Fonetika – Wikipédia

Fonetikai elemzés megtekintése,

Tartalom

ELTE Fonetikai Tanszék,Budapest Előszó A fonetika rohamosan fejlődő tudományterület, amely eredményeinek alkalmazása egyre szélesebb körű a mindennapokban is. A témában írt kézikönyvek és tankönyvek jól használhatók az alapismeretek oktatásához, de egyrészt terjedelmi kötöttségeik miatt nem tartalmaznak minden specifikusabb témakört, másrészt a megjelenésük óta újabb és újabb fontos tudományos eredmények születtek és születnek napjainkban is. Szükséges volt tehát egy olyan kötet létrehozása, amely egyrészt kiegészítésként szolgál az egyetemi fonetika kurzusok anyagához, másrészt a laikus érdeklődőkkel is megismerteti a fonetikai kutatások legújabb eredményeit.

Ezt a megközelítést, amely csak szubjektív lehetett, utólag túlhaladta a kísérletinek is nevezett eszközfonetika. Az as évektől kezdve elektroakusztikusmajd elektronikus hangfelvevő és fonetikai elemzés megtekintése eszközöket használtak. Az általános fonetika ágai[ szerkesztés ] Az általános fonetika több tudományhoz kötött.

Ez az alapja a beszéd-hangok egy részének. A hangszalagműködés önmagában alkal-mas beszédhangok elkülönítésére.

Kapcsolatban van a neurofiziológiával és a neuropszichológiával azzal, hogy a hangok képzését agyon belüli folyamatok előzik meg, észlelésüket és értelmezésüket pedig ugyanilyen folyamatok határozzák meg. Képzésüket és észlelésüket jellegzetes szervek végzik, amelyek leírásához az anatómia járul hozzá, működésük megértéséhez pedig a fiziológia.

Fizikai tulajdonságaik révén a beszédhangok az akusztika tárgyához is tartoznak, [2] kutatásukhoz pedig az informatika is hozzájárul. Főleg ez az ága a fonetikának használ a hangok rögzítésére, elemzésére, képzésére, felerősítésére, közvetítésére és visszaadására alkalmas elektronikus eszközöket.

Az ingyenes ZEISS Online Látásellenőrzéssel egyszerűen és gyorsan kiderítheti, hogy elérkezett-e az idő arra, hogy látását szakemberrel. A spontán beszéd fonetikai sajátosságainak elemzése. A beszédhangok és beszédhangsorozatok akusztikai-fonetikai jellemzőinek a kutatásai. A Fonetikai Osztály artikulációs, akusztikai-fonetikai és percepciós A beszélő személy felismerése beszédének fonetikai elemzése alapján jó hatásfokkal. Tizenévesek beszédének fonetikai és stilisztikai elemzése.

Vizsgálja a beszédhangok közötti hatásokat is a szavakon belül és a szavak érintkezőpontján. A fonetikai kutatás két nyelvre vagy nyelvek csoportjára is kiterjedhet.

fonetikai elemzés megtekintése

A leíró fonetika szinkrón jellegű, azaz leírja és csoportosítja egy adott nyelv egy adott időszakban létező beszédhangjait. Egy nyelv beszédhangjainak fejlődésével foglalkozik az idők során.

fonetikai elemzés megtekintése

A történelmi fonetikával egy időben jelent meg, és szorosan kötődik hozzá. Ezek a lehetőségek és azon tiltások, amelyekkel járnak, a nyelv fonotaktikai szabályai.

Többféle fonetikai átírási rendszer létezett és létezik, úgy egyes nyelvekéi, mint általánosak. A legtöbb a meglévő ábécéken alapszik, olykor vegyítve ezeket, például a latint és a görögöt vagy másokat, diakritikus jeleket is használva. Például a finnugrisztikában a SETÄLÄ-féle átírást használják, a magyar nyelvre pedig az -ben elfogadott magyar egyezményes hangjelölést többek között a A magyar nyelvjárások atlaszábanvagy egy Nádasdy Ádám és Siptár Péter által létrehozott, a nemzetközi fonetikai ábécén alapuló átírást.

fonetikai elemzés megtekintése

Ilyen területek a logopédiaa siketek oktatása, a távközlésa fonetikai elemzés megtekintése nyomozás, a színészképzésaz irodalmi művek hanganyag-elemzése, a beszédszintézis például olvasógép vakok számára[2] a szónoklattan az előadás hangzásbeli kérdéseia stilisztika a beszédhangok expresszivitásának vizsgálataaz idegennyelv-oktatásaz orvostudományban a foniátria a hangadás betegségeinek a gyógyítása és az afáziás betegek kezelése, a hallókészülékek készítése stb.