Médiakutató 2007 tél

Nézetütközési szempontok

átmenetileg rontja a látást didaktikai anyag látási követelménye

Az egyéb gyenge látástól szenved közé elsősorban a gazdaság nézetütközési szempontok történéseit vállalati, tőzsdei hírek, pénzügyek, bankvilág, a termelés és a piacok mutatóinak változásai stb.

Ezeknek bemutatása az összes csatorna hírműsoraiban jelentős, a vizsgált napokban azonban különösen az RTL Klub és az ATV emelkedett ki a gazdasági-pénzügyi fejlemények viszonylag gyakori napirendre tűzésével.

Tüntetésekről, tiltakozásokról, sztrájkokról külföldi helyszínekről is érkezett néhány tudósítás, a televíziós hírek által kiemelt ilyen típusú konfliktusos események túlnyomó többsége azonban hazai földön zajlott, mégpedig elsősorban az egészségügyi reformintézkedésekkel, kórházátszervezésekkel és -bezárásokkal kapcsolatban, valamint iskolabezárási és -átalakítási tervekkel nézetütközési szempontok.

A kormányintézkedések elleni tiltakozások a HírTV híradásaiban kerültek a leggyakrabban terítékre, azután — jóval lemaradva — az MTV következett; a többi csatorna viszont mérsékeltebb figyelemmel kísérte a tiltakozó akciókat. A fegyveres konfliktusok, háborúk a külföldről érkezett híranyagoknak voltak a vezető témái. E téren is a HírTV emelkedett ki társai közül, mégpedig annak köszönhetően, hogy szinte minden vizsgált napon beszámolt az erőszakkal telített izraeli—palesztin viszály és az iraki háború fejleményeiről.

Magyar múlt szlovák szemmel

Mivel társainál a TV2 és az ATV is több külföldi hírt adott, a fegyveres összecsapások ezeknek a csatornáknak a hírműsoraiban is viszonylag gyakran feltűntek. A fenyegető veszélyek kategóriáját nagyrészt a madárinfluenzával kapcsolatos hazai és külföldi események töltötték ki, például: brit madárvírus-vád Magyarország ellen II. Ezen kívül környezetvédelmi veszélyekről és járványokról is voltak híradások, például: Ausztriából szennyezés a Rábán II. Bűnügyek — hazaiak, de külföldiek is — a TV2 és az RTL Klub hírműsoraiban szerepeltek a legnagyobb súllyal, de a többi csatorna híradásaiban is jelentős gyakorisággal voltak jelen, nyilvánvalóan annak köszönhetően, hogy a mintába került napokon néhány joggal rendkívülinek minősíthető bűncselekmény, illetve elfogás, lelepleződés történt.

Például: lövések a rendőrpalotára II. Katasztrófákról, balesetekről, szerencsétlenségekről az összes híradóban kevesebb híregység számolt be, mint bűntényekről, de nézetütközési szempontok a közönség a vizsgált időszakban is jó néhány ilyen eseményről értesülhetett bel- és külföldről is.

Life lessons from an ad man - Rory Sutherland

Például földrengés Spanyolországban és Portugáliában II. Kiemelkedő teljesítményekről — egy-egy kitüntetés átadását leszámítva például: Földi Imre egykori súlyemelő bajnok kitüntetése — II.

A színes hírek kategóriájába sorolt érdekességek és a hírességekről szóló értesülések viszont a HírTV kivételével mindegyik csatorna híradójában viszonylag gyakoriak voltak, de különösen a TV2 és az RTL Klub hírműsoraiban. Például: Valentin nap sok országban II. A médiaesemények tipikus példáinak tekinthetők az Oscar-díj ünnepélyes átadása, amiről az összes vizsgált hírműsor tudósított II.

A médiaesemények gyakorisága természetesen nem magas, hiszen a lényegükhöz tartozik a rendkívüliség, az ünnepi alkalomszerűség, a kivételesség.

Történelem Kollai István: Szlovákia királyt választ Pető Iván kritikája Vajon hogyan festene a fehér ló legendája szlovák szemszögből? És miért használnak a szomszéd ország történelemkönyvében két elnevezést is Magyarországra, illetve miért nem szerepel a Felvidék kifejezés? Kollai István izgalmas munkájában azt vizsgálta meg, milyen eltérések találhatók a két ország nemzeti narratívájában.

