Rüdiger Dahlke: A mandalák világa

Látás mandala, Rólam – Mona Kristály Mandala

MEDITÁCIÓ Minden meditációs technika végül is ugyanarra irányul, ugyanarra a középre, és mégis sokféle megközelítési mód van, ahogy számtalan mandala létezik, és mégis csak egy Közép van. Ahogy nincsenek helyes és hamis mandalák, úgy nincsenek se jó, se rossz meditációs technikák. Az erről folytatott vita nem veszi figyelembe a lényeget. Mi a periszkópos látás csupán az intellektus a látás egy pillanatra leállt. Mindenkinek meg kell keresnie, ha igényli, a neki abban a pillanatban megfelelő formát - s néhány lehetőséget már megismert.

  • Tesztelje a látás tesztet ingyen
  • Látási prizmák

Tapasztalatom szerint a technika módja kevésbé fontos, mint a rendszeresség, mert csak az vezet az első döntésig: az intellektus vagy mi magunk. A "koncentráció" és a "mantra" fogalmak tisztázásán keresztül tapogatózunk egy technika felé, amely érzésem szerint a mandalák megéléséhez - a mandalameditációhoz - igen alkalmas.

Ha Önnek más az ízlése vagy most formálódik egy másik ötlete, kövesse azt. Még egyszer megismétlem: ne hagyja magát a javaslatok által korlátozni, csak buzdítani.

Adó 1% szervezet kereső

A koncentráció szóban két kulcs is rejlik, melyek megnyitják számunkra azt, amiről itt szó van: a "centráció" egy folyamat, amely a központot célozza meg és a "koncentrikus" összefoglaló, egymásra hangolt.

Koncentrikus köröket képez például egy vízbe dobott kő. Egy rezgő forrás is ilyen teret kelt.

hyperopia egy év alatti gyermekeknél látás látásélesség teszt diagram

A lektor. A koncentráció tehát kettős módon is kapcsolódik a mandalához. Csak meg kell nyílnunk a mandala felé, figyelni kell arra, és magától megindul a koncentráció folyamata. Nos, különböző mandalák vannak és különböző centrumhoz vezető utak, mégis mindet a Közép princípiuma egyesíti. Gondoljunk még egyszer a labirintusra! Itt a szó szoros értelmében az érzékek segítségével kell a Közepet keresni.

A legtöbb mandala - különösen a tantrikus yantrák - ezzel szemben tudattalanul vezet a közép felé. Amíg a nyugati rózsák a struktúra által adott tudattalan középre törekvést akarják támogatni - értelmi folyamatok által, történetek mesélő szemléltetésével - addig a Kelet általában a mintában rejlő erőre hagyatkozik. Ilyen értelemben minden mantra természetesen mandala, hiszen a tudatunkba esik és ott rezeg - a vízbe dobott kőhöz és annak koncentrikus köreihez hasonlóan, amelyek fokozatosan halnak el, miközben egyre gyengébben lehet őket érzékelni.

A mantra egyetlen értelme a Középre törekvés. És ezzel már a következő lépésnél látás mandala a mantrameditáció technikájánál, amely példaként szolgál majd nekünk a mandalameditációhoz.

Ha az ember mantráról kezd gondolkodni ami annyit jelent, hogy elképzeli, hallja, látja, érzi, mindegy, hogy külön vagy egyszerre és erőfeszítés nélkül megfigyeli azt, akkor hagyja valóban lerezegni, követi a tudat különböző rétegein. Ha elveszti az ember a mantrát, illetve más gondolatok kerítik hatalmukba, úgy az is rendben van, csak aztán könnyedén, majdnem szándéktalanul, vissza kell térnie a mantrához és újra meg kell figyelni: ahogy az fokozatosan eltűnik a tudatban, és így tovább, újra és újra ugyanaz a ciklus jövéssel, menéssel.

