LÁTOMÁSOK FORDÍTÁSAI.

A pokol látomása

Mérföldkő, mert a pokol látomását követően a pokol látomása elkezdi mesélni a pokol látomása első, általa alapított sarutlan kármelita kolostor, a Szent József kolostor kezdetének történetét.

A kolostoralapítások nagy megpróbáltatásokkal járnak Szent Teréz számára. Számos ellenséges megnyilvánulással kell szembenéznie, sok szenvedés vár rá ezen az úton, amelyre Isten hívja. A pokol látomásával egyfelől fölvértezi őt az Úr, hogy ne féljen a földi szenvedésektől, bármilyen természetűek is azok, hiszen egyik itteni szenvedés sem ér föl azzal, a pokol látomása a pokol jelent: elszakítottság Istentől, a legfőbb Jótól.

Másfelől még nagyobb apostoli buzgóság ébred a szívében, hogy minél több embert megmentsen e kínoktól. Ehhez azonban teljesen meg kell feledkeznie önmagáról, saját kényelméről, önmaga féltéséről, és Istenre hagyatkozva be kell állnia ennek a hatalmas műnek a szolgálatába, amely valójában az Úr műve lesz, Szent Teréz együttműködésével.

Úgy éreztem, mintha egy nagyon hosszú, keskeny bejárata lenne, mint egy alacsony, hosszú és szűk kemence; a talajt mintha nagyon piszkos és pestises szagú víz borítaná, benne sok kígyóval; a végén egy mélyedés volt a falban, mint egy faliszekrény, s ott láttam magamat beszorítva. Ö 32,1 Szent Teréz ekkorra már sok szenvedést megért az életében, mind testében, mind a pokol látomása.

Hol van a pokol? Hol helyezkedik el a pokol?

Igazi vértanúságot élt át betegségeiben. Négy napon át kómában feküdt, és már a temetését készítették elő. Azután három évig bénultan ágyhoz volt kötve. S ezek mellett a testi szenvedések mellett legalább annyira kínozták a lelki gyötrelmek is. A a pokol látomása látomásában tapasztaltakhoz képest azonban mindezek semmiségnek tűnnek előtte. De [a pokol látványa] még élvezetes volt ahhoz képest, amit [ott] éreztem. Testi fájdalmaim annyira elviselhetetlenek voltak, hogy noha nagyon súlyos fájdalmakat éltem át életemben, s az orvosok szerint a legnagyobbakat, amit itt elviselhet az ember …mindez semmi ahhoz képest, amit ott [a pokolban] éreztem s láttam, hogy így kell lennie … anélkül, hogy valaha is megszűnne.

És mindez semmi a lélek haldoklásához képest, amely olyan éles szorongás, fuldoklás, szomorúság, és olyan reménytelenséggel és keserű elégedetlenséggel jár együtt, hogy nem is tudom, miként írjam le. Az a helyzet, hogy nem is tudom, miként írjam le azt a belső tüzet és azt az elkeseredést ilyen súlyos gyötrelem és fájdalom fölött. Nem láttam, ki okozza ezt nekem, de olyat éreztem, hogy elégetnek és darabokra vágnak; hozzáteszem, ez a tűz és e a pokol látomása elkeseredés még rosszabb volt.

Ö 32,2 Szent Teréz mégis az egyik legnagyobb kegyelemnek tartja ezt a látomást. Ha körülnézünk a mai világban, megláthatjuk, hogy a sok bűn mivé teszi az embert, és olyannyira állati sorba süllyeszti, hogy emiatt sokszor a pokol reménytelenségével kénytelen szembenézni. Van mégis egy lényeges különbség: amíg a földön él, addig a bűnbánattal és a jóvátétellel képes jóra fordulni az ember, a kegyelem segítségével, de ha a halál pillanatában szabad akaratával tudatosan elfordul Istentől, és a rosszat választja, akkor igent mond mindarra, ami nem Isten, és önmagát taszítja a gyötrelembe.

Bármennyire is lehetetlennek tűnhet, de vannak olyanok, akik a rosszat önmagáért a rosszért akarják. Megmagyarázhatatlan és a józanésznek teljesen ellentmond, hogyan lelheti valaki örömét a rosszban, abban, hogy rosszat tesz másoknak. Ám a világosság angyala, Lucifer is a maga akaratából bukott le a mennyből az alvilágba.

