Mi a legkisebb jövőkép. Bölcsőde fejlesztési pályázatunk- A legkisebb kulcsiakra is gondolva

Mi a legkisebb jövőkép

Tartalom

  mi a legkisebb jövőkép

  Kapcsolat Jövőkép A Duna cégcsoport társaságaiként olyan autópályákat, utakat, műtárgyakat, valamint közműhálózatot vagyunk elhívatottak építeni, melyek teljes életciklusuk alatt maximális biztonságot és kényelmet jelentenek használóik számára, illetve a lehető legkisebb fenntartással és környezetterhelés mellett üzemeltethetők. Elkötelezettek vagyunk olyan irányítási rendszerek fenntartásában és folyamatos fejlesztésében, melynek középpontjában a megrendelőinkkel kötött szerződés, elvárásaik maradéktalan teljesítése, a teljes elégedettségük elérése, a biztonságos és egészséges munkakörülmények megteremtése és a környezet védelme áll.

  mi a legkisebb jövőkép

  Arra törekszünk, hogy a kivitelezést a megvalósításban érdekelt mi a legkisebb jövőkép, munkavállalóink igényeit és elvárásait szem előtt tartva, az engedélyben rögzített feltételeket, releváns jogszabályokat teljesítve úgy valósítsuk meg, hogy közben hatásosan kezeljük a felmerült kockázatokat, megelőzzük a problémákat, a környezetszennyezést, a munkabalesetet vagy egészségkárosodást. Az innovációhoz szükséges források rendelkezésre bocsátásával támogatjuk a digitális építőipar fejlesztését — az elvárt minőséget felülmúló, a környezetet legkevésbé terhelő, a dolgozóink egészségét, a munkavégzés biztonságát kevésbé veszélyeztető anyagok, technológiák, gépek és eszközök alkalmazását.

  Olyan megoldásokra törekszünk, melyekkel minimálisra csökkenthető az emberi tényezők okozta kockázat.

  mi a legkisebb jövőkép

  Rendszeres konzultációkkal tudatosítjuk minden munkatársunkban, hogy mennyire fontos a munkához való megfelelő hozzáállásuk, a rájuk vonatkozó előírások betartása, a felelősségteljes, környezet- és munkabiztonság központú gondolkodás, a saját és mások testi épségének megőrzése.

  A kivitelezésbe bevont alvállalkozóink számára hosszú távú, kiszámítható és kölcsönösen előnyös kapcsolatot ajánlunk, melyek fejében felelősségteljes hozzáállást várunk el a kivitelezés minősége, a környezet megóvása és a munkaterületeken tartózkodók egészsége és biztonsága érdekében.

  mi a legkisebb jövőkép

  Személyes példamutatásunk, stratégiai és operatív döntéseink mindenkor összhangban állnak ezekkel az elvekkel, ami minden munkatársunkat hasonló felfogásra kell, hogy ösztönözzön.