A mantra lényegében egy hang - mint pl. Lehet egy gong, egy hangkehely vagy egy harang hangját egyébként mind a három a maga formájában mandala követni. Egy ilyen hangkép pontosan megfelel egy mandala vizuális képének, akárcsak egy yantráénak. Itt is követjük azt a benyomást, amelyet a mandala szemeinken keresztül a bensőnkben látás mandala, majd elveszítjük azt többnyire az elterelő gondolatok miatt és aztán megint kezdjük elölről, megnézzük a mandalánkat, aztán belefeledkezünk más gondolatokba, majd visszatérünk hozzá, és így tovább Noha ez szükséges az elején, mégis túl kell tennünk magunkat rajta.

Ha a meditáció minden szándék, igény, elvárás, remény nélkül, előre megfontolt cél nélkül történik, akkor következhet be ez. Az életünk legnagyobb részét az a kívánság uralja hogy értsük, mi történik.

Ésszerűen akarunk cselekedni és belátóak akarunk lenni.

rossz látású tanuló akinek rossz a látása fórum

De csak a mandala centrumában látás mandala lehetségessé a belátás az élet kerekébe, a világ összefüggéseibe, a Teremtésbe. Amennyire egy yantrameditációnak egyáltalán célja lehet, az az: hogy a yantra és a megfigyelő Egyek legyenek a binduban, az Őspontban.

Vidal szemészet látásélesség 0 5

A geometriai struktúrák, amelyekből a yantrák felépülnek, megfelelnek - ahogy ez már a centrum azonos szemléletéből is feltételezhető - a rózsákból már ismert struktúráknak Csakhogy a Kelet külön megőrizte mandalái előállításának elméletét és rendszerét. A centrumot a bindu képezi, amely az akasa elemnek, tehát a még nem anyaginak felel meg.

bevált módszer a látás helyreállítására pszichomotoros látás

A következő, már anyagi szintet a négy másik elem vagy tattva képezi. Minden tattvának megfelel egy formaszimbólum.

741 Hz ❯ Spiritual Detox ❯ Remove Toxins \u0026 Negative Thoughts ❯ Mandala Meditation Music

Az öt alapforma: a pont az akasa-elvnek, a kör a Szemészeti szemkontúzió tattvának, a háromszög a Tűznek, a növekvő félhold a Víznek, a négyszög a Földnek. Ebből az öt alaprezgésből keletkezik az egész teremtés és ezzel minden yantra is. Alakítson ki az alább fekvő szabad oldalon ezekből az alapformákból egy mandalát, és közben élje meg az egyes szimbólumok minőségét!

A keleti ember számára egy yantra előállítása: szertartás. A templomok építése is így lesz istentiszteletté. Hiszen azok mindig egy yantra formának felelnek meg, többnyire a Vastu-Purusha-Yantrának, amely az ember tulajdonképpeni lényét ábrázolja, tehát az isteni Én-t.

Így tartja meg a Kelet művészete vallásos jelentőségét, ami az ego gyengítését szolgálja az én javára, miközben nálunk az individualitás és általa az ego lesz ma a művészet hajtórugójává és középpontjává. Ebből a fordított művészetfelfogásból meditációnk számára is világossá válhat valami. Meditáció csak a keleti értelmezés szerint "történhet".

Az egót hangsúlyozó nyugati felfogás, amely a művészt vagy a meditálót Keleten ez ugyanaz állítja a középpontba, látás mandala nem találhatja meg a Közepet, mert soha nem érinti az individuum egóját, csupán a személytelen Abszolútat, Istent.

A számszimbolika analóg módon a yantrákra is érvényes, melynek alapmintája a kör a négyzetben, vagyis az Isteni, a Végtelen a véges anyagi közepette. Különlegesség látás mandala gyakran felbukkanó négy ajtó, amelyek azáltal keletkeznek, hogy a Két poláris svasztika napkerék egymásra fektetve alapformát képez.

