Intelem, a pirosaknak - Vállalkozó Információs Portál

Világos látásmód

Tartalom

  egy hónapos cica látása

  Kezdete: A fenntartó Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében Spányi Antal, székesfehérvári megyéspüspök mondott ünnepi beszédet, a Szentlélek segítségét kérve az új tanév kezdetén, az egyetemen folyó oktató, kutató és nevelő munkára, az egyetem karainak szoros — az egyetem céljaiért végzett — egységes munkájára és mindennek a további minőségi — a tudományos munka mellett, a keresztény értékek átadását szem előtt tartó — példaadó fejlődésére.

  Szuromi Szabolcs rektor hagyományos évnyitó előadását, ezúttal az egyetemi képzési forma értékei változásainak szentelte.

  Az öt nyelven elmondott beszédben a PPKE rektora a legrégebbi európai egyetem, a Párizsi Egyetem eredeti és ősi szabályzatából idézte fel az az értékkatalógust, amely mentén a Az egyetemi képzés célja, ennek alapján a világról alkotott "teljesen világos tükör", a tudomány fényének "tartóoszlopai", az "igazság elérésének" hiteles útjai, a "kifogástalan tanítás", a "világos látásmód", "az élet tisztasága", a "jó hírnév elérése" ebben az esetben, a személy tényleges szakmai és erkölcsi megbízhatóságát értve alattaés a "tudományok kifogástalan és tiszta művelése" mint a hallgatók számára elsajátítandó világos alapelvek kerültek felsorolásra.

  Szuromi Szabolcs rámutatott, hogy a kortárs egyetemtörténeti kutatásokból világos látásmód a kialakuló egyetemi működésnek legegyszerűbb szerkezete, amelynek középpontjába a professzor állt, iskolateremtő kisugárzásával, amely formába öntötte az egyes egyetemek egyedi és autentikus képét, soha el nem felejtkezve az előbb felsorolt sajátos célokról.

  hogyan gyengül a látás

  A PPKE rektora röviden ismertette a kibontakozó egyetemek, a skolasztikus módszer, és az egyes diszciplínák kikristályosodásának és oktatásának alapelveit, kiemelve az igazság tudományos megismerésének az elsődleges és hiteles célját, amelynek eszköze az egyetemek klasszikus korában, a világos látásmód minél tökéletesebb átadására és a teljes ember képzésére helyezett különleges hangsúly volt. A katolikus egyetemi képzés területén pedig ez elválaszthatatlanul összekapcsolódott a Megváltó Krisztus művének, cselekedeteinek, és a krisztus-követésnek a mindennapok életébe történő átültetésére való felkészítéssel.

  Sőt, amint a rektor rámutatott, a Világos látásmód.

  látás támogatás

  Ez a két elv azonban erkölcs, lelkiismeret, tisztelet, és alázat nélkül — nem említve a hit megtartó erejét — nem képes egy életre szóló, a megismert igazsághoz társult hűséges és a bizalom személyi, családi, munkahelyi, közösségi és társadalmi nyugalmat biztosító alapját stabilan megteremteni, hangsúlyozta Szuromi Szabolcs.

  A felsőoktatási képzési rendszer korunkban folyamatos és sokszor előre nem látható szervezeti, technikai és oktatásszerkezeti átalakulásokon megy keresztül az egész világon, amelynek instabilitást kiváltó hatását tovább erősíti a kulturális és módszertani ismeretek egyre erősödő hiánya, a klasszikus kategóriák világos látásmód szétesése, a beszélt nyelv hogyan lehet megbirkózni a rövidlátással tartalmi kiüresedése.

  A PPKE rektora szerint, éppen ezért nem véletlen, hogy a klasszikus, világos látásmód a skolasztikus alapokon kikristályosodott, értékorientált, egész ember képzését szem előtt tartó forma a katolikus egyetemi közegben maradt meg; annak európai és az egész világra kiterjedő egységes szabályozásában, nem változtatva azokon az egyetemek létrejöttekor lefektetett alapvető értékeken és célokon, amelyek elsajátítása független a konkrét tudományterület vagy tudományág művelésétől.

  szemészeti központ Koroljev úr

  A PPKE vezetőjének előadását követően, az évnyitó szenátusi ülés záró ünnepi mozzanataként a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pro Universitate díjában részesült Mezey Barna, az ELTE rektora, világos látásmód magyar jogtörténet kiemelkedő kutatója és oktatója, aki több évtizedes tevékenységével jelentősen hozzájárult a két — egy alapításból kiinduló — egyetem közötti kapcsolat erősítésének, összehangolásának, a közös munka előmozdításának, és az eredeti Pázmány Péterről nevezett pesti egyetem három jogutódja által PPKE — ELTE — SE — a közös múlt előtt tisztelegve — létrehozott Nagyszombati Felsőoktatási és Kutatási Szövetség Az ünnepséget a Pápai és a Magyar Himnusz zárta.