Demokratikus Racionalizáció: Technika, Hatalom és Szabadság

Hatalom különböző nézőpontokból. - Hatalom különböző nézőpontokból

Ha az unilineáris fejlődés tétele megbukik, akkor a technikai alap általi meghatározottság fogalmának összeomlása sincs már messze. Ugyanakkor még mindig gyakran hivatkoznak a fogalomra politikai vitákban.

E vitákra még vissza fogok térni az írás későbbi részében. Most azonban, vizsgáljuk meg, azt az érdekes jelenséget, ahogy a jelenlegi felfogást a munkanap hossza és a gyerekmunka körüli Az hatalom különböző nézőpontokból zajló Gyár törvényjavaslat körüli vitát teljességgel a technikai imperatívuszok és ideológia determinisztikus szembenállása strukturálta.

Mi lesz a hatása a későbbi generációkra, ha ezeket az érzékeny testeket, korlátozás és ellenőrzés nélkül, ilyen ártalmas tevékenységeknek tesszük ki? Az ő ékesszóló képviselőjük, Sir J.

Engedjék meg, hogy amennyire képesek vagyunk rá, enyhítsünk ennek a felettébb mesterséges társadalomnak a gyötrelmein; de hatalom különböző nézőpontokból meg, hogy óvatosak legyünk és semmilyen lépést ne fogadjunk el, a látást javító termékek végzetes a kereskedelem és a manufaktúrák számára.

Mi történt azonban azután, hogy a szabályozáspártiaknak sikerült elérni a korlátozások bevezetését a munkanapra és a gyerekek kizárását a gyárakból? Visszatértek-e kísérteni a hatalom különböző nézőpontokból technikai imperatívuszok?

Egyáltalán nem. A szabályozás a gyárbeli munka intenzitásának megnövekedéséhez vezetett, mely egyébként is összeegyeztethetetlen lett volna a korábbi állapotokkal.

hatalom különböző nézőpontokból

A gyerekek megszűntek dolgozók lenni, és mint tanulók és fogyasztók, új társadalmi meghatározást kaptak. Ennek következményeképp, a képességek és a fegyelem magasabb szintjeinek birtokában léptek a munkaerőpiacra, melyet a technikai minták hamar előfeltételeikbe foglaltak.

Ennek eredményképpen, senki nem nosztalgiázik a régi szép időkön, amikor az inflációt még gyerekmunkával tartották alacsonyan. Ez egyszerűen nem volt választás kérdése többé vagy legalábbis nem a fejlett kapitalista világban. Ez a példa a technikai rendszer óriási rugalmasságát mutatja. Nem mereven korlátozó, hanem pont fordítva, változatos társadalmi igényekhez képes alkalmazkodni.

E konklúzió nem lehet meglepő a technika előbb tárgyalt társadalmi újradefiniálására való fogékonyságát tekintve. Ez azt jelenti, hogy a technika is csak egyike a tőlünk függő társadalmi változóknak, bár egy egyre fontosabbá váló, és nem a kulcseleme a történelem talányának. A determinizmust, ahogy eddig érveltem, az unilineáris fejlődés és az alap meghatározottsága jellemzik; ha a determinizmus elképzelése nem állja meg a helyét, akkor a technikai kutatásokat a következő két, egymással ellentmondó alapelvnek kell vezetnie.

hatalom különböző nézőpontokból

Először is, a technikai fejlődés nem unilineáris, hanem számos irányba ágazik el, és több mint egy nyomvonalon képes magasabb szintekre eljutni. És másodszor, a technikai fejlődés nem a társadalom determináló tényezője, hanem maga is technikai és társadalmi tényezők által felül-determinált.

Mára e pozíció politikai jelentőségének is világossá kellene válnia. Egy olyan társadalomban, ahol a determinizmus őrzi a demokrácia határait, az indeterminizmus nem lehet más, mint politikai. Ha a technika számos feltáratlan lehetőséggel rendelkezik, akkor semmilyen technikai imperatívusz nem szentesítheti a jelenlegi társadalmi hierarchiát.

