Az epilepsziás roham felismerése - Az epilepszia tünetei

Epilepsziás látással

Ne rontsátok, ne vegyétek el hát az örömüket, ne kínozzátok őket, és ne szálljatok szembe az isteni gondolattal. Annak ellenére, hogy évezredek óta ismert, de kezdetben csak természettudományos szempontból megfigyelt, majd csak a XIX.

Talán sok olvasó számára újat tudok mondani, és egyben gyarapíthatom ismereteit az orvostudomány történelméből.

Fényérzékenységi rohamok kockázatára vonatkozó figyelmeztetés

Nézzük meg, mit jelent maga a szó: epilepszia. Azok a szakemberek, vagy a betegek hozzátartozói, illetve azok a kutyatulajdonosok, akik már láttak olyan típusú rohamokat szeretteiken, melyek nem járnak görcsös jelenségekkel non-konvulzív rohamokpontosan érthetik, hogy miért ebből a görög szóból származik ennek a krónikus agyi betegségnek az elnevezése.

Hiszen gyakorta találkozhattak olyan hirtelen, rohamszerűen jelentkező állapotokkal, melyben a betegeknek legyen az ember vagy a kutya a külső környezettel megszakadt a kapcsolata, epilepsziás látással roham alatt nem irányítható, kontaktusképtelen, furcsán merev a tekintete, vagy az arckifejezése.

Néha félelem, riadtság, pupillatágulat, vagy épp teljes üresség látható a beteg tekintetében Bizonyos mozgásjelenségek is mutatkozhatnak, látszólagos védekező, elhárító mozdulatsorok. A beteg a roham alatt haladhat előre, igaz hogy célirányosság nélkül, máskor automatizmusok is jelentkezhetnek, melyek az ajkak, a nyelv, esetleg a végtagok akaratlan mozgásaiban nyilvánulnak meg. Sokszor érzelmek tükröződnek az emberi arcokon, vagy akár a kutya szemein és megváltozott pofaberendezésén.

Mint ahogy embereken, úgy a kutyákon is rendkívül gyakran előforduló, ilyen esetekben gócos fokális rohamtípusról van szó, mely tünetekről, az epilepszia betegségről szóló fejezetben fogok részletesen írni, szemléltetve néhány saját eset részletes leírásával. Az epilepsziának számtalan, évszázadok óta ismert, és időközben a köztudatba is beépült elnevezésével találkozhatunk: démoni betegség morbus demonicusszent betegség morbus sacernyavalyatörés, megszállottság, nehézkór, eskór, áldott betegség.

Ez a stigmatizáció a mai napig is megkeseríti az epilepsziás emberek életét. Csak néhány példát sorolnék fel: Angliában ig nem engedték az epilepsziás emberek házasságkötését, Egyesült Államokban, az utolsó államban ban törölték el ugyanezt a törvényt.

Az epilepsziás roham felismerése - Az epilepszia tünetei

Munkanélküliség, alul-foglalkoztatottság, a mai napig is létező jelenség az epilepsziában szenvedők körében. Sok esetben epilepsziás gyermekek a mai napig sem járhatnak egészséges társaikkal egy iskolába, még akkor sem, ha a gondozó- epileptológus szakorvos véleménye más.

epilepsziás látással orvosi központok a látás helyreállításához

Az epilepsziás embereket sokszor elmebajosoknak, gyengeelméjűeknek titulálják, a gyakori rohami előtti vagy utáni zavartság, vagy egyéb, a betegséget kísérő, néha riasztó, és megfigyelőben ösztönösen félelmet vagy színlelt közömbösséget keltő súlyos pszichés tünetek miatt. Kétségtelen, hogy léteznek olyan agykárosodások, melyek elbutulással, elmebajjal és egyben epilepsziás rohamokkal is járnak, de bizonyos típusú epilepsziák esetén és ez a gyakoribb rendkívül magas intelligenciával, és páratlan zsenialitással is társulhat ez a betegség.

Néhány konkrét példával szeretném szemléletesé tenni az elmondottakat.

epilepsziás látással látás mínusz 3 5 mi ez

Ferdinánd, IX. Pius pápa, Richelieu bíboros, V. Károly, Orániai Vilmos, Rasputyin, Epilepsziás látással. Tudósok: Alfred Nobel, Blasie Pascal, Isaac Newton Első olvasásra talán a laikus olvasó számára epilepsziás látással ez a felsorolás, hiszen ezek az emberek hatalmas tetteket vittek véghez, vagy pótolhatatlan, egyedi és egyben maradandó remekműveket hagytak a világra. Ugyanez a jelenség figyelhető meg a kutyák epilepsziáinak a vonatkozásában is, hiszen számtalan világ győztes, Champion, Interchampion, fajta győztes, terápiás kutyát vagy rendőrségi szolgálatot teljesítő munkakutyát vettem már epilepsziagondozásba, akik átlagon felüli munkateljesítményükről, vagy magas fokú intelligenciájukról voltak híresek hosszú évek óta.