  1. Látásélesség életkori normái
  2. Artériák és látás
  3. Hol van a pokol?
  4. Hogyan lehet enyhíteni a fáradtságot a szemekben
  5. Látásélesség kalóriatáblázat
  6. És a távollátás és a rövidlátás egyszerre

Saját gőgje taszította le. Ezen a pestises a pokol látomása, ahol ennyire nem lehet reménykedni semmilyen vigasztalásban, nem lehet leülni vagy lefeküdni, hely sincs rá, mintha a fal egy repedésébe préseltek volna bele; mert ezek a félelmetes falak maguk is összeszorítanak, és minden fojtogat. Nincs fény, hanem csak a legsötétebb sötétség. Nem értem, miként lehet ez, mert miközben nincs fény, minden látszik, ami a szemnek fájdalmat okozhat.

Ö 32,3 …ebben a látomásban azt akarta az Úr, hogy valóban érezzem lelkemben ezeket a gyötrelmeket és fájdalmakat, mintha egész testem szenvedné el őket. Ö 32,4 Nem Isten bünteti az embert a pokol gyötrelmeivel, hanem az ember tetteinek következményeként szenvedi el azokat. Isten válasza az ember bűnére, hogy Ő, a Teremtő emberré lesz.

  • Részlet Boldog Marto Jácinta életéből A pokol látomásának nagy hatása Jácintára "A pokol látomása annyira megrémítette Jácintát, hogy mindenféle vezeklés és önmegtagadás semmiségnek tűnt számára, ha ezáltal csak néhány lelket is megmenthetett a pokoltól.
  • Mit lehet tudni a pokolról?

Az ember saját magát bünteti a megátalkodottság bűnében a pokol gyötrelmeivel, amikor elutasítja a jót és tudatosan a rossz mellett dönt.

Az Atya azonban az utolsó pillanatig is kitárt karokkal várja, hogy magához ölelje.

a pokol látomása

Az Atya az utolsó pillanatban is várja, atyai szeretettől lángolva várja haza tékozló fiát. Ám a mi Atyánk lakomát rendez tékozló fiának, ünnepet ül az egész mennyországgal, hogy végre megérkezett, akit oly sokáig vágyva várt. A poklot az ember választja a maga számára, nem Isten küldi oda. Ebbe kap bepillantást Szent Teréz a pokol látomásában. Annyira megrémültem, s még most, írás közben is ezt érzem — pedig már szinte hat éve történt —, hogy a félelemtől teljesen elhagy az élet melege.

A pokol látomása emlékszem semmi olyan szenvedésre vagy fájdalomra, hogy ne tűnjék semminek mindaz, ami ideát megtörténhet velünk; így azt gondolom, hogy jórészt ok nélkül panaszkodunk. Ezért ismét mondom, ez volt az egyik legnagyobb kegyelem, amelyet az Úrtól kaptam, mert nagyon-nagyon sokat a pokol látomása nekem.

Megszüntette félelmeimet e világ szenvedéseitől és ellenségességétől, megerősített ezek elviselésében, és hálára indított az Úr iránt, aki … megszabadított az ilyen örökös és rettenetes rosszaktól. Azóta … minden könnyűnek tűnik itt [a földön], összehasonlítva annak egyetlen percével is, amit ott láttam.

Áldott légy, Istenem, mindörökké. Mennyire megmutattad, hogy sokkal jobban szeretsz engem, mint ahogy én szeretem magamat! Hányszor megmentettél engem, Uram, ettől a sötét börtöntől, és hányszor visszatértem én a pokol látomása a Te akaratod ellenére! Ö 32,5 A pokol látomásának további hatása: a szívbéli töredelem, az őszinte bűnbánat, amelyben fölismeri Szentünk Isten irgalmas szeretetének csodáját. Ő jobban szeret bennünket, embereket, mint mi saját magunkat.

Jobban, mint ahogy bármelyik ember szerethet ezen a földön. Nem Isten készítette az embernek a poklot és nem Ő taszítja oda az embert.

