Szakértői bizottságok

Első osztályosok látásvizsgálata. Szakértői vélemény szükségessége

Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása: A biológia tantárgy tanításának alapvető feladata a Így az emberi szem funkcionális anatómiájának ismerete is alapkövetelmény.

Egyszerű vizsgálatok elvégzésével lehetőség adódik a közvetlen ismeretszerzés élményét biztosítani a tanulóknak, valamint az elmélet és a gyakorlat összekapcsolásával az alkalmazható tudás kialakítására van mód. Az emberi szem és a látás vizsgálatára olyan egyszerű feladatok, kísérletek alkalmasak, amelyekből levonható következtetéseket az eredmények értékelését, a megfigyelt jelenségek első osztályosok látásvizsgálata szakkifejezések helyes használatával való megfogalmazását, rögzítését a tanulók is meg tudják valósítani.

A páros munka az együttműködési készségek fejlesztése mellett, az anyagigényt is csökkenti. A feladatok során az ismeretterjesztő művek feldolgozásával lehetőség nyílik az önálló ismeretszerzés igényét is alakítani.

A kísérleti eszközök használatának gyakorlására is lehetőség adódik. Fejleszthetı kompetenciák: Személyes kompetenciák Szociális kompetenciák Kognitív kompetenciák Éntudatosság: önbizalom fejlesztése Önszabályozás: alkalmazkodás megbízhatóság innováció nyomtatott és elektronikus sajtó használata Motiváció: elköteleződés a természet megismerése iránt kezdeményezés kísérletezés közben Empátia fejlesztése: Partnerközpontúság a közös munkában Társas készségek: Kommunikáció fejlesztése Tevékeny együttműködéssel végzett munka Logikus, problémamegoldó gondolkodás Megfigyelés fejlesztése Analizálás: értelmező első osztályosok látásvizsgálata Okok feltárása: oknyomozás 2 3.

A hólyagszem morfológiájának és anatómiájának ismerete. Az ember főbb agykérgi központjainak helye és szerepe. Perendy Mária: Biológiai vizsgálatok című praktikum felépítésének és használatának ismerete. Perendy Mária: Biológiai vizsgálatok páronként, Dr.

Lénárd Gábor: Biológiai laboratóriumi vizsgálatok, Dr. Megjegyzések a feladatokhoz: A tanulók a már begyakorlott algoritmus szerint végzik az egyes feladatokat a kiadott feladatlap alapján. A feladat F - anyag A - megfigyelés, magyarázat M hármas egységet követik minden feladat elvégzése során. A munka közben a tanulók az információt részben a Dr.

Perendy Mária Biológiai vizsgálatok című kézikönyvében találják meg.

tudományos és mitológiai világkép

Lehetséges megoldások R 1. Tekintsük át a hólyagszem legfontosabb részeit úgy, hogy 1 diák a szem maketten, 1 diák pedig a központi fólián mutatja azokat a részeket, amelyeket az osztály többi tagja megnevez 8. A kapott lapokon szemrész nevét találjátok. Beszéljétek meg és írjátok mellé az adott rész feladatát! Minden pár ragassza fel a felépítés-funkció lapját a táblára 2.

a legjobb tabletták a látás javítására

Válasszátok ki a lapok közül minden feladat előtt azt a felépítés-funkció párt, amely az adott kísérletre vonatkozik! Feladat: A pupilla fényreflexének vizsgálata le a tábláról azt a felépítés-funkció párt, ami ehhez a kísérlethez tartozik! Olvassátok el és értelmezzétek, beszéljétek meg a feladat első osztályosok látásvizsgálata, majd végezzétek el a kísérletet!

A pupilla fény hatására szűkül, sötétben kitágul. A reflex segítségével a szervezet a szembe jutó fény mennyiségét szabályozza. A pupilla simaizom mozgatásával a szervezet védi a receptorokat a túlzott fénytől. A reflex központja a középagyban van. Feladat: Térbeli tájékozódás vizsgálata Mely felépítés-funkció párt választanátok a táblán lévő lapok közül?

Készítsen ütemtervet az esedékes szűrővizsgálatokról és védőoltásokról! A gyermekotthon vezetőjétől azt a feladatot kapja, hogy Ön tartsa rendben a gyermekek egészségügyi dokumentumait.

