Jövőkép a jogok megszerzése során. Versenyleírás

Digitális azonnali pénzügyi rendszer 5.

jövőkép a jogok megszerzése során látásélesség hyperopia myopia

A pályaművel kapcsolatos formai követelmények A pályamű borítóján szerepelnie kell es betűmérettel a minden szerző nevének, képzése elnevezésének és évfolyamának, valamint a választott témakörnek és a pályamű címének. A pályamű 10,5pt méretű, Szemvizsgálati körök típusú, álló betűk, 6pt térközzel és 1,5 sorközzel, sorkizárt, normál 2,5 cm margókkal, kizárólag.

A pályaműben képek és ikonok használhatóak, de azok forrását kötelező megadni. A pályamű minden esetben kb. Az összefoglalóban nem szerepelhetnek hivatkozások. A szövegeben az esetleges kiemelés dőlt betűkkel történjék.

A szöveg a lehető legkevesebb egységre tagolódjék. Az oldalszámozás a lap alján, középre kerüljön. A számozás a bevezetéssel, az 1. A pályaművek elkészítése során megengedett a tankönyvek és internetes források használata a felkészüléshez és a kutatáshoz, ugyanakkor az internetes forrásoknak szabadon hozzáférhetőnek kell lenniük a szervezők számára. Legalább tíz 10 szakirodalmi forrásra ebből összesen legalább öt 5 nemzetközi történő hivatkozás szükséges a Harvard-rendszernek megfelelően.

A pályaműnek minden esetben tartalmaznia kell a hivatkozási listát a szerző k teljes nevével külföldiek esetében elég a keresztnév monogramjaa megjelenés évszámával, a mű pontos címével, kiadójával, kiadási helyével, illetve a folyóirat pontos címével, évszámával, kötetszámával, a megjelenés hónapjával, oldalszámmal tól-ig. Szó szerinti hivatkozás jövőkép a jogok megszerzése során az oldalszám feltüntetése kötelező.

A hivatkozások sorkizárt elrendezésben, 9 pontos betűvel írandók és nincs köztük üres sor. A szövegben elegendő a vezetéknevekkel, évszámmal és oldalszámmal hivatkozni.

Elméleti kérdések

A szövegben a hivatkozás dőlt betűkkel írandó. A név év évszám közé nem kerül vessző, az oldalszám az évszámtól kettősponttal legyen elválasztva, pl.

NagyFouquau Spieser Az irodalomjegyzékben csak olyan tételek szerepelhetnek, amelyekre a szövegben hivatkozás történik, és fordítva, minden meghivatkozott irodalmat fel kell tüntetni az irodalomjegyzékben.

Az irodalomjegyzékben szereplő tételek alfabetikus sorrendben legyenek. Internetes hivatkozások esetén a letöltés idejét is kérjük feltüntetni. A pályamű bevezetése, főszövege és összefoglalása jól elkülöníthető legyen, továbbá a főszövegnek legalább a terjedelem 90 százalékát kell adnia. A fő- és alcímek decimálisan számozandók! A főcím 14 pontos, félkövér, álló. Az Alcím 1: 12pt betűméret, félkövér, álló. Az Alcím 2: 10,5pt, félkövér, álló.

Az Alcím 3: 10,5pt, dőlt betűs. A táblázatokat és az ábrákat folyamatosan kell számozni végig a pályamű egészén a sorszámozás az új alfejezetekben, alpontokban nem kezdődik újra. Minden egyes táblázatnak és ábrának címet kell adni, és a bennük szereplő mennyiségi értékek mértékegységét fel kell tüntetni. A cím a táblázat és az ábra fölött található, balra zártan, félkövér betűkkel. A táblázat- és ábrabéli megjegyzések és az adatok forrása közvetlenül a táblázat, illetve az ábra alatt helyezkedjék el, 9pt, dőlt betűkkel írva és balra zárva.

A főszöveghez illesztett ábrákat, táblázatokat az oldalszám mesterséges növelésének vádja nem érheti, amennyiben azok szoros kapcsolatba nem hozhatók a főszöveggel vagy terjedelmük indokolja, úgy mellékletbe helyezendők.

Verseny | ÚJ JÖVŐKÉP MNB Tanulmányi verseny

A tanulmány javasolt felépítése: borító, tartalomjegyzék, táblázatok jegyzéke, ábrajegyzék, absztrakt, bevezetés, főszöveg, összefoglalás, irodalomjegyzék, mellékletek. A pályamű végleges, a benyújtási határidő után a módosításra nincs lehetőség. A benyújtott pályaműveket a szervezők plágiumellenőrző szoftverrel ellenőrizhetik, és plágium esetén a pályamű valamennyi szerzője kizárásra kerül a versenyből.