  • Hogy a koleszterin hogyan befolyásolja a látást
  • Hatalmi játszmák
  • Почти через двадцать лет, получив степень магистра математики в Университете Джонса Хопкинса и окончив аспирантуру по теории чисел со стипендией Массачусетского технологического института, она представила докторскую диссертацию- «Криптографические методы, протоколы и алгоритмы ручного шифрования».
  • 100 százalékos látásom van
  • Как только освобожусь, загляну в шифровалку и… - А что с аварийным питанием.
  • Он разглядывал роскошную внутреннюю отделку, выстроившиеся в ряд компьютеры, диваны, книжные полки, залитые мягким светом.

A Technika Értelmezése Az írás következő részében, a technika nem-determinista megközelítésének számos, fontosabb témáját szeretném bemutatni. A kép, mely eddig kirajzolódott, magában hordozza a technika definíciójában bekövetkezett jelentős változást. Nem lehet többé úgy hatalom különböző nézőpontokból, mint szerkezetek gyűjteményét, sem pedig, általánosságban úgy, mint racionálisan működő eszközök összességét.

Ezek egy olyan irányzat kifejezései, mely a technikát sokkal inkább láttatják funkcionálisnak és a ténylegesnél kevésbé társadalminak.

hatalom különböző nézőpontokból

Mint társadalmi objektum, a technika ugyanúgy értelmezés tárgya, mint bármilyen más kulturális ember készítette tárgy, ennek ellenére általában ki van zárva a humán tárgyak vizsgálati köréből.

Biztosítanak minket arról, hogy a lényege sokkal inkább egy technikailag megmagyarázható funkcióban, és kevésbé egy hermeneutikusan értelmezhető jelentésben rejlik. A társadalomtudományi módszerek legfeljebb a technika külső aspektusaira világíthatnak rá, mint a csomagolás és a reklám, és az olyan önellentmondással teli technikai innovációk által kiváltott társadalmi reakciókra, mint a nukleáris energia vagy a béranyaság.

A technikai determinizmus ebből a hozzáállásból meríti az erejét. Ha az ember minden technika és társadalom közötti kapcsolatot figyelmen kívül hagy, akkor nem csoda, hogy a technika önmagát-létrehozónak mutatkozik.

hatalom különböző nézőpontokból

A technikai objektumoknak két hermeneutikus dimenziójuk van, melyeket én társadalmi jelentésnek és kulturális horizontoknak nevezek. Láthattuk, hogy a bicikli konstrukcióját az első pillanattól kezdve a jelentések harca irányította: a sportemberek játékszere volt vagy közlekedési eszköz? A konstrukciós tulajdonságok, mint a kerék mérete, szintén arra szolgáltak, hogy kifejezzék, hogy ez az egyik vagy a másik fajta dolog.

Ha egyszer a célok stabilizálódnak, a sajátosságok tekintetében a mérnöké az utolsó szó, és a humanista értelmezőnek nincs többé szava. Valójában, a cél és a jelentés kettőssége a funkcionalista értelmiségi kultúra terméke, mely a modern gazdaság struktúrájába gyökerezik.

Mindazonáltal, a technikai objektumok társadalmi szerepének és az általuk lehetővé tett életmódok vizsgálata egy teljesebb képet nyújt. Inkább láthatóvá teszi a technika kontextusából származó okokat és az arra hatással lévő következményeket, mint hogy egy kifáradt funkcionalizmus mögé rejtené ezeket. A funkcionalista nézőpont az objektum életének egy kontextusából kiemelt ideiglenes keresztmetszetét adja. Ahogy láttuk, a determinizmus azt állítja valószínűtlen módon, hogy képes eljutni a tárgy egy ilyen pillanatnyi konfigurációjától a következőig tisztán technikai feltételek mellett.

De a való világban, mindenféle előre megjósolhatatlan felfogás kristályosodik ki a technikai objektum körül és befolyásolja a későbbi felépítésbeli változásokat.

Hatalom különböző nézőpontokból, Fő navigáció

A mérnök úgy gondolhatja, hogy ezek az eszközhöz képest, melyen dolgozik, külsődlegesek, de mint történelmileg fejlődő jelenségek ezek az igazi lényegi elemek. Ezeket a tényeket a technikai területek is figyelembe veszik egy bizonyos mértékig, főleg a számítógépeknél. Itt van számunkra a bicikli fent tárgyalt dilemmájának kortárs verziója.

Egy általános jellegű, a sebességben, teljesítményben és memóriában végbemenő rohamos fejlődés megy végbe, miközben a vállalati tervezők azzal a kérdéssel birkóznak, hogy mindez mire is jó.

