei, képességei, szerkezetei és működése — ma még nem mérhető, de jól kivehető módon — hatnak a nyelvet használó emberre, a mindennapokra és a történelemre.

Sőt, a mai tudásra és technológiákra épülő korszakban ez a hatás a korábbihoz képest sokszorosára nő és gyorsul.

Antik/Avantgárd koncert Aquincumban

A világ nyelvei közös tudással, de egyenként sajátos képességekkel rendelkeznek. A magyar nyelv csúcstermékminél többet tudunk belső szellemi kincseiről, annál jobban képesek leszünk azokból társadalmi és gazdasági eredményeket előállítani. Sőt, arra is képesek leszünk, hogy az eddigi magyar sikerek, továbbá az itthon, de még inkább a világban sikeressé vált magyarok teljesítményének végső titkát is megtaláljuk a magyar nyelvben. Milyen is a magyar nyelv, milyen kincseket birtokol, és mire tesz bennünket képessé életünk és nemzetünk történelme során?

Nyelvünk teremtő, kreatív, újrakezdő és növekvő Néhány ezer szóból több mint 1 millió szavas nyelvvé vált, saját belső növekedési energiája, kreatív teremtő ereje révén.

ÚJ KIADVÁNY!

Így működik a nyelvet beszélő nép is, mert történelme az állandó újrakezdések sora és mindig a növekedés felé vezeti belső hajlama. Századunk gyorsuló ritmusa kedvez e nyelvi hajlamok valóra váltásának, mert az új technológiák mindig új belépési pontokat nyitnak a gazdasági felzárkózásra.

A főigazgatói pályázat víziója szerint a cél a BTM modern, A kollégák innovatív szemléletmódjára támaszkodva, és merítve abból a felhalmozott tudásbázisból és gyűjteményi gazdagságból, amellyel a múzeum rendelkezik, megteremthető egy nyitott, sokszínű, együttműködő kulturális intézmény, amely így méltó helyére, az európai fővárosi múzeumok közé kerülhet.

Sőt, éppen ott jönnek létre az modern szemtörténet lehetőségek, amerre a magyar nyelv képességei vezetnek: a tudás, kreativitás, vállalkozás, fogalmi gondolkodás és képi látásmód, a közlekedés és a mozgás, az egyénre szabott szolgáltatások és a gyógyítás területein. A gazdagság, sokrétűség, bőség és sokszínűség nyelve A magyar népművészet, népzene és a mai közösségi élet sokszínűsége, bősége a nyelvi gazdagság valóságra váltásának példái.

A mai a jövőkép a gazdagságunk szerkezet nemzetközi összehasonlításban nézve szintén színes és sokrétű, ezért lehetünk összetettségben komplexitás a világ 10 vezető országa között.

a jövőkép a gazdagságunk

Az emberiség őstudásának nyelve Az ősműveltség az ős-etimonok révén 68 százalékban él nyelvünkben. Nem is tudunk arról, hogy nyelvünk tanulása és használata közben megtanuljuk és átadjuk ezt az ősi tudást. Ez a példa követhető a mai gazdaságban és kultúrában is. Az Egység nyelve Nyelvünk őrzi az emberiség őstudását, ami a Világegyetem egységét jelentette.

Account Options

Ez a tudás a múltból jön, de a jövő megnyerésének legfontosabb tudása. Ez a felismerés áll a mai zöld átmenet és az egyre erősödő fenntarthatósági gondolkodás mögött.

Spirituális célok növelik a jövőkép motivációs erejét

A következő évtizedek új technológiái, gazdasági ágazatai, nemzeti sikerei mögött a társadalmi és természeti fenntarthatóság felé vezető megoldások állnak. A magyar nyelv képességei a fenntartható fejlődés bőséges szellemi forrásai. A szabadság, mozgás és individualizmus nyelve A magyar nyelvben él a legtöbb mozgást jelentő ige.

Amelyek meghatározzák a mindennapjainkat Elkötelezett célunk az emberek mindennapjait örömteli pillanatokkal gazdagítani, a legjobb ropogtatnivalókat kínálva. Célunkat a magyar sajátosságokra és a nemzetközi tapasztalatokra építve, folyamatos fejlesztéssel, kiváló termékminőséggel és minden területen kiemelkedő teljesítménnyel érjük el.

A mozgás a helyváltoztatás szabadságát jelenti. Ezt erősíti a mellérendelő szerkezet, ami a függőség helyett a függetlenség és a szabadság forrása.

A mozgás és szabadság együtt táplálják az egyéni vágyak megvalósítását. Ez húzódik meg individuális értékrendünk mögött. Ezt még erősíti nyelvünk kötetlen, szabad szórendje is: lehet szabadon mozogni a nyelvben és a világban.

A Szövetség célja, hogy új egyetemi modell kialakítása révén, példaként szolgálva erősítse az európai felsőoktatás minőségét, növelje nemzetközi versenyképességét és vonzerejét. Az oktatási rendszerek sokszínűsége, valamint az öt CHARM-EU tagegyetem földrajzi, regionális, kulturális, nyelvi, gazdasági és történelmi perspektívája és kihívásai hozzájárulnak a jövő egyetemének megszilárdításához, illetve egy fenntarthatóbb és befogadóbb jövő kialakításához.

Így érthető, gazdaságunkban miért uralkodó a kisvállalati, mikro-vállalkozói szerkezet. Sőt, valójában csak ott lehetünk jók, ahol szabadságot, mozgást, sokrétűséget és sokszínűséget, egyéni kreativitást és kezdeményezést igényel a működés.

A többi esetben csak követők lehetünk, alacsony hazai hozzáadott értékkel vagy gyarmati, függő szerkezettel.

a jövőkép a gazdagságunk

A kettőség és ellentétek nyelve A mozgást leíró szavak sokszor kettősek, a ragozó nyelv miatt egyenrangú ellentét-párok jöttek létre. Kilépünk és belépünk, kiderül és beborul, fellépünk és lelépünk — ezeknél a ragok ráragadtak az igére, nem úgy, mint az angol nyelvben.

Az egység után azonnal kettősség jön, ami egyben mellérendelést és változatosságot is jelez. Ez a kettősség bizony megjelenik abban, hogy hajlamunk van a legjobbnak vagy a legrosszabbnak lenni, éllovasok vagy sereghajtók között szerepelni. Ezt a kettősséget tükrözi az is, hogy bipoláris a lelki szerkezetünk: a nagy lelkesedést sokszor gyors lelohadás a jövőkép a gazdagságunk. A mondatok elején, a szavaknál az első szótagon van a hangsúly. A hangsúly jelzi a döntő részt, ahogy neveinknél a család megelőzi az egyént, sok keleti nyelvhez hasonlóan.

a jövőkép a gazdagságunk

A nyelv kettőssége azt is jelenti, hogy egyszerre erősek egyéni hajlamaink és a családi közösség megbecsülése. Valójában a család gyarapodása áll a magyar étékrend középpontjában.

Matolcsy György: A nyelv gazdagsága, a gazdagság nyelve

Hasonlóan erős az idősek megbecsülése, sőt a vezetők tiszteletének a hajlama. Ez is a nyelvi kettőségből jön, mert az erős, de szétaprózott egyéni érdekeket össze kell hangolni.

a jövőkép a gazdagságunk

Ha hiányzik a belső családi, közösségi vagy nemzeti összehangolás, akkor egy külső érdek teszi ezt, elvonva a szabadságot és a fejlődési lehetőségeket. Az összehangolást pedig legjobban az összetartozás érzése alapozhatja meg.