Emberi szem – Wikipédia

Ha más látású szemek

És a lyányka szemét.

ha más látású szemek

A tanítvány. Kék, fekete, szürke, éles, gyönge, tüzes, villogó, bágyadt, tiszta, homályos, kancsal szemek. Nagy, dudorú, gurgula, apró, mélyen fekvő, beesett szemek. Szelid pillantásu, vad tekintetü, hunyorgó, pislogó, kacsingató, vizsla, epedő, hamiskás szemek. Élénk, kifejezéses, kifejezéstelen szemek. Félszemre, mindkét szemre megvakulni. Szemét elveszteni, átv.

Hogyan változik a szemünk az életkorunkkal?

Kifutott a szeme, azaz, kifolyott. Kiszúrták, kivájták, kiásták a szemét.

Egyik holló nem vájja ki a másik szemét. Szemet hunyni, kinyitni, kidudorítani, ideoda forgatni. Mint legnemesebb, s terjedelmes mezejű érzékszerv fölötte szapora alkalmaztatásu, mind tulajdon, mind átv. Szemre v. Szemmel tartani a gyanus embert, vigyázni minden léptére, nyomára. Senki sem sírja ki szemét a más szerencsétlenségén.

ha más látású szemek

Szemre került, meglátták, észrevették, ha más látású szemek. Szem a lélek tükre. Több szem többet lát. Kék szem úri szem; sárga szem macska ha más látású szemek fekete szem czigány szem.

ha más látású szemek

A szem mindent lát, csak magát nem. Helyén kelt a szeme, mindent lát, észrevesz. Szemnek minden, kéznek semmi ugyanaz ezzel: Nesze semmi fogd meg jól. Szemedet is ellopná rögzött tolvajról mondják.

A vörös vagy véres szem tünetei

Hiúz szemekkel lesni, nézni valakit, rablói vágygyal. Szemrevaló, amit megnézni, látni érdemes, a maga nemében szép, kitünő. Szemre sokat mutat, azaz látszatra. Úgy nézz a szemembe, képes vagy bátor vagyok azt megtenni. Szemet szúr, mondjuk oly jelenetről, látványról, tettről, melyen a nézők megszoktak ütközni, botránkozni, ami gyanura, megszólásra okot ad.

ha más látású szemek

Szembe akad, szembe ötlik, szembe tünik. Szeme szöktében, amint hirtelen meglát valamit. Szemhez való látcső, szemüveg. Az erdőnek is van füle, és a mezőnek szeme.

A véres szem okai

Szemet mereszteni, merően nézni valakire v. Szeme szája elállott. Megvan mit szeme szája kiván. Szalay Ág. Szemmel látott tanú, máskép: szemtanú. Ez szemem láttára történt. Szemébe vágott.

SZĚM | A magyar nyelv szótára – Czuczor–Fogarasi | Kézikönyvtár

Saját szemeimmel láttam. Szemével megverni, látással megbabonázni. Megáll a szem rajta, érdemes megnézni, oly szép. Nehéz a szemet megcsalni. Csak a magam szemének hiszek. Szép a szeme, ördög a szíve, a régieknél: ördög az éha.

Red or bloodshot eyes | Vizulize

Szem előtt, v. Szem elől eltünni, elbujni. Mindenfelé jár, kacsingat a szeme. Nyisd fel a szemedet, ha látni akarsz. Nincsen szemed, hogy nem látod? Majd kiszúrja a szemedet, előtted van, még sem látod. Kiszúrták a szemét, csekélységgel kielégítették. Szemben lenni. Hová tetted a szemedet, midőn e nőbe szerettél?

Kezetek a kulacson, szemetek a kalácson, kár Ácson a Karácson. Szemet vetni, fölvetni a szemet valamire. Rám vetette szemét, figyelemből, vagy hajlamból.

ha más látású szemek

Szemére vetni hibáját, előtte azt mintegy dorgálózva elmondani; szemére szemcseppek quinax a látás javítása érdekében, azt többször tenni; szemére lobbantani, fínomul mintegy mellesleg, példálódzva vetni szemére.

Kinyílt a szeme, fel van világosítva, csalódásából fölébredt. Fölnyílt a szeme, rá kezdi magát tartani. Takarodjál szemem elől.

Az állatok egy részénél, főként a zsákmányállatoknál a szemek egymásnak háttal, a fej két oldalán találhatók, mivel ez biztosítja a lehető legnagyobb látómezőt. Ez jellemző például a nyulakraa bubalusokra és az antilopokra.

Ne jőjj többé szemem elé. Minden szem ránézett. Némely dolgok előtt jobb szemet hunyni, észre nem venni, nem ügyelni rájuk, elnézni.

Binokuláris látás

Más szemében látni a szálkát, magáéban nem látni a gerendát. Koppan a szeme, nézhet utána. Irígy szemmel nézni, irígyelni. Görbe v. Amit a szem nem lát a szív hamar felejt.

Tartalomjegyzék

Haragos szemet vetni valakire. Farkasszemet néznek egymással. Vasvilla módjára álló mordiás szemek.

ha más látású szemek

Könybe lábbadt, könyükben úszó szemek.