Korábban már utaltunk rá, hogy néhány híregység valójában nem a nézetütközési szempontok megelőzően bekövetkezett eseményt ír le, hanem valamilyen állapotot, helyzetet, tendenciát rögzít; például: kevés adomány érkezik az egészségügyi alapítványokhoz RTL Klub, II.

Az ilyen nem eseményszerű híregységek azonban egyik híradóban sem fordultak elő gyakran. Most vizsgáljuk meg, hogy az egyes csatornák hírműsorai milyen hírértékeket, milyen eseménytípusokat preferálnak leginkább, milyen események adják a fő profiljukat.

látás g hegben látás öregségig

Nézetütközési szempontok MTV1 esti Híradóját erős közéleti-politikai profil jellemzi: híregységeinek közel a harmada bel- és külpolitikai eseményekkel foglalkozik, de ezt a profilt erősítik a tüntetések, a tiltakozások és nézetütközési szempontok főleg gazdasági tartalmú egyéb rutinesemények, valamint a külföldi helyszínű fegyveres konfliktusok és háborúk kategóriájába tartozó híregységek is, hiszen ezeknek a kategóriáknak is nyilvánvalóak a bel- vagy külpolitikai vonatkozásaik.

Összességében az MTV1 hírműsorának közel 60 százalékára a politikai-közéleti orientáció nyomja rá a bélyegét. A fennmaradó hányad nagy részét — az anyag egészének mintegy 28 százalékában — a bulvárérdeklődést is felkelteni képes bűnügyek, katasztrófák-balesetek és színes hírek, érdekességek töltik ki.

Televíziós híradóműsorok összehasonlító vizsgálata

Megállapítható tehát, hogy a két nagy kereskedelmi csatorna híradásaiban a közszolgálati csatorna híradóihoz képest valamivel gyengébb a politikai-közéleti profil és erősebb a bulvár irányultság.

A HírTV 21 órai híradójában kiemelkedően magas, a 70 százalékot is meghaladó a politikai-közéleti tartalmú híregységek aránya különösen a külföldi fegyveres, háborús konfliktusokról, továbbá a hazai tüntetésekről, tiltakozásokról szóló híregységek viszonylag gyakoriakviszont a többi hírműsorral összevetve lényegesen alacsonyabb — nem egészen 18 százaléknyi — a bűntények, a katasztrófák-balesetek, de különösen a színes hírek, érdekességek részesedése.

látásvizsgálat A Krím a miénk 60 látás mennyi

Vagyis a HírTV hírszerkesztését igen erős nézetütközési szempontok irányultság jellemzi, miközben kevésbé vonzódik a bulvár- azaz a bűnügyi, illetve a könnyedebb, szórakoztatóbb témákhoz. Az ATV hírműsoraiban mintegy 64 százalékot tesznek ki a politikai-közéleti tárgyú híregységek politikai és nem politikai rutinesemények, tüntetések, tiltakozások és külföldi fegyveres konfliktusok, háborúk és 23 százalékot a bűntények, katasztrófák-balesetek és színes hírek, továbbfejlesztett látás utáni hangoskönyv. Hírszerkesztői profilját tekintve tehát az ATV az MTV és a HírTV között helyezkedik el: a politikai közéleti irányultságot tekintve az előbbit felülmúlja, az utóbbitól elmarad, miközben az előbbihez képest gyengébb, az utóbbihoz képest erősebb a bulvárhoz való vonzódása.

Helyszínek, társadalmi alrendszerek, közügyek A híradásokban érvényesülő hírértékek és szelekciós szempontok vizsgálatát annak számbavételével folytatjuk, hogy a belföldi híranyag milyen társadalmi alrendszereket és milyen ügyeket jelenít meg.

Először tehát azt kell tisztázni: milyen arányban reprezentálódnak külföldi és belföldi helyszínek? Egészében véve a vizsgált hírműsorok kétharmadát olyan híregységek alkotják, amelyek hazai eseményekről, állapotokról informálnak lásd a 9.

táblázat betűkkel látás teszt házi gyakorlatok a látás javítása érdekében

A híresemények helyszíne százalék MTV1.