Mögötte ott rejlik a látás mandala. A balra forgó pusztító a jobbra forgó építő erők az anyagi világ szintjén összetartoznak. Kiegyensúlyozott összjátékukból keletkeznek a kapuk, amelyek a belső körbe, a Szent Egybe vezetnek. A yantrákban sok mindent újra fellelünk, amit már megtaláltunk a katedrálisokban. Az indiaiak szintén ismerik a "szerencsekereket": szintén használnak labirintusokat koncentrációjukhoz, és az indiánokhoz hasonlóan ők is használják gyógyítási célokra a mandalákat.

Van egy további különös egybeesés, amelyre itt csak utalunk, a Napisten, Surya templomában található Orissában. Ez a templom három azonos felületű yantrából áll, egy körből, egy négyzetből látás mandala egy téglalapból. Ez a három azonos felületű mértani forma a chartres-i katedrális rajzában lényeges szerepet játszik.

Pontosan ezt, az azonos felületű alakokat használják a cigányok beavatási kertjükhöz, és némely Grál-legendában a Szent Grál három ilyen táblán nyugszik. Még ha a keleti és a nyugati templomok külsőleg teljesen eltérően hatnak is, a mögötte rejlő lényeges elvek nyilvánvalóan összhangban vannak még ott is, ahol mi azt egyáltalán nem értjük.

  • Vegye észre, hogy elveszítjük a szemünket
  • Receptek a látás rövidlátásának helyreállítására

Emlékezzünk rá, hogy a korai templomoknak, bár görög kereszt volt az alapmintájuk, mint a román stílusban vagy mint a latin gótikában az oltár, a legszentebb mindig a két gerenda keresztezési pontján, úgyszólván a templom legjelentősebb helyén áll. Akárcsak az indiaiaknál: a legbelső ereklyetartó, a legszentebb, a legfontosabb, Isten lakása mindig a yantra központjában van.

Mandala Bloom

Példaként szolgáljon itt a Barabadur Stupa alaprajza Indonéziában: ami egy tökéletes yantra. Egy egész templomvárost foglal magába, amelyet a 8. A hívők egy szimbolikus zarándokutat tettek meg, amely őket, a legszentebbeket a hegyet és a templom középpontját spirálformájúan körbejárva egyre magasabbra és ezzel egy időben a Középhez egyre közelebb vezette vö.

Minél magasabbra és a Középhez minél közelebb jöttek, annál alaktalanabbak lettek az utat látás mandala Buddha-szobrok, ami által azt látás mandala, hogy a végső tudás minden formát nélkülöz. Keletre tett utazásunkat most épp Buddhának aki az ürességről szóló tanításáért, a nirvánáért élt egy kijelentésével fejezzük be: "Ha a szívedet egy pontra irányítod, semmi sem lesz számodra lehetetlen.

Az következő, látszólag üres oldalon, ha jól megnézi, megtalálhat mindent - nevezetesen egy bindut. Abból kiindulva szerkesszen újra egy "saját" mandalát, jól tudva, hogy az, pontosabban mint Ön, az Egy kifejezése, hiszen Ön azonos e Teremtés összes megjelenési formájával. Érezze át közben a mandala keletkezését; talán zárja le először tudatosan a külső szemeit, és hagyja a mandalát a belső szemei előtt kifejlődni.

Úgyis ott kell annak keletkeznie, akár átéli azt tudatosan, akár nem. Ha azután elkezdi - a binduból kiindulva - szerkeszteni, zárja be mindig újra a külső szemeit, hogy a belsővel világosabban felismerhesse, hogy hogyan lép tovább. Az Ön kreativtására van bízva, hogy milyen segédeszközöket használ, hogy milyen pontosságra törekszik, mindez attól függ, hogy Zpr látássérült igényei vannak a szerkezetet és a harmóniát illetően.

A mandalát a maga határtalan forma- és színelemkészletéből teremti. Ez a készlet határtalan, és ha Önnek ellenkező látás mandala van, az csak azokon a határokon, akadályokon és árnyékokon múlhat, amelyeket Ön a határtalansága elé helyezett. Mi lenne, ha most rögtön hozzálátna ezeknek az árnyaknak az átugrásához? Mint már láttuk, mind a négy látás mandala felé vannak kapuk, amik Belülre vezetnek Most is felhasználhatjuk mind az öt érzékszervünket, hogy Belülre jussunk. Minden egyes érzék befolyásolja a többit.

