3 25 látomás az

3 25 látomás az

3 25 látomás az

Eszt 1,2; Jer 49, 3És felemelém szemeimet és látám, és ímé egy kos álla a folyam előtt, és két szarva vala; és az a két szarv magas vala, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedék. Ezék 16,1 4Látám azt a 3 25 látomás az szarvaival öklelkezni napnyugot, észak és dél felé; és semmi állat sem állhata meg előtte, és senki sem szabadíthata meg kezéből, és tetszése szerint cselekedék, és nagygyá lőn.

Ez a rész a 18; 33,szal együtt fejlődést jelent az Ószövetség erkölcsi tanításában.

3 25 látomás az

A régebbi szövegek az egyént a család,a törzs keretében vagy nemzete tagjaként szemlélték. Noé megmenekül családjával Ter 6, Ábrahám egész törzsével együtt jön Kánaán földjére Ter Ez a gondolkodásmód volt a felelősség kérdésében is.

3 25 látomás az

Dán,8 Dán 11,2. Dán,8 3.

Látomás 3 25 mi ez. A hatodik látomás: a repülő könyv - av-multitours.hu

Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője A második, az első szakasznak: a hét egyháznak írt levelek bevezetője A "kijelentés" szó itt sajátos értelemmel bír, ugyanúgy, mint az Újszövetség minden könyvében.

Dán 11,3 8A kecskebak pedig igen nagygyá lőn; de mikor elhatalmasodék, eltörék a nagy szarv, és helyébe négy tekintélyes szarv növe az égnek négy szele felé.

  • Jobb látás az embereknél
  • A hatodik látomás: a repülő könyv - av-multitours.
  • Könyvek harmadik szem a látásért
  • Nyílt napok március án: Kertész utca 20, ös kapucsengő Men 3 25 látomás az.

Dán 11,4. Dán 11, Ésa 1, Róm 9, Jer 3,20; Jer 3,1 15És lőn, hogy mikor én, Dániel, látám e látomást és keresém az értelmét: ímé előmbe álla egy férfiúhoz hasonló alak. Dán,8 2.

Dán 9,21 17És oda jöve, a hol én állék, és a mint jöve, megrettenék és orczámra esém, és monda nékem: Értsd meg, embernek fia! Jer 31,20; Ésa 55,; Malak 3,6 18És mikor szóla velem, ájultan esém orczámmal a földre; de megillete engem és helyemre 3 25 látomás az Dán 10,10 19És monda: Ímé, én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén?

3 25 látomás az

Mert a végső időre szól. Od rövidlátás 6,2 20Az a kétszarvú kos, melyet láttál, Médiának és Persiának királya.

3 25 látomás az

Dán 5,31 21A szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, a mely szemei között vala, az az első király. Dán,8 5.

3 25 látomás az

Dán 11,4 23És ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orczájú, ravaszságokhoz értő király. Dán,8 9.

3 25 látomás az

Ámós 4,9;5,11 26És az estvéről és reggelről való látomás, a mely megmondatott, igazság; 3 25 látomás az azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való. Dán 6,2.