Ő a szeretet Istene, sőt maga a Szeretet. Az emberre tékozolja szeretetét, vagyis Önmagát. Nem valamit ad teremtményének, fiainak, hanem Önmagát adja. Mindent megtesz, hogy az ember jó döntést hozzon. Innen van bennem a nagy fájdalom is, amelyet a sok elkárhozó lélek fölött érzek …s a heves vágy, hogy segítsek a lelkeken, mert valóban így van, hogy számos halált szívesen elszenvednék érte, ha akár csak egyet is megszabadíthatnék ezektől a rettenetes gyötrelmektől.

a pokol látomása

Ö 32,7 Szent Teréz soha nem követett el súlyos bűnt, és sok testi-lelki szenvedést zúgolódás nélkül viselt el. Mégis szembesül a pokol lehetőségével, ami számára is nyitva állt. A pokol léte a szeretet bizonyítéka. Azért, mert a szeretet feltételezi a pokol látomása döntés szabadságát.

Isten senkit nem kötelez arra, hogy Ő mellette döntsön. Mivel ő maga dönt, mit tesz, és mit nem tesz, ezért nem okolhat senki mást döntésének következményéért. Életünk kis és nagy döntéseiben a halálunk pillanatára készülünk. Ha nem gyakoroljuk be a jó melletti döntést életünkben, akkor vajon a halálunk pillanatában tudunk-e majd a jó mellett dönteni? Ö 32,7 Veszélyes dolog lenne, ha arra számítana valaki, hogy majd a halál pillanatában megtér Istenhez, most azonban még éli világát a bűnben.

Bűneinek következményeit el kell szenvednie akkor is, ha Isten irgalma folytán nem kárhozik el. A halál után a tisztulás állapotában az egyik legnagyobb szenvedés látni a tettek vagy mulasztások következményét. Látni például a rábízottak életét, akikkel nem ismertette meg, vagy rosszul ismertette meg az Igazságot, aki maga az Úr Jézus Krisztus. Vagy látni azoknak az embereknek az életét, akiket tönkre tett cselekedetével vagy mulasztásával.

Nemcsak a rossz cselekedet a bűn, hanem ha valami jót megtehetett volna, de nem tette. Amikor valaki a bűn mellett dönt, akkor a szeretetet utasítja el.

Menny és pokol látomása

Ö 32,8 Az Úr fokozatosan vezeti Szent Terézt egyre beljebb és beljebb a misztériumokba. Ha valami nehéz az ember életében és szenvedéssel jár, attól még szolgálhatja lelke üdvösségét, ha veszi a fáradságot és a mélyére néz: mi a benne elrejtett üzenet? Sokat gondolkodtam rajta, mit tehetnék Istenért, és azt gondoltam, a legelső, hogy kövessem a szerzetesi hivatást, amelyet Ő Felsége nekem adott, s a lehető legnagyobb tökéletességgel megtartsam rendem szabályzatát.

Ö 32,9 Ez fontos üzenetet hordoz az imádkozó ember számára: ha tenni akar valamit, mert elfogja az Úr iránti buzgalom, akkor mindenekelőtt állapotbeli kötelességeit tegye a tőle telhető legjobban. A buzgalom hevében ugyanis nagy tetteket szeretne végrehajtani, hogy érezze, valóban tesz valamit.

a pokol látomása

Ugyanakkor az aprónak tűnő, mindennapi feladatok hűséges végzése tart meg az istengyermekség útján. Amikor talán nem is látszik, és mások nem veszik észre, mit tesz, viszont az istenszeretet melegével izzítja át a megszokott cselekedeteket.

  • A magyar fordítások töredékesek, de elég híven, sőt itt-ott lendületesen tolmácsolják az eredeti latin szövegek mondatait.
  • Pokol – Wikipédia

Például ha a családtagok reggel a készülődésben előzékenyek egymással, nem kiabálnak idegesen, hanem tudatosan még egy kedves mosollyal is megajándékozzák a másikat, akkor ezzel szeretetet lopnak egymás szívébe, és mindenkinek békésebben indul a napja.

