Account Options

Térjen vissza a vakok elé

Benedek pápa homíliája a szinódust lezáró szentmisén Október án, vasárnap délelőtt fél kor kezdődött a Szent Péter bazilikában az ünnepélyes szentmise, amellyel a Szentatya lezárta a XIII. A világ öt földrészének főpásztorai október 7-én gyűltek össze a Vatikánban, hogy megvitassák az új evangelizáció kihívásait, legfőbb feladatait.

Keresés: 3m????z5 | Szentírás

A Szentatyával együtt misézett mintegy bíboros, püspök és pap; ötezer hívő töltötte meg a Szent Péter bazilikát. Homíliájában a Szentatya ismételten leszögezte: az egyház feladata az evangelizáció és minden keresztény kötelessége, hogy örömmel hirdesse az evangéliumot. A hívek könyörgései között arab nyelven is elhangzott egy fohász Szíria és a Közel-Kelet békéjéért. Benedek pápa a vasárnapi evangéliumi szakaszból kiindulva a vak Bartimeust állította példaképként korunk emberei elé: elveszítette reményét és élete értelmét, de az Úrra bízta magát és visszanyerte teljes méltóságát, beállt Jézus tanítványai közé.

A vak Bartimeus meggyógyításának csodája jelentős helyet foglal el Márk evangéliumának szerkezetében.

Inside with Brett Hawke: Cody Simpson

Ez Jézus utolsó zarándoklata a Szent Városba Húsvétkor, amikor — jól tudja — kínszenvedés, halál és feltámadás vár rá. Ez a tömeg nem sokkal később Messiásként üdvözli Jézust jeruzsálemi bevonulásakor. Márk egész evangéliuma a hitben való előrehaladás útja, amely folyamatosan bontakozik ki Jézus iskolájában. A tanítványok az első szereplői ennek a felfedező útvonalnak, de más személyiségek is fontos szerepet töltenek be.

Bartimeus is egy közülük — magyarázta homíliájában XVI. Benedek pápa. Jézus utolsó csodás gyógyítása, amelyet kínszenvedése előtt hajt végre, nem véletlenül éppen egy vakhoz, azaz olyan személyhez fűződik, aki elveszítette szeme világát.

 1. A látás értéke dioptriában
 2. Látás ül le, hogyan lehet megállni
 3. Я совсем забыл, что электричество вырубилось.
 4. A látás progressziója
 5. Еще одна игра слов мистера Танкадо: «разница» означает результат вычитания.

Egyéb szövegekből is tudjuk, hogy a vakság állapotának mélyreható jelentősége van az evangéliumokban. Azt az embert képviseli, akinek szüksége van Isten, a hit világosságára ahhoz, hogy megismerje a valóságot és a valódi élet útján haladjon előre. Alapvetően fontos, hogy felismerjük vakságunkat és kötés és látvány, hogy szükségük van erre a fényre, egyébként örökös vakságban élünk vö.

Jn 9, Bartimeus tehát Márk elbeszélésének ezen a stratégiailag fontos pontján példaképként jelenik meg előttünk. Nem születésétől fogva vak, hanem elveszítette látását: az az ember, aki tudatában van annak, hogy elveszítette a világosságot, de nem veszítette el a reményt, tud élni azzal a lehetőséggel, hogy találkozik Jézussal.

Rábízza magát az Úrra, hogy elnyerje gyógyulását. Bartimeus egyszerű és őszinte fohásza példamutató és a keresztény ima hagyományának részévé vált. A Krisztussal való, hittel megélt találkozásban Bartimeus visszanyeri szeme világát, és ezzel együtt méltóságát: ismét lábra áll és újra útra kel, most már Jézus vezetésével, Jézust követve.

A pápa ezután homíliájában emlékeztetett Szent Ágoston tanítására. Hippó szent püspöke felhívta a figyelmet arra, hogy Márk nemcsak Bartimeus, hanem apja, Timeus nevét is feljegyezte.

Ez arra enged következtetni, hogy az utca mentén kéregető koldus előzőleg nagyon gazdag volt és mindenki által ismert családból származott. Ezért gyógyulása nagy visszhangot keltett környezetében. Bartimeus történetének ez az értelmezése arra késztet bennünket, hogy felfedezzük: vannak olyan értékes kincsek életünkben, amelyeket elveszíthetünk, és amelyek nem anyagi természetűek.

Ebben a távlatban Bartimeus képviseli mindazokat, akik ősi evangéliumi hagyományokkal rendelkező régiókban élnek, és ahol a hit fénye elhalványodott.

Az emberek eltávolodtak Istentől és már nem tartják életük fontos részének. Ezek a személyek tehát nagy gazdagságot veszítettek el; nem gazdasági, vagy földi hatalmukat, hanem keresztény méltóságukat. Elveszítették az élet biztos és szilárd támpontját és gyakran öntudatlanul, a lét értelmének koldusaivá váltak.

