Patrienn (patrienn) - Profile | Pinterest

Bradis asztal a látáshoz

Faith Madison megterítette az asztalt, el­igazgatta a salátástálakat, és egy pillantást vetett a sütőre, amelyben a vacsora rotyogott.

Az apró termetű, komoly, elegáns asszony mélyen kivágott sötét ruhát viselt, és negyvenhét évesen még mindig éppoly kar­csú volt, mint huszonhat esztendővel azelőtt, amikor hozzáment Alex Madisonhoz. Zöld szemével, kontyba fogott hosszú, szőke hajával mintha csak egy Degas-festményről lépett volna le. Sóhajtott, és leült az egyik konyhaszékre.

bradis asztal a látáshoz

A New York—i keleti Hetvennegyedik utcában álló, előkelő kőhomlokzatú sorház halálos csöndbe burkolódzott. Miközben Faith Alexre várt, még a falióra ke­tyegését is hallotta. Egy percre lehunyta a szemét, és visszagondolt arra, ami aznap délután történt.

Kisvár­tatva hallotta, amint a bejárati ajtó kinyílik, majd újra becsapódik. De semmi mást, sem a férfi lépteit, sem egy köszönést, amikor belépett a házba.

Alex mindig így jött haza. Bradis asztal a látáshoz az ajtót, letette az aktatáskáját, felakasztotta a kabátját, és átfutotta a postát.

bradis asztal a látáshoz

Aztán megkereste a feleségét. Előbb az asszony szobájába ment, és csak ezután lépett be a konyhába.

Alex Madison ötvenkét éves volt. Megismerkedé­sükkor Faith még a Barnardra járt, a férfi pedig köz­gazdaságtant hallgatott a Columbián.

bradis asztal a látáshoz

Akkoriban min­den másképp volt. Alexet elbűvölte Faith nyitottsága, szívélyessége, elevensége, amely szöges ellen- tétben állt a férfi hűvös, hallgatag és kimért viselkedésével.

False Spirits vs. The Holy Spirit In The Church - IMPORTANT VIDEO EVERYONE NEED TO SEE!!!

A diploma megszerzése után házasodtak össze. Alex az­óta befek- tetési tanácsadóként dolgozott. Az asszony egy évig a Vogue magazinnál töltött be szerkesztőhe­lyettesi állást, majd otthagyta az újságírást, amikor jo­got kezdett hallgatni.

Révai Nagy Lexikona, 3.

Első gyermekük születésekor azonban abbahagyta tanulmányait. Eloise nemrég 4 múlt huszonnégy, és szeptember elején Londonba köl­tözött.

bradis asztal a látáshoz

Faith fiatalabbik lá­nya, a tizennyolc esztendős Zoe pedig elsőéves volt a Brownon. Huszonnégy évnyi főállású anyaságot köve­tően az asszony két hónapja nem talált tennivalót.

A lá­nyok elmentek — és a házaspár hirtelen magára maradt.

Milyen hyperopia mint patológia A férfi fáradt arccal pillantott a feleségére, majd helyet foglalt. Keményen dolgozott két tőzsdei bevezetésen. Még csak eszébe sem jutott, hogy meg­ölelje vagy megcsókolja a nejét. Általában a szoba túlsó végéből beszélt vele. Ennek persze nem valamiféle el­lenszenv volt az oka, egyszerűen csak évek teltek már el azóta, hogy utoljára csókkal üdvözölte hitvesét.

Danielle Steel - Meghallgatott Imadsagok PDF

Az asszony már az idejét sem tudta, mikor szokott le erről a férje. A gyerekek túlzottan elfoglalták, amíg egy nap rá nem ébredt, hogy Alex már jó ideje nem ölelte meg.

Amikor a férfi estén- ként hazaérkezett, Faith mindig a házi feladatokban segített a lányainak, vagy éppen für­dette őket. Hosszú—hosszú idő telt el azóta, hogy a férfi utoljára gyöngéden közeledett hozzá. Annyira, hogy már egyikük sem akart, vagy tán csak nem tudott em­ lékezni rá. Hatalmas szakadék tátongott közöttük, mindketten régen beletörődtek már ebbe, és bradis asztal a látáshoz most az asszony töltött a férjének egy pohár bort, ször­nyen távol érezte magát tőle, — Elviselhető.

Szomorú — válaszolta Faith, majd ki­vette a csirkét a sütőből, miközben a férfi az újságot ta­nulmányozta.

bradis asztal a látáshoz