A regisztráció és a választott témához kapcsolódó pályamű elkészítésének és feltöltésének határideje: Döntő A döntőn az adott témakörhöz rendelt bizottság által a válogató fordulóban legjobbnak ítélt pályaművek vehetnek részt.

A döntőben a kiválasztott pályamunkák szerzőinek szóban kell megvédeniük a pályaművüket egy prezentáció keretében az adott témához rendelt bizottság előtt.

A prezentáció pptx.

jövőkép a jogok megszerzése során fekvenyomás és látás

A prezentáció maximális időtartama tíz 10 perc. Az adott témához rendelt bizottság a szerzőknek kérdéseket tehet fel a pályaművel, valamint a prezentációval és azok tartalmával kapcsolatosan, melyekre a szerzőknek helyben, gondolkodási idő nélkül kell választ adnia, ezzel is bizonyítva, hogy saját munkájukat adják elő.

A döntőbe jutó pályaművek külön szekciókba lesznek beosztva, több napra lebontva. Minden pályamű szerzőjét csapat esetén csak a csapatkapitányt e-mailen keresztül fogjuk értesíteni, hogy melyik nap és mely időpontban fog prezentálni.

jövőkép a jogok megszerzése során szem- és látáskezelés

A döntőt egy ünnepi díjátadó fogadás zárja. Amennyiben az egyszerzős pályamű szerzője nem jelenik meg a szóbeli döntőn, az kizárásnak minősül, a második fordulóban a teljesítménye már nem értékelhető. Többszerzős pályamű valamely szerzőjének távolmaradása esetén a csapat többi tagjának együttesen szükséges nyilatkozni távolmaradó csapattársuk hozzájárulásáról, valamint arról, hogy kívánják-e a távolmaradás függvényében bármilyen módon szankcionálni csapattársukat díjazás esetén.

  • Civil Jövőkép | Civil Jogok
  • Misszió, Jövőkép
  • Szemcsepp neve a látásvizsgálatokhoz
  • Versenyleírás Jövőkép a jogok megszerzése során
  • Földhivatali Portál - Nyomtatványok
  • Egyértelműen civil oldalról, de a mindenkori kormányzati közösségi szereplőkkel való együttműködésre építő kezdeményezés első, kézzelfogható eredménye.
  • The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".

A döntő időpontja: Az ünnepi díjátadó fogadás időpontja: A szervezők fenntartják a jogot a döntő fentiektől eltérő formában és időpontban történő megrendezésére, a koronavírus-járvány alakulásának függvényében — így az akár hogyan lehet megőrizni az emberi látást is megtartásra kerülhet.

A döntő végleges részleteiről a döntőbe jutott szerzők legkésőbb a döntőt megelőző 7 munkanappal e-mailben értesítésre kerülnek. A határidők elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott, hiányos, formailag hibás pályázatot a bizottságok nem vesznek figyelembe. A Szakmai Bizottság A pályaművek mindkét fordulóban történő elbírálását az adott témához rendelt szakmai bizottság végzi az előbírálati és a döntő szakaszokban értékelő szakmai bizottságok összetétele egymástól eltérhetamelynek tagjai a Magyar Nemzeti Bank munkatársai, valamint az Egyesület oktatói tudományos tagjai közül a szervezők által felkért szakértők.

Account Options

A szervezők a jelen szabályzatban foglalt jelentkezési és pályamű feltöltési határidőt követő hét 7 napon belül kizárja azokat a csapatokat, akik jelentkezésüket hiányosan vagy határidőn túl nyújtották be.

A döntőt követően az adott szekcióban a szekcióhoz rendelt bizottság tesz javaslatot a díjazandó csapatokra.

jövőkép a jogok megszerzése során a látás műtét nélküli korrekciójának módszerei

A végső sorrend és így a díjazásban részesülő szerzők neve az ünnepélyes díjátadón kerül kihirdetésre a szakmai bizottságok végső egyeztetésének eredményeként. Nyeremények A díjak valamelyikére való jogosultság feltétele a jelen felhívás 3.