Akár zenehallgatás közben, akár egy pillantás közben érezzük a szeretetet, mindig meleg lesz testünk hőmérséklete is, a tekintet és a hang ellágyul és szeretetteljessé válik. Ezt a könyvet nem kizárólag, de leginkább a látásnak szenteltük, látás mandala ezért visszatérünk még egyszer a szemekre és a látásra. Mint már többször mondtuk, több út is vezet ugyanahhoz a Középhez. Nekem személy szerint úgy tűnik, a nyitott szemmel megtett út a nyugati ember számára alkalmasabb, mint a zárt szemmel megtett.

A szemek bezárása azt jelenti, hogy elfordulunk a Maya világától, az illúzióktól, azt úgyszólván kirekesztjük, és a valóságot belül keressük Ez az aszkézis, a misztika útja. A nyitott szemmel megtett útnak ugyanaz a célja: megtalálni az egyetlen igazságot, de ez esetben a világ lesz feladattá.

PNG kulcsszavak

Azt minden aspektusából, mindig ismét meg kell nézni, és megtekintésekor át is kell rajta látni, mindaddig, amíg a formáktól való függés és az azokba való kapaszkodás megszűnik. Ez lényegében a mágia útja. A mágusnak úgy kell megértenie a világot, hogy ne kerüljön annak hatása alá. Az út közötti különbséget bemutathatjuk a mandalán. Míg a misztikus egyenesen a közép felé fordul, és megkísérli a mandala perifériáját kizárni, a mágusnak épp ez a periférián át vezető út lesz a célja.

Nos, bizonyosan nem helyes az egyiket mint nyugati, a másikat mint keleti utat aposztrofálni - mindkét verzió megvan Keleten és Nyugaton egyaránt. Én személyesen a szemlezárás egy bizonyos ideje után inkább a nyitott szem útjának vagyok az elkötelezettje, és tudom, hogy ezt a könyvet - noha egészen az Öné kell legyen - én alakítottam ki, ezért talál olyan helyeken, ahol én a kérdést sejtem: "És most?

Most mi legyen? Azt a "semmit sem akaró" elfogadást értem ezen, amelyik nem ragaszkodik semmihez anélkül, hogy el ne határolná magát - megnézni és felismerni, aztán kimondani, hogy rendben van, ahogyan van, mert látás mandala van.

látási panzió egy szemmel az emberek elrontják a látásukat

Mindent, ami van, nyugodt tekintettel úgy kell hagyni, ahogy az nyugszik! És mivel senki sem olyan nyugodt, hogy még valamit meg ne tudna tenni a nyugodtság érdekében, ezért érdemes a nyugodt kitekintés felé fordulnunk.

Látás mandala Ön egy nagy mandala, akkor az a legjobb, ha egy rózsaablak előtt áll, rámered a centrumra, a középpontra, és majdnem csak azt érzékeli. Ezt nevezik általában koncentrációnak Ez valójában kifáradáshoz vezet, és aligha viszi Önt közelebb céljához, a Középhez. Próbáljon meg ehelyett egy hasonló nagyságú mandalát egészében érzékelni.

Kezdje nyugodtan azzal, hogy koncentrál a Közepére. Majd fokozatosan elkezdi kiszélesíteni a látóterét, míg az egész mandala nem lesz a látóterében látásszimulátor asztal ilyenkor mindent egyformán él át, jóllehet az egyes részletek kevésbé élesek.

Akinek ez kapásból nem sikerül, az kísérelje meg a következőt: alkosson mindkét kezéből távcsőszerűséget vagy szemellenzőt és nézzen át rajta, majd nyissa ki lassan a kezeit, amíg látás mandala fokozatosan be nem keretezik az egész rózsát. Nézze meg a mandalát egészében anélkül, hogy valamelyik részleténél lehorgonyozna - így az egész automatikusan valamennyivel életlenebbé válik, és Önnek inkább benyomása, mintsem éles képe lesz a látottakról.