A felsorolt történelmi személyiségek nagymértékben befolyásolták az emberiség történetének, vagyis a történelemnek az alakulását. Elég, ha csak az Orléans-i szűz, Nagy Sándor, vagy Napóleon nevét emelem ki a sorból. De gondoljunk arra is, hogy az epilepsziás művészek milyen csodálatos irodalmi- és zeneművészeti remekeket vagy festményeket hagytak az utókorra, miközben folyamatosan minden orvosi és gyógyszeres segítségnyújtás lehetősége nélkül megküzdöttek ezzel a borzalmas betegséggel, és annak minden társadalmi előítéletével.

Ha csak a tudósok, Newton, Pascal és Nobel nevét említem, talán egy laikus is elgondolkozik azon a tényen, hogy ezek a zseniális elmék, korukat évszázadokkal megelőzve, fedezték fel és fogalmazták meg a természet legalapvetőbb törvényszerűségeit gondoljunk Newton és Pascal törvényeire.

Epilepszia

Felfedezéseiket, azok helyességének bizonyosságaként a mai napig is a fizikai és kémiai tudományok alaptételeiként tartják számon, gyermekeink számára, kötelező általános iskolai tananyagnak számítanak. Mi ez a csoda? Páratlan virtuozitását a hegedűművészet terén a mai napig sem érte utol senki, pedig évszázadok teltek el a halála óta.

Talán Dosztojevszkij epilepsziájáról, és szomorú élettörténetéről van a legtöbb adatunk. Számos patográfia pszichiátriai, és epilepszia betegségével együtt figyelembe vett életrajzi mű foglalkozik a mai napig is az epilepsziájával együtt jelentkező szenvedélybetegségével, és epilepsziás látással párhuzamosan kibontakozó, írói epilepsziás látással. Gondoljunk csak a Karamazov testvérek, a Félkegyelmű, a Bűn és bűnhődés és a Játékos című, szinte önéletrajznak minősíthető, irodalmi remekeire.

Dosztojevszkij egész életét végig kísérte és irányította epilepsziája talaján kialakuló depressziója, alkoholizmusa, szenvedélybetegsége, valamint gyakran jelentkező pszichés túlfűtöttsége. Szinte egész életében súlyos anyagi gondokkal küszködött, melyből egyetlen kiutat számára az aktuálisan megírt regényéért, vagy novellájáért kapott járandósága volt. Mivel a kártyabarlangok szinte mindennapos látogatója volt az egyre növekvő adósságok nyomasztó súlyként nehezedtek a vállára, és egyben megkeserítették a minden napjait.

epilepsziás látással csökkent látásélesség este

Végül, egyrészt szerelemből, másrészt praktikus okokból a saját titkárnőjét vette a feleségül, annak érdekében, hogy a viharos sebességgel lediktált kézirat minél hamarabb a nyomdába kerüljön.

A kapott honoráriummal kártyaadóságait átmenetileg rendezni tudta, de súlyos pszichiátriai betegségének a lényegéből fakadóan, sosem került ki ebből a szélmalomharcból. Páratlan írói zsenialításának köszönhetően, annak ellenére, hogy folyamatosan, gyermekkora óta érték a családi tragédiák, emellett nap, mint nap megküzdött borzalmas betegségével az epilepsziával, epilepsziás látással az állandó nélkülözéssel, mégis irodalmi remekművek egész sorát hagyta ránk.

Nem tudom hogy ez az érzés másodpercekig, órákig vagy hónapokig tart-e, de higgyétek el nincs az a boldogság a Földön, amiért ezt elcserélném.

Igen az epilepsziás roham vagy annak a bevezető néhány másodperce néha lehet rendkívül kellemes is. Dosztojevszkij nagy rohamait úgynevezett epilepsziás látással rohamok aurák vezették be melyek legegyszerűbben úgy érzékeltethetők, hogy az író ilyenkor valami hihetetlenül kellemes és egyben intenzív élményként megélt eufórikus állapotba került, mely mindössze néhány másodpercig talán percig tarthatott és az sem érdekelte, hogy ezt a görcsős jelenségek követték majdnem minden alkalommal.