Civil Jövőkép

A döntőben a legjobb tíz 10 pályaműért — témakörönként minimum egy 1maximum három 3 — egyenként bruttó 1 forint nyeremény jár csapat esetén a díj megosztásra kerül a csapattagok között. A bizottság a döntőbe jutott pályaművek közül további tíz 10 pályaművet — témakörönként minimum egy 1maximum három 3 — egyenként bruttó ezer forintos díjban részesít csapat esetén a díj megosztásra kerül a csapattagok közöttvalamint az alábbi kategóriákban további különdíjakat hirdethet meg kategóriánkként bruttó 1 forint értékben csapat esetén a díj megosztásra kerül a csapatagok között az alábbiak szerint: PhD különdíj, amelynek keretein belül témakörönként PhD hallgató vagy PhD hallgatókból álló csapat kerülhet díjazásra MNB Kiválósági Ösztöndíjas különdíj, amelyben a versenyen induló MNB kiválósági ösztöndíjas hallgató vagy hallgatókból álló csapat részesülhet A doktori tanulmányokat folytató hallgatók kizárólag a PhD különdíj kategóriában kerülhetnek jövőkép a jogok megszerzése során.

A sikeres pályázóknak a pénzdíj a bizottság döntését követen a nyertes hallgató által hiánytalanul beküldött dokumentáció beérkezésétől számított 15 munkanapon belül kerül kiutalásra csapat esetén az összes csapattag dokumentációjának beérkezése szükséges a folyósítás elindításához. Továbbá az ezeken túli kiemelkedő pályaművek ötven 50 szerzője csapat esetén myopia hyperopia and astigmatism hallgató — amennyiben nem került a felsorolt díjkategóriák egyikében sem díjazásra — tárgyjutalomban mobilinternetre képes iPad részesül.

A fődíjban, a különdíjakban és a tárgyjutalomban részesülő szerzőknek az összeg adóköteles jövedelemnek számít az SZJA törvény alapján.

jövőkép a jogok megszerzése során látás szenilis demencia

A személyi jövedelemadó a pénznyeremény esetében előzetesen kerül levonásra a nyeremények összértékéből, továbbá a pénzdíjat terhelő szociális hozzájárulási adó befizetésre kerül az MNB Oktatási Klub által saját költségvetésének terhére.

A külföldi adóalanyok akik nem magyar adóilletőségűek esetében a járulékok nem kerülnek befizetésre, azzal a külföldi adóalanyoknak maguk kell elszámoljanak az adott ország adóhatósága jövőkép a jogok megszerzése során. A külföldi adóalanyoknak a nyereményhez hivatalos dokumentumot kell bemutatniuk, amellyel igazolják, hogy nem magyar adóilletőségűek.

A szervezők az egyes szekciókban kiosztható maximális díj — az adott díjhoz tartozó végösszeg változatlansága mellett — mennyiségének változtatásához való jogát fenntartja. A versenyben résztvevő szerzők adatai a jelen versenyszabályzat 1. A verseny során való adatkezelés, a kezelt adatok köre és a jogi státusz tekintetében a mellékelt Adatvédelmi tájékoztató alapján a versenyzők az érintettek jogaival rendelkeznek.

Az adatok kezelésének jogalapja a versenyre regisztráló személyek — jelen felhívás ismeretében tett — egyértelmű hozzájárulása a versenyre történő regisztráció megtételével.

Pályázati kiírás

A kezelt adatok szükségesek a versenyzők egyértelmű azonosításához és a verseny lebonyolítása alatt és után a csapatok és díjazásban részesülők értesítéséhez. Az adatkezelés ideje a verseny lebonyolítása, illetve pénzügyi lezárása, de legfeljebb egy év, pénzügyi bizonylatok esetén nyolc év.

Szerzői jog A szerzők a pályamű verseny keretében történő feltöltésével kötelezettséget vállalnak arra, hogy az MNB és az MNB Oktatási Klub erre irányuló felhívására felhasználási szerződést kössenek a pályamű vonatkozásában. További információk Jogorvoslatra a közléstől vagy annak hiányában a tudomásra jutástól számított tizenöt 15 napon belül a protokoll mnboktatasiklub.

A regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével a csapatok tagjai elfogadják a jelen versenyfelhívásban foglaltakat. A szervezők a megvalósítás során a változtatás jogát fenntartják.

A versennyel kapcsolatos információkat a versenyhez tartozó — jelen szabályzatban hivatkozott — honlap tartalmazza, további információkat a protokoll mnboktatasiklub.

Budapest,