Egor név. Egor - egy név jelentése, eredete, jellemzői, horoszkóp

Egor Letov látása

A realizmus eredete az orosz irodalomban.

A realizmus fejlődésének története. Ennek az irodalmi mozgalomnak a jellemzői A realizmus lat. A realizmus művészete a karakterek létrehozásán alapul, amelyeket a társadalomtörténeti események hatásának eredményeként értenek, és amelyeket a művész egyénileg értelmez, és amelyek eredményeképpen élő, egyedi, ugyanakkor önmagában hordozó és általános felmerülnek a művészi kép jellemzői. A kép külső hasonlósága a prototípusaival a valóságban nem az egyetlen formája az igazság kifejezésére a realizmus számára.

Ennél is fontosabb, hogy az ilyen hasonlóságok nem Egor Letov látása az igazi realizmushoz. Bár a hihetőség a realizmus fontos és legjellemzőbb formája a művészi igazság megvalósítása szempontjából, az utóbbit végül nem a hihetőség határozza meg, hanem a megértés és a közvetítés hűsége.

A realista irány kronológiai határait különböző kutatók munkáiban különböző módon határozzák meg. Vannak, akik a realizmus kezdetét az ókorban látják, mások a reneszánsznak tulajdonítják megjelenését, mások a A hazai kritikában először a "realizmus" kifejezést P. Annenkov használta -ben, igaz részletes elméleti alap nélkül, és már az -as években általános használatba került.

Duranty és Chanfleurie francia írók voltak az elsők, akik megpróbálták felfogni Balzac és a festészet területén G. Courbet tapasztalatait, megadva művészetüknek a "reális" definícióját. Egor Letov látása "realizmus" a Chanfleury folyóirat és cikkgyűjtemény neve, amelyet Duranty publikált ben. Elméletük azonban nagyrészt ellentmondásos volt, és nem merítette ki az új művészeti irány teljes összetettségét. Melyek a reális irányzat alapelvei a művészetben?

Némi változtatással ez az elv továbbra is fennáll a középkorban, valamint a klasszicizmus és a romantika időszakában. Csak Shakespeare messze megelőzte korát, "változatos és sokoldalú karaktereket" alkotva A.

Éppen az emberkép egyoldalúságának és társadalmi kapcsolatainak leküzdésében állt az európai művészet esztétikájának legfontosabb elmozdulása.

Az írók kezdik felismerni, hogy a szereplők gondolatait és cselekedeteit gyakran nem csak a szerző akarata diktálhatja, mivel azok sajátos Egor Letov látása körülményektől függenek. A társadalom szerves vallásosságát a felvilágosodás eszméinek hatása alatt, amely az emberi elmét minden létező legfőbb bírájának hirdette, a Az ilyen világkép kialakításának folyamata hosszú és összetett volt, és támogatói, kijelentő módon elutasítva a korábbi generációk esztétikai vívmányait, művészeti gyakorlatukban nagymértékben támaszkodtak rájuk.

Anglia és Franciaország részesedését a A reneszánsz és a klasszicizmus írói és művészei számára a bibliai vagy ősi karakterek csak a modern eszmék szócsövei voltak. Senki sem lepődött meg azon, hogy az apostolok és a próféták a A festők és írók csak a A "korszellem" megragadásából állt a művészet első vívmánya a Az irodalom megalapítója, amely a társadalom történelmi fejlődésének menetét értelmezte, W.

Szemvizsgálat színvakság-teszt angol író volt. Érdeme nem annyira a múlt mindennapi életének részleteinek pontos ábrázolásában rejlik, hanem abban, hogy V. Belinsky szerint "történelmi irányt adott a A viharos történelmi események epicentrumában részt vevő V. Scott hősei emlékezetes karakterekkel vannak felruházva, ugyanakkor osztályuk képviselői, annak társadalmi és nemzeti jellemzőivel, bár általában romantikus szemszögből érzékeli a világot.

  • Látás mínusz 1 5 működés
  • 10 furcsa rovar, amelyet nem tudott valójában létezni
  • Другого нет и не .
  • A 4 látomás sok
  • Egor név. Egor - egy név jelentése, eredete, jellemzői, horoszkóp

A kiváló angol regényírónak munkájában is sikerült megtalálnia azt az arculatot, amely az elmúlt évek nyelvi ízét reprodukálja, de szó szerint nem másolja az archaikus beszédet.

A realisták másik felfedezése a társadalmi ellentétek felfedezése volt, amelyeket nemcsak a "hősök" szenvedélyei vagy elképzelései okoztak, hanem a birtokok és osztályok ellentétes törekvései is. A keresztény eszmény együttérzést diktált a megalázottak és a hátrányos helyzetűek iránt.

