2. fejezet - Az emberi látással kapcsolatos alapismeretek

Az emberi látás tartománya. 2.2. A színlátás és világosságérzékelés folyamata

Vannak olyan elektromágneses sugárzások, amelyek megegyeznek a látható fény tulajdonságaival, de azokat az emberi szem nem érzékeli.

gyanított bulimia

Ezek két csoportba sorolhatók: - a rövidebb hullámhosszú változatai az infravörös IRa radar, tévé és rádióhullámok - a nagyobb hullámhosszú pedig ultraibolya UVde ebbe a fogalomkörbe tartozik a röntgensugár, a rádioaktív sugárzás - tágabb értelemben beleérthető az ennél nagyobb infravörös és kisebb hullámhosszú az emberi látás tartománya sugárzás is A fény emberi szemen kívül más eszközökkel is tanulmányozható.

A fény például fényképlemezen kémiai változást okoz, működésbe hozza a fotocellát.

epe reflux látás

Az élővilág érzékelésének tanulmányozása során is bebizonyosodott, hogy a különböző állatok más-más, az embertől különböző tartományokat látnak az elektromágneses sugárzásból, tehát a fény nemcsak a műszerek, hanem az élővilág számára is tágabb fogalmat jelent, mint az emberi szem számára látható fény.

A fény terjedése során prizma és fehér fény alkalmazásakor színszóródás, diszperzió jön létre, mert a különböző színű fénysugarakra a prizma törésmutatója eltérő. A fény legfontosabb fizikai jellemzői: fénysebesség, frekvencia, hullámhossz A fény kettős természetű, egyrészt hullámjelenség, másrészt pedig korpuszkuláris részecske természetű. A részecskéket a fény kvantumainak, fotonoknak nevezik, melyek légüres térben fénysebességgel mozognak, nyugalmi tömegük pedig zérus.

A napfény energiájának eloszlását az ún.

A fény mint hullámjelenség a sebességével, a frekvenciájával és a hullámhosszával jellemezhető. A hullámmozgást valamilyen rezgő forrás hozza létre, a frekvencia mértékegysége a [Hz].

vitaminokat tartalmazó termékek a jó látás érdekében

A látható fény színét a tiszta spektrumszínek esetén a fény frekvenciája határozza meg. Ez a sebesség a fizikai világban elérhető legnagyobb érték. Levegőben és más közegekben a fény sebessége kisebb.

nézd meg a gyertya myopia

Két közeg közül azt, amelyikben a terjedési sebesség kisebb, optikailag sűrűbb közegnek nevezzük. A hullámhosszt egy adott közegben a sebesség határozza meg, vagyis a hullámhossz a sebesség és a frekvencia hányadosa, tehát a különböző közegekben a sebesség értékével arányosan változik. A fény a frekvenciájával arányos nagyságú energiacsomagok, fotonok áramának tekinthető.

látás egy perc alatt

Az elnyelődött fényenergia a közeg anyagában hoz létre változásokat. Az anyagban a fény legfontosabb kölcsönhatásai - melyek a médiatechnológiákban alkalmazást nyernek - a következők: - hőhatás pl.

A szem felépítése