Me 17 látomás 4 5

Me 17 látomás 4 5

Tartalom

  A visszaállítás hangjai Joseph Smith családja Mindannyiunkra mély hatást gyakorol a családi életünk, ez alól pedig Joseph Smith sem volt kivétel.

  me 17 látomás 4 5

  Szülei vallásos meggyőződése és szokásai elvetették benne a hit magjait, amelyek később lehetővé tették a visszaállítást. Joseph Smith családja.

  me 17 látomás 4 5

  Végül egy hang szólt hozzám, azt mondva: »Kérj és adatik néked; keress és találsz; zörgess és megnyittatik néked. Vigasztalódjon a szíved.

  me 17 látomás 4 5

  Hiszel Istenben; higgy Bennem is. Csak keveset szóltam a vallás tárgyában, bár az teljesen lefoglalta az elmémet, és úgy gondoltam, amint lehet, teljes buzgalommal keresek egy ájtatos embert, aki ismeri Isten útjait, hogy tanítson engem a menny dolgairól.

  Ragaszkodott hozzá, hogy járjunk a gyűlésekre, és szinte az egész családban komoly érdeklődés ébredt a dolog iránt, az igazság felkutatása iránt.

  me 17 látomás 4 5

  Jól emlékszem, hogy apám a mellényzsebében tartotta az okuláréját, …amikor pedig mi, fiúk, láttuk, hogy ez után tapogatózik, már tudtuk, hogy készülnünk kell az imára, ha pedig nem vettük volna észre, anyám már mondta is: »William — vagy aki éppen rakoncátlankodott —, imára! Ima után aztán énekeltünk egy éneket.

  me 17 látomás 4 5

  Joseph Smith és Lucy Smith megtanították a családjuknak, hogy tanulmányozzák a szentírásokat. Szerettem apámat és az emlékét; nemes tetteinek emléke pedig súlyos teherként nyugszik elmémen; hozzám intézett sok kedves, szülői szava pedig szívem kőtábláira vésődött.

  me 17 látomás 4 5

  Szentek számomra az élete történetével kapcsolatos becses emlékek, melyek születésem óta, saját megfigyelésem révén elmémen áthaladva gyökeret vernek ott.