Account Options

Látomás mit jelent, ha

látomás mit jelent, ha

Isten még ma is ad az embernek látomásokat? Része-e a keresztyén átélésnek a látomás?

látomás mit jelent, ha

Válasz Vajon Isten még ma is tud az embernek látomást adni? És ad is Isten az embernek látomásokat? Számítsunk ennek a mindennapos előfordulására?

látomás mit jelent, ha

A Szentírásban sokakhoz sokszor szólt Isten látomás által. Jóel próféta megprófétálta, hogy a látomások meg fognak szaporodni, Péter látomás mit jelent pedig megerősítette ezt a Cselekedetek könyve 2. Hadd jegyezzük itt meg, hogy a látomás és az álom között az a különbség, hogy a látomás az ember ébrenléte közben adatik, míg az álom alvás közben. A világ számos táján Isten gyakran használ látomásokat és álmokat.

Látomás mit jelent, ha, Látás, látomás | Keresztyén bibliai lexikon | Kézikönyvtár

Ahol az evangélium nem érhető el, vagy csak nagyon korlátozott a hozzáférés, és ahol az embereknek nincsen Bibliája, ott Isten látomásokon és álmokon keresztül juttatja el üzenetét az emberekhez. Ez teljesen összhangban van azokkal a bibliai példákkal, amikor Isten a keresztyénség korai szakaszában így nyilatkoztatta ki igazságát embereknek. Ha Isten valamit közölni szeretne valakivel, akkor bármilyen eszközt fel tud erre használni, amit csak jónak lát: egy misszionáriust, egy angyalt, egy látomást vagy egy álmot.

látomás mit jelent, ha

Természetesen Isten ott is tud látomást adni, ahol az evangélium üzenete nyíltan elérhető. Isten képességét semmi nem korlátozza.

Most láss tisztán; Önzetlenség, realitás vagy bizonytalanság, káosz a jövőben.

Ugyanakkor, a látomásokkal és azok magyarázatával kapcsolatban elővigyázatosnak kell lennünk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a Biblia már lezárult, és abban ott van minden, amit csak tudnunk kell.

látomás mit jelent, ha

Az az alapvető mérce, hogy ha Isten látomást ad, akkor az teljes egészében összhangban lesz az Igében már kinyilatkoztatott dolgokkal. A látomásoknak soha nem szabad az Isten Igéjével egyenlő vagy annál nagyobb tekintélyt adni. A keresztyén hitünket és gyakorlatunkat ha végső tekintély a Biblia.

  1. Amelynek következtében a látás romolhat
  2. Látomás mit jelent, ha - Háttérolvasmányok

Ha Önnek olyan látomása volt, amelyben Ön szerint Isten szólt, akkor imádságos szívvel kutassa Isten Igéjét, és így győződjék meg róla, hogy a látomás nem mond ellene a Szentírásnak. Gondolja és imádkozza át, hogy milyen választ várna el Öntől Isten a látomással kapcsolatban Jakab Isten nem ad úgy látomást az embernek, hogy rövidlátás, amikor mínusz a jelentését ne mutatná meg.

Amikor a Szentírásban valaki megkérdezte Istent egy látomás jelentése felől, akkor Isten készségesen elmagyarázta azt neki Dániel —