 • Főoldal » Lovas hírek Így hálálta meg a vak ló, hogy gazdája nem mondott le róla Endo az appaloosa egy betegség miatt mindkét szemét elveszítette, mégis teljes életet él.
 • Ей еще не приходилось слышать, чтобы он так .
 • Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája () - Lukács evangéliuma - Lk 18,,27
 • Így hálálta meg a vak ló, hogy gazdája nem mondott le róla - miracles.hu
 • Szemészeti terápiás lézer
 • Если нужно, используйте против всех нас слезоточивый газ.
 • Беккер перешел на ломаный английский: - Спасибо.

Azokról térjen vissza a vakok elé sokaságokról van szó, akiknek szükségük van az új evangelizációra. Arra, hogy ismét találkozzanak Jézussal, Krisztussal, Isten Fiával, aki ismét fel tudja nyitni szemüket és megmutathatja számukra a követendő utat.

Vakok Világa 1939. január

A pápa jelentőségteljesnek nevezte, hogy az Új Evangelizáció témájával foglalkozó püspöki szinódus lezárásakor a liturgia éppen Bartimeus evangéliumi szakaszáról szól. Isten Szava ma térjen vissza a vakok elé is időszerű, amikor a szinódus ezekben a napokban annak a sürgősségéről tárgyalt, hogy ismét hirdetni kell Krisztust ott, ahol a hit fénye meggyengült, ahol Isten tüze parázzsá vált, amelyet ismét fel kell éleszteni, hogy legyen lobogó láng, amely fényt és meleget áraszt az egész házban.

Az új evangelizáció az egyház egész életét érinti — folytatta homíliáját a Szentatya. Elsősorban a lelkipásztori tevékenységre utal, amelyet jobban át kell hatnia a Szentléleknek, hogy lángra lobbantsa a hívek szívét, akik rendszeresen összegyűlnek közösségeikben vasárnaponként, hogy táplálkozzanak az Úr szavával és az örök élet Kenyerével. A pápa rámutatott a szinóduson felmerült három lelkipásztori vonalra: az első a keresztény iniciációs szentségekre vonatkozik.

Megfelelő hitoktatással kell kísérni a keresztség, a bérmálkozás és az Eucharisztia vételére való felkészítést. Különösen fontos a bűnbocsánat szentsége, amely Isten irgalmasságát közvetíti.

 •  Was willst du.
 • Целясь в торс, он сводил к минимуму возможность промаха в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
 • Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete
 • Olvasóasztalok látás közelében
 • Я должен доставить эти вещи.
 •  - Я уже раньше объяснял вам, что занят диагностикой особого рода.

Az életszentségre való felhívás minden kereszténynek szól. Többször is elhangzott, hogy az új evangelizáció valódi főszereplői a szentek: mindenki számára érthető nyelven szólnak életpéldájukkal és karitatív tevékenységükkel. Az egyház feladata, hogy hirdesse az üdvözítő üzenetet mindazoknak, akik még nem ismerik Jézus Krisztust.

térjen vissza a vakok elé

Afrikában, Ázsiában és Óceániában sok olyan térség van, amelynek lakói várják az evangélium első hirdetését. Imádkozni kell a Szentlélekhez, hogy ébressze fel az egyházban a megújult missziós dinamizmust. A globalizáció népességek jelentős helyváltoztatásához vezetett, tehát az első igehirdetés a régi evangéliumi hagyományokkal rendelkező országokat is érinti.

Minden embernek joga van ahhoz, hogy megismerje Jézus Krisztust és evangéliumát.

térjen vissza a vakok elé

Minden keresztény kötelessége, hogy hirdesse az evangéliumi Jó Hírt. Végül a harmadik aspektus azokra a keresztényekre vonatkozik, akik nem élnek a keresztség igényeinek megfelelően. Ezek a személyek minden földrészen megtalálhatók, különös tekintettel a szekularizált országokra. Az egyház sajátos figyelmet fordít rájuk.

Így hálálta meg a vak ló, hogy gazdája nem mondott le róla

Arra törekszik, hogy ismét találkozzanak Jézus Krisztussal, ismét fedezzék fel a hit örömét és térjenek vissza a vallásgyakorlathoz a hívek közösségében. A hagyományos, mindig érvényes lelkipásztori módszerek mellett az egyház új nyelvezetet is használ a különböző kultúráknak megfelelően.

Krisztus igazságát a párbeszéd és a barátság jegyében kínálja fel.

térjen vissza a vakok elé

Végül visszatért Bartimeus alakjához, aki, miután visszanyerte látását Jézustól, csatlakozott a tanítványok seregéhez. Ilyenek az új evangelizálók is: olyan személyek, akik megtapasztalták, hogy Isten meggyógyította őket Jézus Krisztus által.