A realista művészet is ezen az elven alapul, de a realizmusban a legfontosabb a társadalmi viszonyok és a társadalom szerkezetének tanulmányozása és elemzése. Más szóval, a reális mű fő konfliktusa az "emberiség" és az "embertelenség" közötti küzdelem, amelyet számos társadalmi törvény feltételez. Az emberi jellemek pszichológiai tartalmát társadalmi okok is magyarázzák.

Amikor egy könyv a látás teljes helyreállításához ábrázol, aki születésétől fogva nem akar megbékélni a sorsával "Vörös és fekete",Stendhal felhagy a romantikus szubjektivizmussal, és elemzi a napsütésben helyet kereső Egor Letov látása Letov látása pszichológiáját, főként társadalmi aspektusát.

Гражданская Оборона (Егор Летов) - Вечная весна

Balzac a regények és novellák ciklusában, az "Emberi vígjáték" nagyszabású célja, hogy rekonstruálja a modern társadalom sokrétű panorámáját annak különböző módosításaiban. Az író egy Egor Letov látása és dinamikus jelenséget leíró tudósként közelíti meg feladatát, és nyomon követi az egyének sorsát több éven keresztül, és jelentős korrekciókat fedez fel, amelyeket a "korszellem" a karakterek eredeti tulajdonságaival kapcsolatban tesz. Ugyanakkor Balzac azokra a szociálpszichológiai problémákra összpontosít, amelyek szinte változatlanok maradnak, annak ellenére, hogy a politikai és gazdasági formációk megváltoztak a pénz ereje, a kiemelkedő személyiség erkölcsi bukása, a siker mindenáron való hajszolása, a család összeomlása kapcsolatok, amelyeket Egor Letov látása és kölcsönös tisztelet nem zár le, stb.

Ugyanakkor Stendhal és Balzac csak a feltűnő becsületes munkások körében tár fel igazán magas érzelmeket.

A szegények erkölcsi fölényét a "magas társadalommal" szemben Charles Dickens regényei is bizonyítják. Az író egyáltalán nem volt hajlandó a "nagyvilágot" gazemberek és erkölcsi szörnyek csoportjaként ábrázolni. Dickens felvázolta a kortárs kapitalizmus legfőbb fájdalmas pontjait a dolgozó nép elszegényedése, tudatlansága, törvénytelensége és a felsőbb osztályok lelki válsága.

Tolsztoj nem ok nélkül volt biztos benne: "Szitálja ki a világ prózáját, Dickens marad. Mindent, ami akadályozza az egyéni fejlődést, a realista írók elítélték, látva a gonosz gyökerét a társadalmi és gazdasági Egor Letov látása igazságtalan szerkezetében. Ugyanakkor a legtöbb író hitt a tudományos és társadalmi haladás elkerülhetetlenségében, amely fokozatosan elpusztítja az ember elnyomását, és feltárja kezdetben pozitív hajlamait.

Egor név. Ossza meg a linket barátaival Ha itt nézett, akkor többet szeretne tudni az Egor név jelentéséről. Mit jelent Egor név? Az Egor név azt jelenti - gazda görög Az Egor név jelentése - karakter és sors Yegor nevű ember makacs és kitartó. Mint minden erős akaratú ember, elbűvöli a család gyengébb, engedelmesebb, mások jóindulatát.

Hasonló hangulat jellemző az európai és az orosz irodalomra, különösen az utóbbira. Így Belinsky őszintén irigyelte az "unokákat és dédunokákat", akik ben élnek. Chernyshevsky a "Mit kell tenni?

szemész fizetése Németországban

Még Csehov hősei is, akik egy olyan a szem megrándulhat; a látás romlik tartoznak, amelyben a társadalmi optimizmus már érezhetően csökkent, azt hiszik, hogy "gyémántban fogják látni az eget". Pedig először is a művészet új iránya a meglévő rend kritikájára összpontosít. Századi realizmus az -as évek - -as évek eleje orosz irodalomkritikában kritikai realizmus javasolt meghatározás M.

Ez a kifejezés azonban nem fedi le a meghatározandó jelenség minden aspektusát, mivel, mint már említettük, a Ezenkívül a realizmus túlnyomórészt kritikai meghatározása "nem teljesen pontos abban az értelemben, hogy a mű konkrét történelmi jelentőségét, a pillanat társadalmi feladataival való kapcsolatát hangsúlyozva árnyékban hagyja a filozófiai tartalmat és az egyetemes a reális művészet remekműveinek jelentősége.