A technikai fejlődés nem mutat semmilyen meghatározott, konkrét út irányába. A számítógép technikai funkciója és jelentése közötti kapcsolatok összetettségének különösen világos példáját vizsgáltam a Francia videotex esetében. Attól való félelmükben, hogy a fogyasztók bármit elutasítanak, mely az irodai berendezésekre emlékeztet, a telefontársaság megpróbálta átalakítani a számítógép társadalmi képét; többé nem tűnt úgy, mint egy számítást végző gép a szakemberek számára, hanem egy mindenki számára használható információs hálózattá kellett válnia.

A telefontársaság egy új típusú terminált tervezett, a Minitelt, hogy úgy nézzen ki és olyan érzés legyen használni, mint egy minden háztartásban megtalálható telefon kiegészítőjét. A telefon álcája azt sugallta egyes felhasználóknak, hogy tudniuk kell beszélni egymással a hálózatban. A Minitel hamarosan egy további átalakuláson redefinition ment keresztül a felhasználók kezei között, sokan voltak azok, akik elsődlegesen névtelen on-line csevegésre használták más felhasználókkal szórakozást, társaságot vagy szexet keresve.

Highlights Hatalom különböző nézőpontokból, Fő navigáció Ha az unilineáris fejlődés hatalom különböző nézőpontokból megbukik, akkor a technikai alap általi meghatározottság fogalmának összeomlása sincs már messze. Ugyanakkor még mindig gyakran hivatkoznak a fogalomra politikai vitákban. E vitákra még vissza fogok térni az írás későbbi részében. Most azonban, vizsgáljuk meg, azt az érdekes jelenséget, ahogy a jelenlegi felfogást a munkanap hossza és a gyerekmunka körüli Az ben zajló Gyár törvényjavaslat körüli vitát teljességgel a technikai imperatívuszok és ideológia determinisztikus szembenállása strukturálta. Mi lesz a hatása a későbbi generációkra, ha ezeket az érzékeny testeket, korlátozás és ellenőrzés nélkül, ilyen ártalmas tevékenységeknek tesszük ki?

Ennélfogva, a Minitel olyan alkalmazások előtt nyitotta meg az utat, amelyek nem szerepeltek a vállalat mérnökeinek szándékai között, amikor nekikezdtek az információ terjedésének javításához a Francia társadalomban.

Ezek az alkalmazások pedig a Minitelt a személyes kapcsolat eszközévé tették, pontosan az ellenkezőjévé annak a racionális projektnek, amire eredetileg létrehozták.

Az átalakulásban a kérdés lényege nem csak a számítógép szűk értelemben vett technikai funkcióját, hanem magának a fejlett társadalomnak az igazi természetét is érinti, mely ezt lehetővé teszi. Vajon a hálózatosodás ajtót nyit az Információs Korszaknak, ahol mint adatokra éhes racionális fogyasztók, az optimalizálás stratégiáit keressük? Összességében, a módbeli különbségek abban, ahogy társadalmi csoportok értelmeznek és használnak technikai objektumokat nem csupán, hogy nem külsődlegesek, hanem változásokat idéznek elő magában az objektum természetében.

Hogy micsoda is a tárgy a csoport számára az meghatározza abbéli sorsát, hogy mivé válik miközben az idők folyamán átalakítják és továbbfejlesztik. Ha ez igaz, akkor a technikai fejlődést csak úgy tudjuk megérteni, ha megvizsgáljuk a fejlődésben résztvevő különböző csoportok társadalmi-politikai helyzetét.

A Technikai Hegemónia Az eddig tárgyalt egyedi technikai tárgyakkal kapcsolatos különböző feltételezéseken túl, a szituáció társadalmi értékekre vonatkozó szélesebb körű feltételezésekre is alkalmat ad.

Ez az, ahol színre lép a technika kulturális horizontja. A technika második hermeneutikai dimenziója a társadalmi hegemónia modern formáinak alapját képezi; ez különösen jelentős a technikai társadalomban jelen lévő hierarchia elkerülhetetlenségével foglalkozó eredeti kérdésünket illetően.

A kifejezés általam használt értelme szerint, a hegemónia az uralom egy formája, mely olyan mélyen gyökerezik a társadalmi hatalom különböző nézőpontokból, hogy már természetesnek tűnik azok számára, akiken uralkodik.

hatalom különböző nézőpontokból