Azt tenni jól, ami a kötelessége — ez talán az első és legnehezebb feladat.

a pokol látomása

Azután, ha Isten jónak látja, majd teremt olyan körülményt, amelyben másra is alkalma nyílik az embernek. Akkor pedig nem szabad az új feladat elől meghátrálni azzal, hogy nincs rá fölkészülve. Nem baj, mert Isten ereje a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében vö.

LÁTOMÁS A POKOLRÓL (Avilai Szent Teréz 19. rész)

Ez pedig már a hit próbája, és az önmagáról való megfeledkezés ideje. Noha a házban, ahol voltam, sok nagy szolgálója volt Istennek, akik hűségesen szolgálták Őt, ám a ház gyakran látott nagy szükséget, s ezért a szerzetesnők sokszor voltak kénytelenek olyan helyekre menni lakni, ahol teljes tisztességgel és szerzetes módjára élhettünk. Amellett a házat nem az eredeti, szigorú szabályzat szerint alapították, hanem az egész rend enyhítő bullája szerinti szabályzatot követte, és sok más hátránya is volt, például hogy túlságosan kényelmes volt, mert nagy és kellemes ház volt.

De a legnagyobb kellemetlenség ez a kijárás volt, noha én voltam az, aki a legtöbbször éltem vele, mert néhány személy, akiknek elöljáróim nem tudtak nemet mondani, szeretté[k], ha társaságukban vagyok, s kérésükre elküldtek hozzájuk, úgyhogy már csak keveset tartózkodtam a kolostorban… Ö 32,9 Ez a körülmény a háttere annak, hogy fölvetődik a a pokol látomása, mi volna, ha alapítanának egy olyan kolostort, ahol az eredeti regula szerint élhetnének.

A pokol látomása

Szent Teréznek egy kisebb lakosztálya van a Megtestesülés kolostorban, mert édesapja bőkezű adományt juttat a közösségnek. A hely alkalmat ad arra, hogy Teréz körül összegyűljön néhány barátnő, és eszmecserét folytassanak. Fiatal unokahúga, María de Ocampo veti föl konkrétan az alapítás ötletét.

Szent Teréz barátnője pedig, az özvegy doña Guiomar, szívesen ajánlkozik, hogy majd ő ellátja jövedelemmel az új kolostort.

A pokol látomása – Metropolita

Annál is inkább, mivel őt is vonzza a szerzetesi élet. Én azonban, mivel annyira meg voltam elégedve a házzal, ahol voltam, mert nagyon a pokol látomása szerint volt, és a cellám a pokol látomása nagyon megfelelt nekem, még mindig haboztam. Ezzel együtt megállapodtunk abban, hogy a tervet nagyon Istennek ajánljuk. Ö 32,10 Egy nap áldozás után Ő Felsége nagyon erősen megparancsolta, hogy minden erőmmel ezen legyek, s nagy ígéreteket tett, hogy ha fel nem hagyok a kolostoralapítással, Ő nagyon meg fogja segíteni, s hogy nevezzük el Szent Józsefről, mert egyik kapuját ő fogja őrizni, a másikat Miasszonyunk, és Krisztus lesz velünk; s hogy olyan csillag lesz [az a kolostor], amelyből nagy fény árad majd, és noha a szerzetesrendek fegyelme meglazult, ne gondoljam, hogy keveset szolgálnak, hiszen mi lenne a világból, ha nem lennének szerzetesek?

Ö 32,11 Szentünk tehát határozott utasítást kap az Úrtól, hogy kezdje el a kolostoralapítás előkészítését, de megijed a feladattól, mert előre sejti, mennyi viszontagsággal jár majd. Korábban is gondolkodott már hasonló alapítás tervéről, de az csak futó ábrándnak tűnt.

LÁTOMÁSOK FORDÍTÁSAI.

Most azonban úgy éreztem, kitűzték elém a célt, és mivel láttam, hogy nagy nehézségek előtt állok, bizonytalan voltam, mit tegyek. De az Úr annyiszor újra megemlítette ezt, s annyi okot és érvet felhozott előttem, amelyeket világosnak találtam, s hogy ez az Ő akarata: ezért már nem mertem mást tenni, mint hogy elmondjam gyóntatómnak, és leírjam neki, mi történt. Ö 32,12 Ezzel elkezdődik a kármelita rend reformja. Egy ókori szentbeszéd Nagyszombat napjára.