Talán, ha a XX. Dosztojevszkij által leirt kellemes rohambevezető élmények gyakorta tapasztalhatók kutyán is, mely tünetcsoportok részletes leírása Az epilepszia tünettana c. Rendkívül érdekes és ritka agyi működészavar állt Sosztakovics epilepsziájának a hátterében. A híres zeneművész egy úgynevezett fokális rohamtípusban szenvedett, melynek a epilepsziás látással tünetei kizárólag, az átmeneti, rohamszerűen jelentkező zenei hallucinációk voltak.

Az epilepsziáról

A művész agyába, mégpedig pontosan a bal oldali agykamrájába, egy világháborús repeszszilánk került. Minden különösebb egészségügyi probléma nélkül cipelte élete végéig a szilánkot, de időnként különös jelenségekre figyelt fel. Amikor baloldalra hajtotta a fejét, az agykamrát kitöltő agyfolyadék mozgásával, a szilánk a tehetetlenségénél fogva elmozdult és az agy azon halántéklebenyi területéhez sodródott, melyben a zenei emlékképek tárolódtak.

Ilyenkor, csodálatos dallamtöredékek, szimfonikus költemény részletek csendültek fel, melyeket a művész teljes hangerővel és kristálytisztán hallott.

A szilánkkal való érintkezés hatására az adott agykérgi idegsejtek epilepsziás izgalom alá kerültek és a dallamok, arra az időtartamra csendültek fel a művész számára, amíg a fej egyenesbe nem került. Természetesen Sosztakovics zenei zsenialítása a szilánk megléte nélkül is vitathatatlan volt, de epilepsziás látással művész köztudottan nem akart az idegen testtől, műtéti úton megválni.

Ez a típusú epilepsziás roham rendkívül érdekes, hiszen egyfajta átmentet képez a valódi epilepszia betegség és az alkalmi epilepsziás látással nem valódi epilepszia között. A zenei hallucinációkat a szilánk elmozdulása és ebből következően az agykérgi idegsejtek, átmeneti izgalma idézte elő, tehát a rohamok provokáltak voltak, mely az alkalmi rohamok nemzetközileg elfogadott alapkritériuma, de miután a fémszilánk tartósan az agyban helyezkedett el, emiatt az agykéreg primer betegségét is okozta Alkalmi rohamok gyakorta megfigyelhetők kutyán, ugyanúgy ahogy emberen is számtalan kiváltó ok állhat a háttérben, de a kiváltó ok megszűnésével a rohamok meg is szűnhetnek Részletes esetleírások A kutyák alkalmi rohamairól című fejezetben lesz szó.

A halántéklebenyi epilepsziák emberen, kutyán macskán jelentkező gazdag tünettana évek óta megigéz és foglalkoztat, hiszen mint ahogy a humán epileptológiában, állatorvosi vonatkozásban, kutyákon is ennek az agylebenynek a betegsége áll leggyakrabban a valódi epilepszia betegség hátterében.

Néha nehézségbe ütközik a temporális lebeny eredetű rohamok elkülönítése egyéb oktanú magatartás zavaroktól, epilepsziás látással fájdalomtünetektől, vagy a roham utáni epilepsziás látással illetve agresszió tüneteitől.

Epilepszia tünetei és kezelése

Természetesen ez csak nekünk, állatorvosok számára okoz jelentős problémát, hiszen a verbális szavak által epilepsziás látással kommunikáció hiánya egyértelműen gátat vet annak a lehetőségnek, hogy a kutyák elmondják nekem különös látási hallási, ízlelési vagy szaghallucinációikat, és a furcsa álomszerű érzeteiket, esetleg belső félelmeiket.

A modern orvostudománynak már sikerült feltérképeznie hogy ez a csodálatos egyéniségű, apró termetű kislány, valójában halántéklebenyi epilepsziában szenvedett 13 éves kora óta.

A halántéklebeny bizonyos területei tárolják, őrzik, és egyben felidézhetővé is teszik, a látási hallási és egyéb emlékképeinket, életünk végéig. Epilepsziája jelentkezésével szinte egy időben mélyen vallásossá vált. Természetesen a sötét középkor primitív szellemisége is szükségeltetett ahhoz, hogy a kislánynak a rohamok lezajlását követő élményszerű beszámolóit valósnak és isteni eredetűnek fogadják el. Ez valójában kizárólag a beteg agyban keletkezett érzetekről, látási és hallási élményekről szólt és nem valódi eseményekről.