10 furcsa rovar, amelyet nem tudott valójában létezni

Oblomov és I. Goncsarov "Egy hétköznapi története". Így a historizmussal együtt, amelynek eredete V. Scott volt a hely és az idő színének átadása és annak felismerése, hogy az ősök másként látták a világot, mint maga a szerzőa statika elutasítása a szereplők belső világának ábrázolása életük körülményeitől függően, és a realista művészet legfontosabb felfedezéseit alkotta.

Korában nem kevésbé jelentős volt a művészet nemzetisége felé irányuló általános elmozdulás. Először a nemzetiségi problémát érintették a romantikusok, akik a nemzeti identitást nemzetiség szerint értették, ami a szokások, az élet sajátosságainak és az emberek szokásainak átadásában fejeződött ki.

Egor név. Egor - egy név jelentése, eredete, jellemzői, horoszkóp

De Gogol már észrevette, hogy egy igazán népszerű költő akkor is az marad, ha népe szemével nézi a "teljesen idegen világot" például Angliát egy tartományi orosz kézműves szemszögéből ábrázolják - "Lefty" N.

Leskov, Az orosz irodalomban a nemzetiségi probléma különösen fontos szerepet játszott. Ezt a problémát a legrészletesebben Belinsky munkái támasztották alá. A kritikus valóban népi alkotás példáját látta Puskin Jevgenyij Oszegín című művében, ahol a "népi" festmények mint olyanok kevés helyet foglalnak el, de a E század közepére a legtöbb orosz író esztétikai programjában a nemzetiség válik a mű társadalmi és művészi jelentőségének meghatározásának központi pontjává.

Turgenev, D. Grigorovich, A. Potekhin nemcsak arra törekszik, hogy reprodukálja és látássérült szeminárium a népi azaz paraszti élet különböző aspektusait, hanem közvetlenül magához az emberekhez is szól.

a szem elfáradja a rövidlátást

A 60 -as években ugyanaz a D. Grigorovich, V. Dal, V. Odoevsky, N. Shcherbina és még sokan mások könyveket publikáltak nyilvános olvasásra, folyóiratokat és prospektusokat adtak ki, amelyek egy olyan személy számára készültek, aki most kezdte el az olvasást. Ezek a próbálkozások általában nem voltak túl sikeresek, mert a társadalom alsó rétegeinek és művelt kisebbségének kulturális szintje túlságosan eltérő volt, ami miatt az írók a parasztot "kistestvérnek" tekintették, akinek bölcsességet kell tanítani.

Csak A. Uspensky as történetek és történetek voltak képesek megmutatni az igazi paraszti életet a maga egyszerű egyszerűségében és durvaságában, de az írók többsége szívesebben énekelte a nép "lelkem élek" dicséretét. A reform utáni korszakban az orosz irodalom népe és "nemzetisége" egyfajta fétissé változik.

Videó: 5 Rejtélyes Lény Amire Nincs MagyarázatSzeptember Videó: 5 Rejtélyes Lény Amire Nincs MagyarázatSzeptember A természet szerint nem minden állatnak kell szépnek lennie, de igen, néhány olyan rovarral hozunk ide a világ minden tájáról, amelyek valóban furcsa és bizarr.

Tolsztoj Platon Karatajevben a legjobb emberi tulajdonságok középpontjában látja. Dosztojevszkij sürgeti, hogy tanulja meg a világi bölcsességet és szellemi érzékenységet a "kufel muzhiktól". Az emberek életét N.

Zlatovratsky és az as évek más íróinak műveiben idealizálják. Fokozatosan a nemzetiség, amelyet az emberek életének problémáira való hivatkozásként értenek, maguk a nép szemszögéből, holt kánon lesz, amely ennek ellenére sok évtizeden keresztül rendíthetetlen maradt.

látás dvrs

Csak I. Bunin és A. Csehov engedték meg maguknak, hogy kételkedjenek az orosz írók több nemzedékének imádatának témájában. És korábban a művészek így vagy úgy elárulták hőseikhez való hozzáállásukat, de alapvetően didaktikusan prédikálták az univerzális emberi bűn káros voltát, amely nem függ a megnyilvánulásuk helyétől és idejétől. A realista írók társadalmi látás az alváshiánytól erkölcsi-ideológiai előszeretetüket a művészi elképzelés szerves részévé teszik, és fokozatosan elvezetik az olvasót álláspontjuk megértéséhez.

  1.  - Докладывайте.
  2. Затем облокотился о плиту, поправил широкие серые брюки и крахмальную рубашку.
  3. Звуки шли сверху.
  4. Он, конечно, с легкостью мог набрать код лифта и отправить Сьюзан домой, но она нужна ему .
  5. Mit jelent a látás plusz másfél