Hasonlóan az első feladathoz, párban dolgozzatok! Két szemmel, három próbából három találat. Bal szemmel a tárgy bal oldaláról, jobb szemmel a tárgy jobb oldaláról alkotunk képet. A két kép kissé eltér egymástól, de az agykérgi látóközpontban a két kép egységes, térbeli képet alkot.

Gyertek körém és a sertés agy részeinek megnevezése különféle vizuális eltérések, keressük meg az agykérgi látóközpontot, illetve a középagyat! Feladat: Vakfolt vizsgálata Mely táblán lévő tulajdonság-funkció lapot választjátok?

látásromlás az érzéki szféra fejlődésén

Most egyénenként értelmezzétek és végezzétek el a gyakorlatot! Azért nem látjuk a kört, mert ekkor a kör képe éppen a vakfoltra vetítődik, ahol nincsenek receptorok.

  • Tanköteles korú gyermek, tanuló esetében Miért van szükség további komplex diagnózisra, ha az orvos már megállapította a fogyatékosságot?
  • Indiai szemcseppek
  • Homályos látás diagnózis

Feladat: Sertés szem bontása A szem makettjén mutatom mindig a vizsgálandó részt. Közben tanári instrukciók alapján, párban bontsátok a sertés első osztályosok látásvizsgálata Közben figyeljünk mindig a felépítés-funkció lapra is! Emeljétek fel a szemet a látóidegnél fogva! Pengével metsszétek át haránt irányban az ínhártyát!

Miért nehéz átvágni?

Szakértői vélemény szükségessége

A kifolyó anyagra mely felépítés-funkció pár vonatkozik? Ollóval vágjátok csaknem teljesen körbe a három hártyát, de vigyázzatok, hogy a szemlencsét ne sértsétek meg! Válasszátok le óvatosan az üvegtestről a szemlencsét és tegyétek azt félre!

Keressétek meg a felépítés-funkció párok közül az ujjatokra tapadó fekete anyagra vonatkozót!

Hol a vakfolt és a sárgafolt? Tapogassátok meg ujjbeggyel ezeket a pontokat! Nyúljatok az ujjatokkal a szaruhártya belső felszínéhez!

Hogyan változott meg az ujj bőrléc rajzolata? Most helyezzétek a szemlencsét a kapott szövegrészletre! Mi a lencse feladata? Ejtsétek a szemlencsét növekvő magasságokból a bonctálra és becsüljétek meg, körülbelül hány cm magasságból leejtve esik szét!

Kézmosás után minden pár nevezzen meg 1 vizsgált szemrészt, feladattal együtt, amit rögzítsen mindenki a feladatlapra! Feladat: Érzéki csalódások megfigyelése Figyeljétek meg a kivetített ábrákat! Az ábrákra vonatkozóan hallgassátok figyelmesen a felolvasott szöveget, amelyben megtaláljátok az érzéki csalódások okát 1.

Szakértői vélemény szükségessége | miracles.hu

Rögzítsétek a megfogalmazásokat a füzetbe! Mindhárom csoport olvassa fel a magyarázatot! Vessétek össze és alakítsatok ki egységes állásfoglalást! A kölcsönhatás miatt alakulnak ki az úgynevezett kontrasztjelenségek.

Lehet világossági kontraszt és széli kontraszt. A szem maketten mutasd azt a részt, ami a legmaradandóbb élményt adta a kísérletek során! Oldjátok meg önállóan a Dr. Fazekas György: Biológiai feladatbank című könyv Oldjunk meg egy, a kísérletekhez kapcsolódó keresztrejtvényt Készítsetek hasonló keresztrejtvényt otthon! Szemléltetés: 9.

Fejlesztı értékelés: A tanulók értékelőlapot töltöttek ki az óra végén. Tudtál-e az elméleti órán tanultakra támaszkodni a gyakorlat során? Mely feladatnál kellett a legtöbbet gondolkodni a megoldáson?. Sikerült-e a kéréseknek megfelelően boncolni a sertésszemet?

Fejlesztı neve: PESTI MIKLÓSNÉ dr. Tanóra / modul címe: AZ EMBERI SZEM ÉS LÁTÁS VIZSGÁLATA

Mely feladat adott a legnagyobb élményt számodra?. Felhasználható irodalom: 1. Vezetőtanítók-tanárok IV. Élő anyagok biztosítása laboratóriumi gyakorlatokhoz II.