Abban a mértékben, ahogy tekintete lazábbá válik, kevésbé rögzül, szétszóródnak a látás mandala, kevésbé fog a részletekhez tapadni. A szemek és a gondolatok, meg minden más érzékszerve átáll az egész megtapasztalására és elválik az egyes jelenségektől.

Rüdiger Dahlke: A mandalák világa

Végezze el ezt a gyakorlatot egyszer egy templomban, egy rózsaablak előtt, és ha van hozzá még orgonazene és tömjénillat is, akkor mindkettő megkönnyíti meditációját, mert ezek a többi érzékét is a közép felé irányítják Ilyenkor a jobb agyféltekéből él, amely az egységek megragadására van kitalálva. Idővel egyre könnyebben képes lesz majd egy nagy látóteret ellazult, ellágyult tekintettel felfogni. Ha nem tud vagy látás mandala akar egy templomban gyakorolni, teheti ezt más helyen is.

Nézzen élesen a kezeire, fokozatosan szedje szét őket egyre távolabbra, és kövesse tekintetével egyidejűleg mindkettőt! Így egyre nagyobb lesz a látómezeje. Észre fogja venni, hogy az még a félkörén is túlmegy, még azt is érzékelni fogja, ami Ön mögött történik, anélkül, hogy direkt oda nézne.

4 szempontból este elvesztette a látását

És azt is észreveszi majd, hogy a tárgyak időnként megduplázódnak, hogy egy dolog hirtelen kettéválik és egyenesen két egész új tárggyá úszik. Ez a tapasztalat egészen normális, és egyszerűen azon alapul, hogy a szemek már nem egy pontra vannak fókuszálva, hanem annyira el vannak lazulva, hogy Ön az illető dolgot mindkét szemével külön-külön látja.

Csak élesen oda kell néznie és a "szellem" máris eltűnik, s Ön már megint egy dolgot lát ott, ahol az előbb még kettő volt.

További kapcsolódó tartalmak

Ezt a gyakorlatot nagyon egyszerűen kiterjesztheti, ha egy ceruzát vagy valami mást maga elé tart, és aztán nem a ceruzára, hanem a valamire pillant, ami néhány méterrel mögötte van, és máris két ceruza van a képben.

Ha ezt már tudja, csak egy kis lépés tovább, és a két dologból négyet csinál. Ehhez két ceruzát tart látás mandala az orra elé, és ha távolra néz, máris négy lesz belőle. Ha játszik egy kicsit a távolsággal vagy a szemekkel, összeejtheti a két belső ceruzát, úgy négy helyett hármat lát. Most valami meglepő történik. Ahogy nézi a három ceruzáját egy ideig, észre fogja venni, hogy a középsőt látja a leghatározottabban, a legplasztikusabban - jóllehet az a "valóságban" egyáltalán nem is létezik!

Ez meglepő és mégsem az, hiszen ezt a középső ceruzát látja mindkét szemével, és a két külsőt csak látás mandala szemmel. A plasztikus térbeli látás éppen azáltal keletkezik, hogy valamit két szemmel látunk, s ezek egy kicsit távol állnak egymástól.

PNG-információ

A félszemű mindent síkban lát, nem létezik számára a harmadik dimenzió, ami a mélységet hozza. Hogy az egészet megélhessük egy könyvben, még egy további lépesre van szükségünk: ahogy minden dolgot meg lehet kettőzni, ha mellette a mögötte lévő szintre pillantunk, azt is meg lehet tenni, hogy Ön látás-helyreállító gondolkodásmód kigondolt, előtte fekvő szintre néz.

Ezt a következő mandalával gyakorolhatja: tartson a T'ai Chi mandala és a szemei közé egy ceruzát és nézzen rá!